Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2019 Güncel Fiyatları)

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2019 Güncel Fiyatları)
3 Ekim 2018 tarihinde eklendi.

Devlet tarafından alınabilen araziler var iken satışı mümkün olmayan da birçok arazi bulunmaktadır. Bunlar genel mülk ve özel mülk olarak ikiye ayrılıyorlar. Genel mülkler devlet tarafından ihale ile arazi sahibi olmak isteyenlere sunulur. İhaleye en çok teklifi veren ihaleyi kazanır ve arazinin sahibi olmaya hak kazanır. Peki hazine arazisinin var olduğu nasıl bilinir? Devlet bunun için arazi haritaları oluşturmuştur. Hazine arazisinin fiyatları durumuna göre belirlenmektedir. Arazinin büyüklüğüne ve yerine göre farklılık gösterebilir. Ancak arazi yeri belli olduğunda net bir fiyat çıkabilir.

Hazine Arazisi Nedir?

Hazine arazisi tapuya kaydı yapılmış araziler ve tapuya kaydı yapılmamış araziler olarak ikiye ayrılır. Tapuya kaydı yapılmış araziler başvuru yapan insanlara satılabilen arazilerdir. Hazineye kayıtlı olan araziler özel, hazineye kaydı bulunmayan araziler ise genel mülk olarak kabul edilir.

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2019 Güncel Fiyatları) Tarımsal Krediler

Hazine arazileri satışa çıkartılıyor.

Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

Hazine arazilerini satın almak için ihaleler açılıyor. Araziler ihale yoluyla satılıyor. İhale bedelini kanun gereğince her sene merkezi komisyon belirliyor. Merkezce belirlenen sınır geçilmez ise açık teklif, sınır geçilirse kapalı teklif uygulanmaktadır. iki şekilde de satılmayan araziler tekrar aynı şekillerde ihalelere sunuluyor. HAzine arazisi satın almak için bazı koşullar vardır bunları bir  alt başlıkta size açıklayacağım. Açıklayacağım koşulları taşımanız halinde gerekli mercilere bir dilekçe yazmanız gerekmektedir. Eğer sahipleneceğiniz mülk bir ilde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü’ne veya Milli Emlak Müdürlüğü’ne, şayet satın almak istediğiniz mülk bir ilçede Mal Müdürlüğü’ne dilekçe vermeniz gerekmektedir. Hazırladığınız başvuru dilekçesinde satın almak istediğiniz mülkün ikametini ada ve parsel numarası ile yüz ölçümünü çok net bir şekilde beyan etmeniz gerekmektedir.

İhale kararının netleşmesi ile birlikte araziyi satın alacak olan şahıs satış miktarını gerekli idareye ödeyerek arazi tapusunu kendisinin üzerine alabiliyor. Daha sonra ihaleyi kazandığınız takdirde, şayet mülkün taksit ile ödenmesine karar verilmişse oluşmuş meblağın en az dörtte birinin peşin olarak 15 gün içerisinde yatırılması gerekmektedir. Arta kalan dörtte üçlük kısmın ise üçer aylık dönemlerle veya iki sene içerisinde eşit taksitler ile daha evvelden belirlenmiş bulunan yasalar tarafından belirlenmiş faiz ile birlikte ödenmesi gerekmektedir. Satış arazisi belediye sınırları içerisinde bulunuyor ise 5,000,00 TL, belediyenin sınırları dışında bulunuyor ise 1,000,00 TL‘den fazla olduğu taktirde, araziyi alacak kişinin de kendisine uygun olarak belirteceği tarihler de göz önünde bulundurularak taksitlendirme yapılmaktadır.  Bu koşullara göre araziyi almak isteyen şahıs ile devlet arasında bir taksitli satış kontratı imzalanır. Arazi tapusu, araziyi peşin ödeme yapanlara direk verilir. Fakat taksitli ödeme yapan şahıslar borçlarını tamamlamadan tapu teslim edilmez. Yalnızca arta kalan taksitler için bir güvence göstermeniz halinde devlet arazi tapusunu size devredebilir.

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2019 Güncel Fiyatları) Tarımsal Krediler

Hazine arazilerinin satışı için Mal Müdürlüklerine ve Defterdarlıklara başvurmak gerekiyor.Hazine Arazi İhalesine Kimler Katılabiliyor?

