Gerekli Evraklar

İşyeri Açmak İçin Nereye Başvurulur? 2023 Resmi Kurum Evrakları

İş yeri açmak için gerekli belgeler çalışma ruhsatı almak harcı vergi dairesi esnaf ve sanatkarlar odası başvuru formu açılış bildirimi nereye başvurulur? gibi sorularınızın cevapları içeriğimizde mevcuttur. Bu bağlamda pek çok kuruma başvurarak iş kurduğunuzu beyan etmeniz gerekir. Artık bir vergi mükellefi olduğunuzdan dolayı vergi levhası almanız da gerekmektedir.

İşyeri Açmak İçin Vergi Dairesinden İstenen Evraklar

 • İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküleri
 • İkametgah İlmühaberi
 • İşe Başlama Formu
 • Nüfus Cüzdanı Örneği

İş yeri açmak için başvurmanız gereken makamlar:

 • Vergi dairesine
 • Belediye Başkanlığına
 • Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına başvuruda bulunmanız gereklidir.

Bu belgeler tamamlandıktan sonra Vergi Dairesinde Görevli yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır. İş kurmak isteyenlere 150 bin TL destekleme ödemesi yapılıyor!

vergi-levhası
Vergi Mükellefi Olanların Vergi Levhası Almaları Zorunludur.

İşyeri Açmak İçin Belediyeden İstenen Evraklar Nelerdir?

Birinci sınıf gayri sıhhi müessese iş yeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli evraklar

 • Dilekçe : Sitemizden temin edilebilir.

 • Ayrıntılı Adres Krokisi : İnternetten iş yerinizin krokisinin çıktısını alabilirsiniz.

 • Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu :

 • İmar Durum Belgesi

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)

 • Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan iş yerlerinde kullanılan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden önce yapıldı ise bunu kanıtlayan “resmi bir belge” (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs.)

  İtfaiye Raporu : İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlüğümüzce İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nden yazı ile istenmektedir.)

 • Çevre İzin Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 • İş Güvenliği Uzmanlığı dukkanacmak.com Sözleşmesi Fotokopisi ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname : İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda beyanname örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 • Sorumlu Müdür Beyannamesi : Sorumlu Müdür Beyannamesi örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 • Vaziyet Planı : Firma tarafından hazırlanmış, kaşeli, imzalı

 • İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda) : Noter

 • Kiracı ise : Kira Kontratı (sözleşmesi)

 • LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası : Sigorta şirketinden alınır.

(İşyeriniz Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise) Belediyeden ek olarak istenen belgeler;

 • Mesul Müdür Beyannamesi : Mesul Müdür Beyannamesi örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 • Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname : Beyanname örneği web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 • İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı : İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bu belge Belediye tarafından ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

çalışma-ruhsatı
Belediyeye Gerekli Evraklar Teslim Ederek Çalışma Ruhsatı Alınmalıdır.

İşyeri Açmak İçin Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlükleri İle Esnaf ve Sanatkarlar Odasından İstenen Evraklar

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına yapılacak başvurularda:

4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012/1 sayılı Genelgesi uyarınca; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkârların işyeri açılışlarının basitleştirilmesi amacıyla ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmıştır.

Bu çerçevede; bundan böyle esnaf ve sanatkârlardan sicil ve oda kayıtlarında;

 • Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi,
 • İkametgâh ilmühaberi,
 • Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi istenmeyecektir.

Esnaf ve sanatkârlara ilişkin bu bilgiler; Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) aracılığı ile sağlanacaktır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir. Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mühürletmesi istenmeyecektir. Ticari araç sahibi esnaf ve sanatkârların (kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb.) sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini ibraz etmeleri gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği istenir.

Bağkur’a Verilecek Olan Evraklar

İşletmenizde çalıştıracağınız personel de olduğuna göre Sosyal Güvenlik Kurumu‘ na iş veren ve çalışan girişleri yaptırılmalıdır. Bu aşamada ilk olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri’ ne gitmelisiniz. Başvuru bildirim belgesi ilgili kurum ve kuruluşlara onaylatıldıktan sonra tekrar il müdürlüğüne teslim edilmelidir. Belediye tarafından verilecek olan onay yerinde inceleme yapılmak sureti ile karara bağlanır. Girişimci olan kişi belediye yönetmeliğindeki kurallara uymak koşulu ile işini kurarak yukarıdaki adımları izler. Sigortasız olarak işçi çalıştırmak yasak olduğu için bu girişleri yaptırmak durumundadır.

 • T.C. kimlik belgesi fotokopisi
 • Sağlık raporu vermeye yetkili bir kuruluştan alınacak olan rapor
 • Adres bildirim belgesi (Bu belge muhtarlıklardan, Nüfus Müdürlüklerinden ya da e-devlet sistemi üzerinden temin edilebilmektedir.)
 • Sabıka kaydı (e-devlet sisteminden temin edilebilir.)
 • Mezuniyet durumunuzu gösteren belge
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Aile bildirim formu gereklidir.
iş-yeri-açmak
Yasal Prosedürlere Uymak Gerekiyor.

Bu evrakları tamamlayarak gerekli izinleri almanız durumunda şayet işletmenize ruhsat verilirse faaliyete başlayabilirsiniz. Ancak tüm bu aşamalardan önce girmek istediğinizi sektörü belirlemelisiniz. Bu sektörü iyi araştırmalı, fıtrat olarak size uygun olduğuna kanaat getirmelisiniz. Sonuç itibari ile bu işe yüksek meblağlar bağlayacaksınız. Deneme yanılma gibi bir süreç girişimcilikte mümkün değildir. Büyük kaybedebilirsiniz. Bu sebeple her detayı usulüne uygun olarak gerçekleştirin.

Nakite ihtiyacınız varsa, iş yeri açma kredisi veren bankalardan, ya da bu bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarından faydalanabilirsiniz. Banka tercihinizi yaparken faiz oranlarına dikkat etmeli ve piyasa koşullarında size en uygun faiz ve vade oranları ile size kredi vereceğini taahhüt eden banka ile anlaşınız. Ayrıca KOSGEB tarafından destek verilen pek çok sektör bulunmaktadır. Başlamak istediğiniz iş kolu bu sektör içinde ise nace kodları vasıtası ile destekleme ödemesi alabilirsiniz.

İş yeri mağaza dükkan açmak için gerekli evraklara bu makalemize değindik. Ancak yinede iş yeriniz açmadan önce Belediye Başkanlığına Vergi Dairesine ve Esnaf ve Sanaatkârlar odasına başvuruda bulunmanız, işyeri açmak için gereken belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almanızda fayda bulunmaktadır. Ayrıca bağlı bulunduğunuz il ya da ilçe belediyesinin internet sayfasından evraklar hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Çünkü bu belgeler ilden ile değişiklik gösterebilmektedir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

18 + 8 =

Başa dön tuşu