Tarım ve Hayvancılık

Belediyeden Arazi Kiralama ve Satın Alma Nasıl Yapılır? 2023

Devlet arazisi; Mülk sahibinin devlet olduğu arazilerdir ve bu arazilere hazine arazisi denir. Bu arazilerin bir bölümü tapuya kayıtlıdır, bir kısmı ise tapuya kayıt olunma sırasında sahibi belirsiz kalmış arazilerdir. Tapu kaydı bulunmayan araziler dağlar, deniz kenarları, göller, ormanlar gibi doğal alanlardır. Tapuya kaydı bulunan araziler özel mülk alanına girmektedir. Özel mülk alanına giren bu araziler, arazi edinmek isteyen tüzel ve gerçek kişilere ihale yoluyla belirli bir miktar karşılığında satışa sunulmaktadır. Tapuya kaydı bulunmayan mülklerin ise hiçbir şekilde satışı yoktur. Yine hazine arazileri Belediyeler tarafından kiralanarak vatandaşların hizmetine sunulmasına izin verilmiştir.

Belediye Arazi Kiralama Başvurusu

Belediyeden arazi kiralama ve satın alma işlemlerine izin verilmiştir. Devlet tarafından hazine arazisi satın almak veya kiralamak için ilk önce Belediyelere ve gerekli mercilere başvuru dilekçesi yazarak müracaat edilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise dilekçenizin onaylanması halinde belirli bir bütçe edinmeniz gerekmektedir. Ne için arazi kiralamak veya satın almak istediğinize de karar verdikten ve fiyat araştırması da yaptıktan sonra arazi sahibi olabilirsiniz. Örneğin; hayvancılık için ya da bir takım ağaçlar veya tarım yapmak için arazi edinebilirsiniz.

Hazine Arazileri Nasıl Kiralanır?

Hazine arazisi kiralamak için ilk olarak yapılması gereken arazinin hangi amaçla kullanılacağı ve ne kadar yer kaplayacağını belirten bir dilekçe hazırlayarak Mal Müdürlüğüne/Defterdarlığa başvurmanız gerekmektedir. Düşündüğünüz arazinin kiralanması en fazla 10 yıl olabilir. Aksi durumların söz konusu olduğunu varsayarsak örneğin; enerji üretim tesisi, doğal gaz iletim ve dağıtım tesisi veya turistik yerler gibi büyük ve uzun süreli işletmelerin kurulacağı yerlerin kiralanma süreleri 10 yıldan daha fazla olabilir. Kira değeri ilgili idare tarafından belirlenmektedir. Hazine arazileri genel ve özel mülk alanı olarak bölümlere ayrılır. Özel mülk alanında bulunan araziler tapu kaydı var olan arazilerdir. Hazinenin genel mülk alanında bulunan kısmı ise tapu kaydı olmayan araziler anlamına geliyor. Hazine arazilerinin kiralanabilir olması için bazı amaçlar bulunmaktadır.

Hazine arazisi kiralama amaçlarını şu şekilde listeleyebiliriz;

 • Ticari amaçlar,
 • Sosyal ve spor nitelikli amaçlar,
 • Tarımsal faaliyetler için kullanılması gereken amaçlar,
 • Balıkçı evi inşa etmek veya diğer başka amaçlar için kullanılabilecek hazine arazileri kiralanabilir.

Kiralanabilir hazinelerin haricinde bir de kiralanması mümkün olmayan hazine taşınmazları bulunmaktadır.

Kiralanmayan hazine taşınmazlarını ise şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Sahil boyları,
 • Şahsi site alanına giren taşınmazlar,
 • Tarım iyileştirmeleri alanındaki taşınmazlar,
 • Askeriyeye ait olan güvenlik bölgeleri alanındaki taşınmazlar,
 • İnsanların ibadetlerini yerine getirmek için kullandıkları alandaki taşınmazlar,
 • Mülkün sahiplerine devredilmesi gereken ve devir işlemleri süren taşınmazlar,
 • Çocukların kullanım alanı olan park alanında kalan taşınmazlardır.

ÇSB tarafından kiralama ilanları ve kiralamaya hazırlanan arazileri buradan inceleyebilirsiniz.

Hazine Arazisinin Kira Bedeli Nasıl Belirlenir?

Hazine arazisi kiralamak için net bir ücret yoktur. Kiralamak istediğiniz arazinin amacını ve büyüklük sınırlarını bir dilekçe ile gerekli yerlere ( Defterdarlık, Mal Müdürlüğü) bildirmeniz gerekmektedir. Kiralanacak arazinin bedelini idare belirler. Kira belirlemede rayiç bedel (pazar değeri) dikkate alınır.

