Sigorta

Malulen Emeklilik Maaşı Hesaplama Şartları Nelerdir? 2023

Çalışanlar; iş kazası, ağır hastalıklar, meslek hastalığı nedeniyle iş gücünü kaybettiklerinde malulen emeklilik hakkı kazanır.  Malulen emeklilik maaşları ile alakalı çok fazla yanlış bilgi kulaktan kulağa yayılmaktadır. İçeriğimizde malulen emeklilik şartları nelerdir, hangi hastalıklar malulen emeklilik kapsamına girer ve malulen emeklilik maaşı ne kadar sorularının yanıtlarını ayrıntılarıyla bulabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Nedir?

Malulen emeklilik, yaşanan bu mağduriyeti gidermek amacıyla uygulanan emeklilik sistemidir. Malulen emekli olan kişi emekli maaşı ve başka sosyal haklar alabilir. Birçok çalışan, iş hayatına başladıktan sonra çeşitli sağlık problemleri yaşar, iş kazası geçirir ya da meslek hastalığına yakalanır. Bu gibi durumlar sonucunda iş gücü kaybı yaşanabilir. Çalışanın sonraki süreçte yeni bir iş bulup çalışması ya da şu anki işine devam edebilmesi zor olabileceğinden malulen emekli olur.

Malulen emeklilik ile ilgili en çok karışıklık yaşanılan konu, engelli maaşı ile karıştırılmasıdır. Malulen emekli sayılabilmek için; maluliyetin sigortalı olarak işe başladıktan sonra gerçekleşmiş olması şartı aranmaktadır. Engelli maaşında ise işe başlama şartı yoktur. Kişinin doğuştan engeli bulunabilir.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Tüm emekliliklerde olduğu gibi malulen emeklilikte de kişinin sağlaması gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar sağlandığı takdirde, çalışan malulen emekli olup maaş alabilir.

Malulen emekli olma şartları şunlardır:

 • Sağlanması gereken ilk ve en önemli koşul, rahatsızlığın ilk defa sigorta, Bağkur ilk prim ödeme tarihinden sonra meydana gelmiş olmasıdır.
 • İlk sigorta, Bağkur başlangıç tarihinden itibaren en az 10 sene sigortalılık süresi olmalıdır. (Bakıma muhtaç ağır engelliler için 10 yıl sigortalılık şartı aranmaz.)
 • 1.800 gün sigorta priminin yatırılmış olması gerekmektedir.
 • Yapılan hizmet sözleşmesine bağlı olmaksızın; kendi adına bağımsız çalışmakta olan kişilerin kendi sigortalılıkları sebebiyle kuruma sağlık sigortası primi de dahil olmak üzere prim borcu olmaması gerekmektedir.
 • Kuruma yazılı bir dilekçe ile birlikte başvuru yapılmalıdır.
 • Sigortalı olarak çalışılan işten maluliyet sebebiyle ayrılmak, kendi işi ise faaliyetine son vermek gerekmektedir.
 • %60 oranında iş gücü kaybı yaşanmış olması gerekir.
ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI OLAN SİGORTALILARIN EMEKLİLİK ŞARTLARI
5510/G.Md.6 (4/a-ESKİ SSK’lı)
İşe başlama tarihi%60 ve üzeri engel oranı%50-59 engel oranı%40-49 engel oranı
Sigorta süresiGünSigorta süresiGünSigorta süresiGün
01.10.2008-31.12.200815 yıl3.70016 yıl3.70018 yıl4.100
01.01.2009-31.12.200915 yıl3.80016 yıl3.80018 yıl4.200
01.01.2010-31.12.201015 yıl3.90016 yıl3.90018 yıl4.300
01.01.2011-31.12.201115 yıl3.96016 yıl4.00018 yıl4.400
01.01.2012-31.12.201215 yıl3.96016 yıl4.10018 yıl4.500
01.01.2013-31.12.201315 yıl3.96016 yıl4.20018 yıl4.600
01.01.2014-31.12.201415 yıl3.96016 yıl4.30018 yıl4.680
01.01.2015’ten sonra15 yıl3.96016 yıl4.32018 yıl4.680

1 Ekim 2008 yılından sonra iş hayatına başlayan çalışanlar için malulen emeklilik şartları

Malulen Emeklilikte Yaş Sınırı Var mı?

Malulen emeklilik için aranan şartlar arasında yaş şartı aranmaz. Malullük, ölüm, yaşlılık sigorta primlerini yatırmış kişiler şartları sağladıkları takdirde malulen emekli olabilirler.

3600 Gün Malulen Emeklilik Şartı Nedir?

01.10.2008 tarihinden önce işe başlamış olan ve maluliyet oranı %80’den fazla olanlar; 15 yıl ve 3.600 gün prim süresini tamamladıkları takdirde malulen emeklilik hakkı kazanırlar.

1800 Gün Malulen Emeklilik Şartı Nedir?

1.800 gün primi olan çalışan, en az 10 yıldır çalışmakta ise ve%60’dan fazla maluliyete sahipse malulen emekli olabilir. Malul kişi, başka birinin sürekli bakımına ihtiyaç duymaktaysa 1.800 günlük prim ödemesi şartı aranmaksızın malulen emekli olabilir.

Memurlarda Malulen Emeklilik Şartı Nedir?

Devlet memurları vazife başındayken meydana gelen bir kaza ya da ağır hastalık sebebiyle iş gücünü kaybederse malul sayılır. Prim şartları diğer çalışanlar ile aynıdır.

Bağkur Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

4b yani Bağkur kapsamında olan çalışanın malulen emeklilik hakkı kazanabilmesi için aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.

 • En az 1.800 gün primi olmalıdır.
 • Kurul tarafından tespit edilen iş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması gerekmektedir.
 • Vadesi geçmiş prim borcu olmamalıdır.
 • En az 10 yıl sigortalılık süresini sağlamalıdır.

Hangi Hastalıklar Malulen Emeklilik Kapsamına Girer?

Malulen emekli olunabilmesi için SGK tarafından belirlenmiş bazı hastalıklar bulunmaktadır.

Bu hastalıklar şunlardır:

 • Kanser
 • Parkinson sendromu
 • Demans
 • Epilepsi/sara
 • Serebral palsi
 • Beyin tümörleri
 • MS( multiple skleroz)
 • Karaciğer sirozu
 • Anemi
 • İşitme kaybı
 • Görme azlığı
 • Uzuv kayıpları
 • Retina kanamaları
 • Organ nakilleri
 • Tüberküloz
 • AIDS
 • Behçet hastalığı
 • Zeka gerilikleri (50 IQ ve altı)
 • Gastrointestinal kanamalar
 • Bipolar bozukluklar
 • Şizofreni
 • Sanrısal bozukluklar
 • Kalp yetmezliği
 • Yardım olmadan ayakta durulamaması
 • Aspergeri otizm gibi gelişim bozuklukları
 • Bedensel hastalıklara bağlı ruhsal hastalıklar

Malulen Emeklilik Başvurusu Nereye ve Nasıl Yapılır?

Maluliyet sevk talebinde bulunmak isteyen çalışan, çalıştığı son iş yerinin bulunduğu ildeki SGK ünitesine başvurmalıdır. Sevk ve aylık bağlanma işlemleri bu birimde yapılmaktadır.

Sigortalının maluliyetinin tespit edilmesini talep etmesi için 1.800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerini ödemiş olması gerekmektedir. Prim günü eksik olanlar hizmet borçlanması yaparak prim gün sayısını tamamlayabilmektedirler. Hizmet borçlanma bedellerini ödemeden sevk edilen çalışanlar, maluliyet tespiti sırasında oluşacak masrafları kendileri ödemektedir. Sevk işlemi için sadece 1.800 gün sigorta yeterlidir. 10 yıl sigortalılık süresi bu aşamada kontrol edilmez.

Malulen emeklilik başvurusunda şu işlemler sırasıyla gerçekleştirilir:

 • İlgili SGK müdürlüğüne dilekçe vererek başvuru oluşturulmalı,
 • Malullük oranının belirlenmesi için kurumun sevk ettiği sağlık kuruluşuna gidilmeli,
 • İş gücü kaybı yaşayan çalışan, sağlık kuruluşunun oluşturduğu kurula gitmelidir,
 • Sevk edilen sağlık kuruluşu tarafından verilen sağlık raporu incelenmeli,
 • İlgili kurum tarafından malullük durumunun onaylanması gerekir.

Malulen Emeklilik İçin Sağlık Raporu Hangi Kurumlardan Alınır?

Maluliyet durumunun tespiti için sağlık raporu veren kurumun tam teşekküllü olması gerekir. Bu kurum tarafından verilecek raporda, iş gücü kaybının açık bir şekilde belirtilmesi istenir.

Sağlık kurulu raporu alabileceğiniz sağlık kuruluşları şunlardır:

 • Eğitim ve araştırma hastaneleri
 • Üniversite hastaneleri
 • Devlet hastaneleri

Malullük Başvurusu İçin Gereken Belgeler Neler?

