Dükkan Açmak

Hayvancılık Süt Parası Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

08.01.2021
Hayvancılık Süt Parası Nasıl Alınır? Şartları Nelerdir?

Devlet tarafında çiğ süt alımları konusunda verilen çeşitli destekleme ödemeleri bulunmaktadır. Süt parası almak isteyen çiftçilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilan edilen tarihlerde  başvuru yapabilir. Sür parası almak isteyenler başvurularını, başvuru dilekçe ve başvuru formu ile üye oldukları üretici örgütlere yapabilirler. Çiğ süt desteklemeleri belirli dönemlerde ödenmektedir. İçeriğimizde süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir, destek tutarı ne kadar vb. soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Süt Parası Nedir?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pek çok sektörde destek verilmektedir. Bu sektörlerden bir tanesi de çiğ süt desteği olmaktadır. Bakanlık tarafından çiğ süt desteği olarak ifade edilen Bakanlık sistemine kayıtlı olarak süt soğutma tanklarına +4 dereceye kadar soğutulan sütleri ifade etmektedir. Süt primi, manda, ine, koyun ve keçi sütleri için verilmektedir. Konu ile ilgili belirli bir fiyattan söz etmek mümkün olmamaktadır. Destekleme tutarları bakanlık tarafından belirlenen dönemlerde verilmekte ve destekleme tutarları yine bu dönemlere göre bakanlık tarafından belirlenmektedir.

süt-parası-nedir

Süt Parası Nedir?

Çiğ süt desteklemesi, ödeme dönemlerinde hazırlanan icmaller esas alınmak üzere, inek sütü, keçi sütü, manda, koyun sütleri söz konusu olmak üzere üretici örgütler tarafından soğutulmuş sütler hariç olmak üzere bakanlık tarafından belirlenen fiyatlar üzerinden ödeme yapılmaktadır.

Süt Parası Nasıl Alınır?

Süt parası alabilmek için öncelikle bir dilekçe yazmak ve üye olunan yetiştirici örgüte başvuru yapmak gerekmektedir. Çiğ süte ait satış belgesinin bu bağlı olunan örgüte verilmesi gerekiyor. Satış belgesinin fotokopileri ya da farklı bir nüshaları ile işlem yapılması mümkün olmamaktadır. Bakanlık Süt Kayıt Sistemi ‘ ne süt girişlerinin yapılması gerekiyor. Bu kayıtlar ise üretim yapılan il ve ilçelerde yapılabiliyor. Süt üreticilerinin üye olması gereken örgütlerin bu sistemlere bilgi girme yetkisi bulunmaktadır.

Alınan bu veriler sisteme veri girmeye yetkili olan örgütler dukkanacmak.com tarafından kaydedilir ve icmal listeleri oluşturulur. Hazırlanan bu listeler il ve ilçe müdürlüklerine gönderilir. Ancak bağlı olunan örgütün sisteme veri girme yetkisi bulunmuyorsa evraklar bu tutanakları il ve ilçe müdürlüklerine gönderir. İlan edilen tarihlerde ise üreticilerin destek almak için başvurularını örgütlere yapması gerekmektedir.

Daha sonra destek başvuruları üzerinde inceleme yapılacaktır. Hazırlanmış olan icmaller bu süre için askıya asılır. Bunlara karşı itiraz  gibi bir durum da söz konusu olabilir. Şayet askıya çıkarılan süre boyunca icmallere herhangi bir itiraz gelmezse kabul edilmiş sayılacaktır. Bu aşamadan sonra 2. icmal hazırlanacaktır. Hazırlanan bu 2. icmalden sonra destekleme ödemesi verilecek olan nihai liste olarak icmal 3 hazırlanır. Belirlenen nihai listeler ise 5 iş günü içinde Hayvancılık Genel Müdürlüğü‘ ne gönderilir.

süt-parası-nasıl-alınır

Süt Parası Nasıl Alınır?

Süt Parası Başvuru Şartları

Çiğ süt desteklemelerinden yararlanmak için üreticilerin sahip olması gereken şartlar bulunmaktadır.

 • Süt parası almak için süt üretimi yapılan hayvanların bakanlık sistemi olan TÜRKVET‘ e kayıtlı olması gerekmektedir.
 • Destekleme başvurusunun yetiştirici örgütlere yapılacağından söz ettik. Bu sebeple ödemelerden yararlanmak isteyen kişilerin bu örgütlere üye olması gerekmektedir.
 • Destekleme ödemesi almak için satışı yapılacak olan sütlerin, onay belgesi olan tesislere satılması ve bu satışın faturalandırılması gerekmektedir.
 • Süt işleme tesislerinin Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ ne girişleri yapılmış ve sistem tarafından tanımlanmış olması gerekmektedir.
 • Satışlar bireysel olarak üreticiler dukkanacmak.com tarafından yapılabileceği gibi, yetiştirici örgütler ya da bunların yarı yarıya pay sahibi oldukları diğer iştirakleri kanalıyla da yapılmaktadır.
 • Satış işlemi sonrası süt belgelenmeli ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi’ ne düzenli olarak kayıt ettirilmelidir.
 • İşletmelerin çiğ süt arzı için faaliyet gösterdiklerini gösteren izin belgeleri olmalıdır. Ayrıca yine işletmelerin sağlık sertifikasına sahip olması gerekmektedir.
 • Süt miktarı 1 kilogram süt tozu baz alınarak belirlenmektedir.
 • Sütünü üretici örgütler vasıtası ile satacak olan kişiler de süt parası alabilecektir.
 • Fiyatlar bakanlık tarafından belirlenir.
 • Başvuru yapılan kuruma evrakların eksiksiz olarak verilmesi gerekmektedir. Başvuru tarihinde şayet evrakların eksikliği konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanırsa başvurular reddedilecektir.
 • Söz konusu süt soğutma tanklarının ise usulüne uygun olarak çalıştırılması gerekmektedir. Köye yerleşip 100 koyun bakmak konulu içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
süt-parası-başvuru-şartları

Süt Parası Başvuru Şartları

Süt Parası Başvuru Formu

Süt parası almak için yapılacak olan başvuruda istenen bazı evraklar bulunmaktadır. Başvuru formu örgütlerden temin edilebilecektir. Ayrıca bunun yanı sıra satışı yapılan çiğ sütün fatura ya da makbuz karşılığında onay belgesi bulunan bir işletmeye satılmış olması gerekmektedir. Satış işlemi sonrasında alınan faturalar satış yapılan ayın son iş gününe kadar birliğe teslim edilmelidir. Kuruma süt parası talebinin de bir dukkanacmak.com dilekçe ile bildirilmesi gerekmektedir. Süt parası destekleme başvuru dilekçesi örneğini bilgisayarınıza Word formatında indirip doldurarak kuruma verebilirsiniz. Başvuru esnasında sistemdeki bilgilerin güncel olduğuna ve doğru beyan verdiğinize  emin olunuz.

Çiğ Süt Desteklemesi

Destekleme miktarlarının belirlenmesinde dikkat edilecek pek çok kriter bulunmaktadır. Bu kriterlerin başında sahip olunan hayvan sayısı(sağmal hayvanlar), laktasyon süreçleri ve hayvan ırkları gelmektedir. Süt Kayıt Sistemi’ ne bilgileri kaydetme yetkisi, şayet uygun görülürse üretici örgütlere verilmektedir. Örgütler başvuruları alarak daha sonra HAYGEM‘e bildirecektir. Örgütlerin sisteme veri girişi yapabilmesi için kendilerine şifre tahsis edilecektir. Bu girişlerin doğru yapılmaması durumunda yetki alınacaktır.

İl yetkililerin şifrelerinin tahsis edilmesi HAYGEM, ilçe yetkililerinin şifreleri ise il müdürlükleri tarafından belirlenmektedir. Satış belgelerinin asılları ile başvuru yapmanın gerekliliğinden söz ettik. Ancak bu satış belgelerinde olması gereken bazı bilgiler bulunmaktadır.

 • Süt üretimi yapan şahsın adı soyadı
 • İkamet adresi
 • Sütün litre cinsinden miktarı
 • Süt türü
 • Sütün satıldığı litrenin fiyatı
 • Süt satışı yapılan işletmenin ismi
 • İşletme adresi
 • Belgenin onay no’su
 • Tesis yetkilisi tarafından belgenin onaylanması
 • Süt soğutulmuş ise bu durumun belirtilmesi
 • Soğutma tankına ait bilgiler
 • Süt soğutma tankının kimin üzerine olduğu
 • Bu şahsın imzası gerekmektedir.

Şayet yukarıda belirttiğimiz süt soğutma tanklarına ait olan bilgiler sistem üzerine kaydedilmezse, daha evvel sisteme girilen bilgiler pasifize edilir. Soğutma tanklarının kapasitesi ise hesaplamada kullanılmaktadır. Desteklenecek olan süt miktarının belirlenmesinde teslim edilen tutar ile sütün satışı sonrasında alınan faturadaki değerin doğru yazılması gerekmektedir. Küçükbaş hayvan çiftliği örneklerine bakarak uygun bir çiftlik kurabilirsiniz.

Maliyet ile satış bedelleri arasında herhangi bir farkın oluşması durumunda ise, bu fark icmallerde ıslak imzalı bir şekilde gösterilir ve Et ve Süt Kurumu tarafından incelenir. İcmal daha sonra Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ ne iletilir. Çiğ sütlerine Et ve Süt Kurumu‘ na süt tozu olarak satanlar destekleme ödemesi alamayacaktır.

Sıcak süt için 3 kuruş ile 5 kuruşa, soğuk süt için 6 kuruştan 10 kuruşa, örgütler tarafından satılan soğuk sütlerin ise 7 kuruş ile 12 kuruşa satılması söz konusuydu. 2020 yılı için rakamlar ise belirlenmedi. Bakanlık nezdinde bir açıklama yapıldığında sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Yorumlar

Telegram Kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Henüz yorum yapılmamış.