Hazine taşınmazlarında tarımsal üretim amacıyla yapılacak kiralamalarda ilk yıl tahmini kira bedeli; Taşınmazın rayiç bedelinin yüzde bir buçuğudur.

 • Kiralamada birinci yıl için arazinin emlak vergisine metrekare değerinin %5’inden az olmaması istenilir.
 • Aksi bir durumun olduğunu varsayarsak sadece bitkisel üretimle sınırlı kalındığında yapılacak kira işlemlerinde ilk birinci yıl bedeli ihalenin bedeline, daha sonraki sene bedelleri ise kontratlar gereğince saptanacak ve bedeller %50 indirim uygulanacaktır.

Daha sonra mülkün ücretinin hangi şekillerde ödeneceği belirlenir. Eğer bu ihaleyi siz kazanırsanız karar taksitle ödenmesi yönünde ise belirtilen miktarın en az 4’te birini peşin halde 15 gün içerisinde ödemelisiniz. Arta kalan 4’te üçlük bölüm ise 2 sene içerisinde 3 aylık aralıklarda her yıl uygulanan faizlere göre ödenir ya da eşit taksit seçenekleriyle ödeyebilirsiniz.

Belediyeden Arazi Satın Alma
Belediyeden arazi satın almak istiyorsanız başvuruda bulunabilirsiniz.

Hazine Arazisi Kiralama İçin Dilekçe Örneği

… EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE

     İlimiz, ……… İlçesi, ……… Mahallesinde bulunan ……… ada ……… parsel numaralı ……………. m² yüz ölçümlü Hazineye ait taşınmazı 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre ………………. olarak kullanmak üzere kiralamak istiyorum.

Gereğini arz ederim. ….. / ….. / …..

Ad Soyad (İmza)

Başvuranın:

 • Adı ve Soyadı
 • T.C. Kimlik No
 • Nüfusa kayıtlı olduğu
 • İl/İlçe/Mahalle/Köy
 • Medeni durumu
 • Çocuk sayısı
 • Köy/Mahalle Oturma Süresi
 • Kendisi ve eşinin sahip
 • olduğu toplam arazi miktarı
 • Telefon Numarası
 • İkametgah Adres

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır?  Hazine arazilerini satın almak isteyenler için kaynak içeriktir.

Devlet Arazisi Kiralama Şartları Nelerdir?

Devlet ülke topraklarının daha elverişli hale gelmesi amacıyla artık çiftçiye göre değil halkın ihtiyacına yönelik çalışmalar yapacaklarını bildirdi. Hangi ilde ilçede hangi ürün daha kolay yetişecekse oraya o ürünün ekimi yapılacak. Devlete ait tarım arazilerinin kiralanması için şartlar bulunmaktadır.

Devlet arazisi kiralama şartları şunlardır:

 • Tarım çiftçisi olmak,
 • Aile reisi olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Devletten araziyi alacak kişinin kendisinin, reşit çocuklarının, eşinin o alanda toplam sulu bulunan arazide 40,
 • Kuru toprak olan arazide 100 dönümden daha fazla arazilerinin bulunmaması koşuluyla bu miktarlara kadarki arazileri kullananlara direk satılabilir.
 • Minimum 3 seneden beri köyde veya bir beldede oturmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Bu şartlara göre devlet hazinesini kiralamak isteyen şahıslar, kiralayacakları yer ile ilgili ve kendi bilgileri olmak üzere hepsi için birer belge hazırlamalıdır. Kira şartları istenilen arazi belirlendikten sonra beyan edilecektir.

Hazineye ait tarım arazilerini kiralamak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi Kiralama Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Şeflikleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Belediyeden Arazi Kiralama
Devlet Arazilerinin Kiralanması İçin Gerekli Koşullar

Hazine Arazileri Nasıl Satın Alınır?

Devlet arazisi satın almak için öncelikle belirli müdürlüklere satın alma dilekçesi verilmelidir. Hazine arazilerinden sorumlu müdürlükler ise defterdarlık emlak müdürlüğü, mal müdürlüğü ve milli emlak müdürlüğüdür. Sonuç itibariyle hazine arazileri tapuya dahil olmamış arazilerdir.

(SATINALMA TALEBİNE İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ)
……………………… ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
……………………MİLLÎ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNE / MİLLÎ EMLAK ŞEFLİĞİNE

………………. İli, ……………….. İlçesi,………………..…
Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait ……….. pafta, ……….. ada, ……..… parsel numaralı ve ………………..m² yüzölçümlü taşınmazı/taşınmazları ihale ile satın almak istiyorum.