Malulen emeklilik için başvuru yapacak 4A ve 4B’li çalışanlardan istenecek belgeler şunlardır:

 • Tahsis talep ve beyan taahhüt belgeleri
 • Sigortalıya ait işten ayrılma bildirgesi( işten ayrıldıktan sonraki ilk 10 gün içinde başvuru yapıldıysa)
 • Maluliyet oranın tespiti için sağlık raporu
 • İlk işe giriş sağlık raporu
 • Maluliyet talebi dilekçesi
 • Erkek sigortalılar için askerlik süresi belgesi

Malulen emeklilik talebinde bulunacak 4C kapsamındaki kişilerden istenecek belgeler şunlardır:

 • İşten ayrılmış olanların şahsen ya da vekâletten, göreve devam edenlerin kurumları aracılığıyla yapılacak emekli sevk onayı
 • Maluliyet oranının tespiti için sağlık raporu
 • İlk işe giriş sağlık raporu
 • Maluliyet talebi dilekçesi
 • Erkek sigortalılar için askerlik süresi belgesi

Malulen Emeklilik Başvurum Kabul Edilmedi Ne Yapmalıyım?

Çalışanların yaptıkları malulen emeklilik başvurusu olumsuz sonuçlanırsa, sağlık kuruluşunun kararı kendisine tebliğinden itibaren herhangi bir süre şartı aranmaksızın Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz hakkı vardır.

Başvurusu reddedilenler, yeni bir hastalığı oluşanlar, mevcut hastalılarının durumu ilerleyenler bu durumu yeni bir sağlık raporu ile belgelendirerek yeniden başvuru süreci başlatabilirler. Bu şekilde başvuru yapmak için herhangi bir bekleme süresi yoktur.

Malulen Emeklilik Maaşı Ne Kadar Oldu 2023?

Malulen emeklilik maaşları belirlenirken;

 • Prim ödenen gün sayısına,
 • Ödenen prime esas kazanca,
 • Malullük oranına bakılır.

Bu nedenle, malulen emekli olan herkesin eşit maaş alması gibi bir durum söz konusu değildir.

2023 yılı itibariyle en düşük malulen emekli maaşı 3.700 TL olarak belirlenmiştir

Devlet Memuru Malulen Emeklilik Maaşı 2023

Devlet memurları için malulen emekli maaşı hesaplanırken; ek gösterge, emekliliğe esas kademe ve derece, taban aylık tutarları etkili olmaktadır.

2023 Ocak zamlı malulen emekli maaşı;

 • Ssk ve bağkur kapsamında en düşük malulen emekli maaşları 3500 TL olmaktadır.
 • Emekli sandığı kapsamındaki devlet memurlarında ise ortalama malulen emekli memur maaşı 4000-4500 TL arasında olacaktır.

Malulen Emekli Maaşı Hesaplama Nasıl Yapılır?

Bu hesaplama, sigorta prim gün sayısı ve sigorta süresi üzerinden yapılır.

Sigorta süresinin minimum 10 yıl olması gerekliyken, prim gün sayısı 90.000 baz alınarak hesap yapılır. 90.000’den daha az prim günü olanlar 90.000; daha çok prim günü olanlar ise mevcut prim günü sayısı üzerinden aylık hesaplamasına tabi tutulurlar.

Hangi Durumlarda Malulen Emeklilik Maaşı Kesilir?

Malulen emeklilik maaşı bağlanmış kişilerin malullük durumları devlet tarafından belli aralıklarla kontrol edilir. Bunun sebebi yaşanabilecek herhangi bir suiistimal durumunun önüne geçmektir.

 • Malulen emekli olmuş bir kişinin malullük durumunun ortadan kalktığı belgelendirilirse, bu kişinin emekli maaşı kesilir.
 • Malulen emekli olduğu halde sigortalı olarak bir işe giren vatandaşların malullük aylığı kesilir.
 • Malullük oranı %60’ın altına düştüyse, malulen emekli maaşı kesilir.

Kontrol Muayenesi Nedir?

Malulen emekli olmuş kişinin, maluliyet durumunun değişebileceği göz önünde bulundurularak, yakınlarının ya da üçüncü şahısların itiraz, ihbar ya da şikâyetleri üzerine sağlık kurumunun yeniden yapmış olduğu muayeneye kontrol muayenesi denir.

Yapılan kontrol muayenesi sonunda;

 • Kişinin maluliyeti devam ediyorsa maaş almaya devam eder.
 • Maluliyet oranı değişmişse, maluliyet maaşı da yeniden hesaplanacaktır.
 • Maluliyet durumu %60’ın altına inmişse, rapor tarihinden sonra gelen aybaşında malulluk maaşı kesilir.

Hastalıklara Göre Malul Aylığı Süresi Ne Kadar?

Tanı koyulmuş hastalıklar için 12-24 ay arasında malul aylığı bağlanabilmektedir. Hastalık tanısı konulduktan sonraki ilk bir yıl içinde o hastalıkla ilgili malullük raporu alınması gerekir.

Kanser hastaları için 18 ay, kan kanseri tedavisi görenler için 24 ay, kemik iliği nakli yapılanlara 12 ay, verem hastalarına 24 ay malul aylığı bağlanabilir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

7 + three =

Başa dön tuşu