Tarım ve Hayvancılık

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2023 Güncel Fiyatları)

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? hazine arazisini satın almak isteyenler tarafından merak ediliyor. Devlet tarafından alınabilen araziler var iken satışı mümkün olmayan da birçok arazi bulunmaktadır. Bunlar genel mülk ve özel mülk olarak ikiye ayrılıyorlar. Genel mülkler devlet tarafından ihale ile arazi sahibi olmak isteyenlere sunulur. İhaleye en çok teklifi veren ihaleyi kazanır ve arazinin sahibi olmaya hak kazanır. Peki hazine arazisinin var olduğu nasıl bilinir? Devlet bunun için arazi haritaları oluşturmuştur. Hazine arazisinin fiyatları durumuna göre belirlenmektedir. Arazinin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterebilir. Ancak arazi yeri belli olduğunda net bir fiyat çıkabilir.

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Hazine arazilerini satın almak isteyen kişiler öncelikle belirli müdürlüklere dilekçe vermek zorundadır. Hazine arazilerini satın almak için ihaleler açılır. Araziler ihale yoluyla satılır. İhale bedelini kanun gereğince her sene merkezi komisyon belirliyor. Merkezce belirlenen sınır geçilmez ise açık teklif, sınır geçilirse kapalı teklif uygulanmaktadır. iki şekilde de satılmayan araziler tekrar aynı şekillerde ihalelere sunulur. Hazine arazisi satın almak için bazı koşullar vardır bunları bir  alt başlıkta size açıklayacağım. Açıklayacağımız koşulları taşımanız halinde gerekli mercilere bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Eğer sahipleneceğiniz mülk bir ilde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü’ne veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne, şayet satın almak istediğiniz mülk bir ilçede Mal Müdürlüğü’ne dilekçe vermeniz gerekmektedir.

Hazırladığınız başvuru dilekçesinde satın almak istediğiniz mülkün ikametini ada ve parsel numarası ile yüz ölçümünü çok net bir şekilde beyan etmeniz gerekmektedir. Devlet arazisi satın almak için öncelikle belirli müdürlüklere satın alma dilekçesi verilmelidir. Hazine arazilerinden sorumlu müdürlükler ise defterdarlık emlak müdürlüğü, mal müdürlüğü ve milli emlak müdürlüğüdür. Sonuç itibariyle hazine arazileri tapuya dahil olmamış arazilerdir.

(SATINALMA TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ)
……………………… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLÎ EMLAK ŞEFLİĞİNE

………………. İli, ……………….. İlçesi,………………..…
Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait ……….. pafta, ……….. ada, ……..… parsel numaralı ve ………………..m² yüzölçümlü taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum.

Gereğini arz ve sonucundan da bilgilendirilmemi talep ederim. …./…../……

Dilekçe sahibinin
Adı-soyadı
İmzası
Dilekçe sahibinin
Yazışma/İkametgah Adresi
Telefonları:

Müdürlüklere verilmesi gereken dilekçe örneği.

Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi SATIN ALMA Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.

İhale kararının netleşmesi ile birlikte araziyi satın alacak olan şahıs satış miktarını gerekli idareye ödeyerek arazi tapusunu kendisinin üzerine alabiliyor. Daha sonra ihaleyi kazandığınız takdirde, şayet mülkün taksit ile ödenmesine karar verilmişse oluşmuş meblağın en az dörtte dukkanacmak.com birinin peşin olarak 15 gün içerisinde yatırılması gerekmektedir. Arta kalan dörtte üçlük kısmın ise üçer aylık dönemlerle veya iki sene içerisinde eşit taksitler ile daha evvelden belirlenmiş bulunan yasalar tarafından belirlenmiş faiz ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Satış arazisi belediye sınırları içerisinde bulunuyor ise 5000 TL, belediyenin sınırları dışında bulunuyor ise 1.000 TL’den fazla olduğu taktirde, araziyi alacak kişinin de kendisine uygun olarak belirteceği tarihler de göz önünde bulundurularak taksitlendirme yapılmaktadır. Bu koşullara göre araziyi almak isteyen şahıs ile devlet arasında bir taksitli satış kontratı imzalanır. Arazi tapusu, araziyi peşin ödeme yapanlara direk verilir. Fakat taksitli ödeme yapan şahıslar borçlarını tamamlamadan tapu teslim edilmez. Yalnızca arta kalan taksitler için bir güvence göstermeniz halinde devlet arazi tapusunu size devredebilir.

İhaleye çıkan, satışa hazırlanan ve satıştaki hazine arazileri milliemlak.gov.tr adresinden bulabilirsiniz

Hazine Arazi İhalesine Kimler Katılabiliyor?

Hazine arazi ihalesine katılmak için bazı koşullar gerekmektedir. Bu koşullara sahip olmamanız taktirde arazi satın almanız mümkün olmayacaktır. İhaleye katılmadan önce arazi satın alma koşullarını inceledikten sonra başvuruda bulunabilirsiniz. İhaleye katılma koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Bildiri için adres bilgilerinin Türkiye’de olması
 • Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bildirimleri
 • Tüzel (şirket vb.) yerlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri
 • Belirtilmiş olan geçici teminat miktarını yatırmış olmaları
 • Yerleşim yerlerinin yasalara uygun yerde olması
 • Defterdarların veya Mal Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusundaki diğer evrakları getirmeleri
 • Tüzel şekildeki katılımcıların adına temsili olarak ihaleye katılan şahısların yetkili olduğunu belirten evrakı vermeleri gerekmektedir.
 • Tüzel kişilerin bu koşullardan farklı olarak gerekli kuruluşlardan (siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan) ihalenin yapıldığı sene içerisinde tedarik edilmiş olan sicil kayıt evrakı ile şirketleri temsili olarak katılan şahısların şirketleri temsil ettiklerine dair tamamen söz sahibi olduğunu gösteren noterden onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

Belediyeden Arazi Kiralama ve Satın Alma isimli konudan gerekli şartları öğrenebilirsiniz.

Hazine Arazisi Fiyatları

Satışa çıkartılan arazinin bedelini devlet idaresi bir meblağ sunuyor. Daha sonra asıl ve net meblağ tespit komisyonu tarafından veriliyor. Satışa sunulan arazinin bulunduğu mevki ve tespit edilmiş özellikleri, bulunduğu bölgenin büyüklüğü, yerleşik hayata, insan yoğunluğunun olduğu yerlere ve insanların çalışma yerlerine olan yakınlığı, belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden faydalanıp faydalanmadığı, toprak çeşidi, yapısı vb. daha birçok şeyin göz önünde bulundurularak rayiç bedel baz alınarak arazinin mali değeri belirleniyor.

Hazine Arazilerinin Satışı

Bazı araziler özel mülkiyet olurken bazıları genel mülkiyetler olarak adlandırılır. Bunları birbirinden ayıran tek özellik özel mülklerin ihaleye çıkartılarak satılması, genel mülklerin kesinlikle satışının mümkün olmadığıdır. Genel mülk olarak satılamayan araziler kamunun satışına izin verilmeyen yerlerdir.

Satışa sunulabilen özel mülk alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Kadastrosu yapılmış olan yerler
 • Günlük hayatta içilen baraj suyunun kısa mesafeli güvence alanlarının dışarısında kalanlar
 • Arazinin satılan sıfatına girmesi için doğal ve yapay küçük su birikintileri olan göllerin kenar çizgilerine olan mesafesinin 500 metre olması gereklidir
 • Sahil boyunun kenar çizgisine de 5.000 metre mesafenin dışarısında bulunması gerekmektedir
 • Özel yasalar boyutunda kalmayan yerler
 • Satışın gerçekleştiği tarih itibari ile arazi toplulaştırılması yapılmayacak olan yerler
 • Kamusal hizmet amacı ile kullanılmayan yerler

Satışı mümkün olmayan taşınmaz arazileri ise şöyle sıralayabiliriz:

 • Askeri bölgeye ait olan yerler
 • İbadethaneler bulunduğu yerler
 • Çocuk parkı alanları
 • Devri gerçekleşmiş veya halen süren mülk yerleri
 • Sahil kenarları
 • Kişilere ait olan site alanları

Siz de bir arazi satın almak istiyorsanız istediğiniz arazinin büyüklük ölçülerini ve mevkisini bildiren bir başvuru dilekçesi doldurduktan sonra Mal Müdürlüğü veya Defterdarlıklara gidererek taşınmaz arazi başvurusunda bulunabilir, arazi sahibi olabilirsiniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

6 Yorum

 1. Slm Kayseri de bulunan köyümüzdeki interlandan dolayı belediyeye geçen belediyeye 70km kıraç tarlayı satın almak veya kiralamak istiyorum nasıl yapabilirim

 2. Bizim de izlinin yaylasında dedem den 2000 m karelik bir yerimiz var ancak buranın tapusu yok buranın tapusunu alabilirsiniz alabilmeniz için anamın mı mal müdürlüğüne baş virması gerekir yoksa ben baş virabilirmiyim ancak parsel ve ada numarası belli değil yer 100 yıla yakindir bizim dedemin anama verdiği yer taşlardan yapılmış ani var bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz

 3. Merhabalar, bursa mudanya ilçesinde1566 m2 zeytinlik var , yanımızdaki 500 m2 arazi devletin, burayı nasıl satınalabiliriz

 4. Belediye sınırları dışıdaki köyde tarlamın bitişiğinde hazineye ait tapuda 4550m kayıtlı susuz kıraç tarla var. Tarlam 3150 m. Tkgm harita incelendiğinde benim tarlam harita boyutu olarak bu parselin yaklaşık 3 katı görünüyor. Hazine parselin kenar ölçüleri incelendiğinde 1040m alan çıkmaktır. Bu parselin dışında araziye uygun coğrafya yok olup tümüyle köy merasıdır. Bilgi edinmede yasasından yararlanarak hazine parselin tapu kaydı yanlışlığıyla ilgili başvurdum. Cevapta harita ölçüm ve tapu kaydının tutarsızlık ifade ettiklerini ancak parsel maliki olmadığım için düzeltme başvurusu yapamayacağımı ifade ettiler. 1. Bu kıraç parseli kaç parselin rayiç bedeli ne kadar? 2. Bu düzeltmeyi nasıl yaparız? 3. Bitişiğimdeki ve daha önce kullandığım bu parseli hangi şart ve avantajlarla elde ederiz? Hazine parsel üçgen yapıda olup kenar uzunlukları 55.5 m+ 55.7+40m dir. Şimdiden bilgilendirmeleriniz için saygılar sunarım.

  1. Köyümüz de devlet arazine ait arsa var eski bir okul olarak kullanıyordu ama yıllarca öyle kaldı ve ben o araziyi satın almak veya kiralamak istiyorum nasıl bir yol izlerim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

twelve + seventeen =

Başa dön tuşu