Gerekli Evraklar

Sera Kayıt Sistemi (ÖKS) Başvurusu Nasıl Yapılır? 2023 (Kayıt Formu)

İklim şartları gereğince ekilen ürünleri korumak için pek çok tarım tekniği uygulanmaktadır. Örtü altı tarım ile tarım yapılacak olan yer cam, naylon vb. materyaller ile kapatılmaktadır. Sera kayıt sistemi (ÖKS) yönetmeliğinden konu ile alakalı tüm detaylı bilgiler ter almaktadır. İçeriğimizde; örtü altı tarım sistemi başvuru, kontrollü örtü altı tarım sistemi belgesi nasıl alınır, seracılık belgesi nasıl alınır, sera kurmak için gerekli izinler, sera kayıt sistemi başvurusu nasıl yapılır, kapalı sera sistemi, örtü altı kayıt sistemi yönetmeliği, Tarım ve Orman Bakanlığı sera desteği, örtü altı kayıt sistemi formu ve örtü altı kayıt sistemi üretici kayıt formu bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği

Örtü altı tarım kayıt sistemi bulunmakta ve Bakanlıkça hazırlanmış olan tebliğe göre bu sisteme kayıt yapıldıktan sonra kayıt olunduğuna dair belge alınmalıdır. Tarım ve Orman Bakanlığı sera desteği almak isteyen üreticiler, örtü altı tarım sistemine kayıt olmak zorundadır.

Yayınlanan Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği üzerinden detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Örtü Altı Tarım Nedir?

Üretilen tarımsal ürünleri dış etkenlerden korumak için ve olumsuz durumlardan etkilenmemesi için çevresini koruma amacıyla malzemelerle kaplanmasına örtü altı tarım denilmektedir. Örtü altı tarımda kullanılan malzemeler farklılık gösterir. Naylon, çadır, cam gibi malzemeler kullanılarak iklim koşullarına göre tarımsal alan uygun hale getirilir. Buradaki amaç, üründen yüksek verim elde edilmesi ve ürünlere gelebilecek zararların engellenmesidir. Çevresel faktörlerden dolayı bitkilere gelebilecek zararın azaltılması söz konusudur. 

Örtü altı tarım, seracılık olarak da bilinmektedir. Seralarda genellikle çilek, domates, kavun ve salatalık gibi soğuktan etkilenebilecek ürünler yetiştirilmektedir. Seracılık devlet destekleri bulunmaktadır ve üreticiler bu desteklerden yararlanabilmektedir. Çiftçilere verilen seracılık destekleri ile tarımsal alanlardan verim elde edilmesi hedeflenmekte, yeni seralar oluşturulabilmekte ve mevcut seralar teknik bakımlara alınabilmektedir.

Türkiye’de tarımsal alanda yetiştirilen ürünlerin 1/3’ü örtü altı tarım yöntemi ile elde edilmektedir. Dünyada seracılık uygulamalarında ilk sıralarda olduğumuzu belirtmek yanlış olmayacaktır. Örtü altı tarım uygulamaları destekleri ile ürünlerden yüksek verim elde edilmesi amaçlanarak bu alanda devlet desteği bulunmaktadır. Desteklerden yararlanmanın ilk koşulu ise ÖKS sistemine kayıt olmaktadır.

Örtü Altı Yetiştiriciliği

Örtü Altı Yetiştiriciliği ürünlerin korunması ve yüksek verim elde edilmesi amacıyla kurulan seralarda %4 oranında meyve, %95 oranında sebze ve %1 oranında ise süs bitkisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Sera Kayıt Sistemi

Aşağıdaki tabloda Sera Kayıt Sistemi ile kayıt altına alınan ve üretilen ürünlerin miktarları ton cinsi ile gösterilmiştir. Tablo incelendiğinde, yetiştirilen ürünler, toplam ürün miktarları dikkate alındığında, yüksek miktarlara sahiptir.

ÜrünlerÜretim (Ton)Oran (%)
Domates3.888.55548
Hıyar1.134.18214
Karpuz871.84511
Biber689.1699
Muz353.2274
Patlıcan332.7424
Sakız Kabak242.2183
Çilek180.0082
Kavun178.0082
Diğer200.7022
Toplam8.071.026

Seracılık yaparken, ürünlerin sıcaklığının korunması ve uygun koşulların sağlanması oldukça önemlidir. Tohumu toprağa dikmeden önce, toprağın uygun hale getirilmesi için gübreleme, çapalama vb. faaliyetlerin yapılması gerekir ve ürünler yetiştirilmeye başladıktan sonra da sera içerisinde hava dolaşımının olmasına dikkat edilmelidir.

Örtü Altı Tarım Sistemi (ÖKS) Nedir?

Tarım ve hayvancılık alanındaki faaliyetler için üreticilerin devletin ilgili sistemlerine üretimlerini kaydettirmesi gerekmektedir. Üretimlerin ülke ekonomisindeki sahip olduğu yerleri önemli olduğu için sisteme kayıt şarttır. Tarımsal faaliyetler için devlet tarafından çeşitli destekler verilmektedir. Devlet desteği verilen tarımsal konulardan biri de seracılık faaliyetleridir. Sera kurulumu devlet desteği KOSGEB tarafından üretici ile buluşmakta ve gereken ekipman alımı için de çiftçilere destek verilmektedir.

Üretim seviyesinin artırılması, seraların modern hale getirilmesi, seralardaki teknik aksaklıkların giderilmesi ve tarımsal ürünlerin kalitesinin artırılması amaçlanmakta ve bundan dolayı ÖKS ismi verilen çiftçi kayıt sistemi oluşturulmuştur. Üreticiler bu sisteme kayıt olmalıdır.