Hazine arazi ihalesine katılmak için bazı koşullar gerekmektedir. Bu koşullara sahip olmamanız taktirde arazi satın almanız mümkün olmayacaktır. İhaleye katılmadan önce arazi satın alma koşullarını inceledikten sonra başvuruda bulunabilirsiniz. İhaleye katılma koşullarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 1. Bildiri için adres bilgilerinin Türkiye’de olması
 2. Gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını bildirimleri
 3. Tüzel ( şirket vb.) yerlerin ise vergi kimlik numaralarını bildirmeleri
 4. Belirtilmiş olan geçici teminat miktarını yatırmış olmaları
 5. Yerleşim yerlerinin yasalara uygun yerde olması
 6. Defterdarların veya Mal Müdürlüğü’nün istekleri doğrultusundaki diğer evrakları getirmeleri
 7. Tüzel şekildeki katılımcıların adına temsili olarak ihaleye katılan şahısların yetkili olduğunu belirten evrakı vermeleri gerekmektedir.
 8. Tüzel kişilerin bu koşullardan farklı olarak gerekli kuruluşlardan ( siciline kayıtlı bulunduğu sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluştan) ihalenin yapıldığı sene içerisinde tedarik edilmiş olan sicil kayıt evrakı ile şirketleri temsili olarak katılan şahısların şirketleri temsil ettiklerine dair tamamen söz sahibi olduğunu gösteren noterden onaylı vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.
 9. Eğer belediyeden arazi kiralamak isterseniz, Belediyeden Arazi Kiralama ve Satın Alma isimli konudan gerekli şartları öğrenebilirsiniz.

Hazine Arazisi Fiyatları

Satışa çıkartılan arazinin bedelini devlet idaresi bir meblağ sunuyor. Daha sonra asıl ve net meblağ tespit komisyonu tarafından veriliyor. Satışa sunulan arazinin bulunduğu mevki ve tespit edilmiş özellikleri, bulunduğu bölgenin büyüklüğü, yerleşik hayata,insan yoğunluğunun olduğu yerlere ve insanların çalışma yerlerine olan yakınlığı, belediyenin vermiş olduğu hizmetlerden faydalanıp faydalanmadığı, toprak çeşidi, yapısı vb. daha birçok şeyin göz önünde bulundurularak rayiç bedel baz alınarak arazinin mali değeri belirleniyor.

Devlet Arazisi Nasıl Satın Alınır? (2019 Güncel Fiyatları) Tarımsal Krediler

Satışa sunulan taşınmaz arazinin bedeli idare komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Hazine Arazilerinin Satışı 2019 Yılında Devam Ediyor

Bazı araziler özel mülkiyet olurken bazıları genel mülkiyetler olarak adlandırılır. Bunları birbirinden ayıran tek özellik özel mülklerin ihaleye çıkartılarak satılması, genel mülklerin kesinlikle satışının mümkün olmadığıdır. Genel mülk olarak satılamayan araziler kamunun satışına izin verilmeyen yerlerdir.

Satışa sunulabilen özel mülk alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Kadastrosu yapılmış olan yerler
 • Günlük hayatta içilen baraj suyunun kısa mesafeli güvence alanlarının dışarısında kalanlar
 • Arazinin satılan sıfatına girmesi için doğal ve yapay küçük su birikintileri olan göllerin kenar çizgilerine olan mesafesinin 500 metre olması gereklidir
 • Sahil boyunun kenar çizgisine de 5000 metre mesafenin dışarısında bulunması gerekmektedir
 • Özel yasalar boyutunda kalmayan yerler
 • Satışın gerçekleştiği tarih itibari ile arazi toplulaştırılması yapılmayacak olan yerler
 • Kamusal hizmet amacı ile kullanılmayan yerler

Belediyeden Arazi Kiralama ve Satın Alma Nasıl Yapılır? içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Satışı mümkün olmayan taşınmaz arazileri ise şöyle sıralayabiliriz;

 • Askeri bölgeye ait olan yerler
 • İbadethaneler bulunduğu yerler
 • Çocuk parkı alanları
 • Devri gerçekleşmiş veya halen süren mülk yerleri
 • Sahil kenarları
 • Kişilere ait olan site alanları

Siz de bir arazi satın almak istiyorsanız istediğiniz arazinin büyüklük ölçülerini ve mevkisini bildiren bir başvuru dilekçesi doldurduktan sonra Mal Müdürlüğü veya Defterdarlıklara gidererek taşınmaz arazi başvurusunda bulunabilir, arazi sahibi olabilirsiniz.Oy ver!
[Total: 0 Average: 0]
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git