Gereğini arz ve sonucundan da bilgilendirilmemi talep ederim. …./…../……

Dilekçe sahibinin
Adı-soyadı
İmzası
Dilekçe sahibinin
Yazışma/İkametgah Adresi
Telefonları:

Hazineye ait tarım arazilerini satın almak isteyenlerin, başvuru süresi içerisinde Tarım Arazisi SATIN ALMA Talep Formu (Ek-1) ile taşınmazın bulunduğu yerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne (Emlak Müdürlükleri, Millî Emlak Müdürlükleri, Milli Emlak Şeflikleri) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı yapılır. Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel, yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile başvuru yapılması halinde ihale günü ve saati müracaat edilmesi gerekmektedir.

 • Devlet tarafından arazi satın almak için başvurmanız gereken ilgili makamlar;
 • İlde oturuyor olmanız halinde Defterdarlık Emlak Müdürlüğüne veya Milli Emlak Müdürlüğü,

Bir ilçede ikamet ediyorsanız Mal Müdürlüğü’dür.

Hazine Arazilerinin Satışı Nasıl Yapılır?

Açık adres belirtilir. İhale günü ve saati alıcıya bildirilir. İhale sonucuna göre de hazine arazisi satın alınabilir. Hazine arazisi üzerinde hak talep edebilmek için o arazinin kullanıcısı ya da yararlanıcısı olmanız gerekmektedir. Arazi için bir satış bedeli biçilmektedir. İhale kararının sonucu ile satışa uygunluk bulunduğu taktirde peşin veya taksitli olacak şekilde on beş gün içinde ödeme yapılır.

Hazine Arazileri Nasıl Satın Alınır?

İlgili makamlara satın almak istediğiniz arazinin adresini, yüz ölçümünü ve parsel numarasını bildiren bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Tapuya kaydı bulunmayan; dereler, deniz kenarları, ormanlar, kayalar, tepeler gibi doğada bulunan hazine arazileri 2/B kanunu olarak bilinir. Orman ve sınırları dışına çıkartılan yerlerde 2/B arazisi denir. Satın alınabilecek arazi belirli bir ihale karşılığında alınır. Satın alma işlemi gerçekleştirmek için alıcı ve satıcı yani devlet arasında bir kontrat imzalanır. Ödemesini peşin olarak gerçekleştirenler tapuyu hemen alabilir. Eğer ödemeyi peşin olarak değil de eşit aralıklarla ödeme dukkanacmak.com seçeneğini kullanmanız halinde tapuyu tamamen ödemeniz bittiğinde alabilirsiniz. Taksitlerinizi ve oluşan faizleri ödememeniz durumunda taşınmaz arazi, arazi sahibine kaydı yapılmaz. En son borca gelindiğinde ödenmemiş borç veya kanunsal olarak işlenen faiz var ise idarenin size verdiği 30 günlük zaman diliminde de ödememeniz halinde alınan bedeller faizleri ile ilgili tarafa geri verilir. Arazi genel devlet hükümlülerine göre satılır. Devlet tarafından arazi satın alabilmek için bazı koşulları yerine getirmeniz ya da o koşullara sahip olmanız gerekmektedir.

Bu koşulları şöyle sıralayabiliriz;

 • Eğer satın alacağınız arsayı şahsi olarak almayı düşünüyorsanız Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası gerekmektedir.
 • Devlet arazisi için yapılan ihaleye katılmak için lazım olan geçici güvenceyi yatırmış olmanız gerekmektedir.
 • Gerçek bir kişi değilseniz, yani kamu kuruluşu veya şirket iseniz  vergi kimlik numarasına sahip olmanız gerekmektedir.
 • Yapılacak olan bildiriler için Türkiye sınırları içerisinde bir adres göstermeniz gerekmektedir.
 • Legal bir ikamet adresine sahip olmanız gerekmektedir.
 • Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü tarafınca kabul gören arazilerin dokümanlarını tedarik etmeniz gerekmektedir.

Bu şartları taşımanız halinde bir devlet arazisi ihalesine katılabilirsiniz. Uygun şartlarda ihaleye en yüksek fiyatı veren bu ihaleyi almaya hak kazanır. Siz de arazi almak istiyorsanız hemen başvuru yapıp dilekçe doldurarak bir arazi sahibi olabilirsiniz.

Alan Sınırları İçindeki Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı El Rehberi ve tarım arazilerinin kiraya verilmesi broşürü üzerinden tüm ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

Tapulu Araziden Ormandan İzinsiz Ağaç Kesmenin Cezasını yazdığımız içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eighteen + 3 =

Başa dön tuşu