ÖKS Kayıt Sistemi Formu

Seracılık teşviklerinden faydalanabilmek için ÖKS sistemine kayıt olmak gerekmektedir. Bu amaç ile Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği yayınlanmıştır ve bu yönetmelikte belirtilmiş olan evraklarla beraber tarımsal faaliyetin gerçekleştirildiği işletmenin bulunduğu il/ilçe müdürlüklerine başvuruda bulunulması gerekmektedir. Üreticilere, bakanlık yetki verir ise uygulama veya e-devlet kapısı üzerinden kayıt yapılabilmektedir. Dilerler ise üreticiler kayıtlarını yapmak için şahsi olarak başvuruda bulunabilirler.

ÖKS kayıt sistemine başvuru yapmak için örtü altı tarım yapılan alanın en az 500 metrekare ve üzerinde olması şarttır. Peki, sera kayıt sistemi başvurusu nasıl yapılır? İl veya ilçe müdürlüklerince üretici kayıt formu üreticiye verilecektir ve sisteme kayıt için bu formun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. İnternet üzerinden başvuru yapılacak ise yine aynı şekilde kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Eğer üreticinin birden fazla işletmesi bulunuyor ise her bir işletme için ayrı üretici kayıt formu doldurması gerekir.

Sisteme önceden kayıtlı olan kişilerin, var olan bilgilerini güncellemeleri için kayıt formunu doldurarak taahhütname imzalamaları gerekir. Eğer örtü altı tarım birden fazla alanda yapılıyorsa, il müdürlüklerine kayıt yaptırılması esastır. Başvuru ilk kez yapılıyor veya önceden yapılmış bir kayıt varsa da bilgilerin değişmesi durumunda tespit işlemi yapılması söz konusudur. Üretici kayıt formunu eksiksiz dolduran kişilere Örtü Altı Tarım Kayıt Belgesi onaylanarak verilecektir.

Çiftçi Kayıt Belgesi (ÇKS) almak istiyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.

Örtü Altı Tarım Kayıt Belgeleri

Örtü altı tarım kayıt belgeleri, sisteme kayıt olmak için müdürlük tarafından istenilen belgelerdir. Başvuruda bulunan üreticiler, işletmelerine ait bilgilerin olduğu evrakları vermelidir ve beyan edilen bilgiler doğrultusunda Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla bilgiler kontrol edilecektir. Eğer bilgiler eşleşmez ise Nüfus Müdürlüklerine başvurulacaktır.

 • Başvuruda bulunan kişiler gerçek kişi ise TC kimlik belgesi, tüzel kişi ise vergi numarası istenilmektedir.
 • Eğer bilgiler tüzel kişiler tarafından beyan ediliyorsa Vergi Daireleri Otomasyon Projesi’ndeki bilgiler ile kıyaslama/eşleştirme yapılacaktır.
 • Bilgiler eşleştirilemez ise bilgilerin düzenlenmesi istenecektir.
 • Eğer kişi, tüzel kişiliği temsil etmekle yetkiliyse noterden alınacak olan imza sirküsü lazım olmaktadır.
 • Ardından üreticilerin tapu kayıtlarını beyan etmeleri gerekir.
 • ÖKS’ye kayıt yaptıracak olan şahıslardan istenilen evraklar arasında çiftçi belgesi de bulunmaktadır.
 • İlgili müdürlüğe, üretici kayıt defterinin sunulması gerekmektedir.
 • Faaliyetteki arazi, üreticinin namına değilse ve kiralanıyorsa, kira sözleşmesi talep edilir.
 • Önceden sisteme kayıt yaptırılmış fakat bilgilerini güncellemek isteyenler için de güncelleme formu verilir ve üretilen tarımsal ürünlerin bilgileri istenir.
 • Tarımsal faaliyet yapılan yerin, köyün tüzel kişiliği dâhilinde olması söz konusu ise köy tüzel kişiliğine ait olan kira sözleşmesi talep edilmektedir.
 • Eğer köy, mahalle statüsü kazanmışsa ona uygun başvuru formunu doldurmak gerekir.
 • Örtü altı kayıt sistemi üretici kayıt formu içinde yer alan ilgili alanların tümünün doğru ve eksiksiz olarak doldurulması ve ilgili makama teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Arazide kadastro geçmiyorsa, ilgili arazinin tespit edilmesi için keşif raporu talep edilir.

Tarım alanlarının 500 metre ve üzeri büyüklüğü varsa üreticilerin, örtü altı kayıt sistemine kayıt yaptırmaları ve kayıt belgesi almaları gerekmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Sera Desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı sera desteği, örtü altı üretime yönelik verilen destekler arasındadır. Örtü altı üretimi yönelik verilen destekler kapsamında:

 • Yeni modern sera tesisinde veya kontrollü örtü altı üretme koşullarına sahip Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği’ne uygun olarak yetiştiricilik yaptığı tespit edilen ve kayıt altına alınan üreticilere, Ziraat Bankası ya da Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 25 milyon TL üst limite kadar, kademeli olarak uygulanan %50 – %100 oranları arasında faiz indirimi yapılmak üzere kredi kullandırılabilmektedir.
 • Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısını iyileştirmek için 2,5 milyon TL üst limite kadar %50-%90 arasında değişen oranlarda faiz indirimli yatırım kredisi verilmektedir.
 • Mevcut sera işletmelerinin teknik altyapısını iyileştirmek için %50-%100 arasında değişen faiz oranlarında işletme kredisi kullandırılabilmektedir. 50.000 TL’ye kadar olan yatırım ve işletme kredilerinde sıfır faizli olarak üreticilere kredi kullandırılabilmektedir.

Detaylı bilgi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Örtüaltı Üretimine Yönelik Verilen Destekler sayfasını inceleyebilirsiniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu