İşyerine Asılması Zorunlu Belgeler ve Levhalar

İşyerine Asılması Zorunlu Belgeler ve Levhalar
14.940 kez okundu.

İş yerlerine, mağazalara, dükkanlara İdari Mercilerce yapılan denetimlerde kontrol edilen işyerine asılması zorunlu evraklar, belgeler ve levhalar aşağıda sıralanmaktadır.

 • Yazar Kasa Levhası
 • KDV Dahil Levhası
 • Aylık SSK Hizmetli Listesi
 • Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrosu
 • Mesai Saatlerini Gösterir Yazı
 • İşçi Çizelgesi
 • Asgari Ücret Yazısı
 • İşyeri Açma İzin Belgesi (Belediye)
 • Küşat (Belediye)
 • Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi (Belediye)
 • İlan ve Reklam Vergisi Levhası
 • Meslek Odası Kayıt Levhası
 • Sigara ikaz levhası

Vergi Levhası

6111 sayılı Kanunun[7] 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, elektronik ortamda vergi kimlik numarası doğrulama ve vergi levhası doğrulama hizmetlerine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

Konu hakkında ayrıntılı mevzuata buradan ulaşabilirsiniz.

vergi-levhasi-asmak-zorunlumu

vergi-levhasi

 

Yazar Kasa Levhası

Yasarkasa levhası bir dilekçe ile başvuruda bulunarak Vergi Dairesinden alınabilmektedir.

yazar-kasa-levhası

yazar-kasa-levhası

 

KDV Dahil Levhası (kaldırılmıştır)

22 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin Levha Asma Mecburiyeti başlıklı I-B bölümünde “Bu suretle fiyatlarını vergi dâhil tek tutar olarak belirleyen mükellefler, ‘FİYATLARIMIZA KATMA DEĞER VERGİSİ DÂHİLDİR’ ibaresini taşıyan en az (20 cm x 30 cm) ebadında bir levhayı işyerlerinde müşterilerin görebileceği bir yere asmak ve vitrinlerinin bulunması halinde; aynı ebatta, aynı ibareyi taşıyan ikinci bir levhayı da müşterilerin rahatlıkla görebilecekleri şekilde vitrinlerine koymak mecburiyetindedirler.” ifadesi yer almaktadır. Mezkûr Tebliğin bahsedilen bölümü, işbu Tebliğin yayımından itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. Buna göre mükelleflerin söz konusu levhayı asmak veya vitrinlerine koymak mecburiyeti bu Tebliğin yayımından itibaren bulunmayacaktır.

kdv-levhasi

kdv-levhasi

 Mesai Saatleri Yazısı

mesai-saatleri-yazisi

mesai-saatleri-yazisi

Asgari Ücret Yazısı

askeri-ucret

ASKERİ ÜCRET LEVHASI ÖRNEĞİ

 

İşyeri Açma İzin Belgesi

isyeri_Açma_belgesi

İŞYERİ AÇMA BELGESİ ÖRNEĞİ

 

Hafta Sonu Ve Tatil Günleri Çalışma İzin Belgesi (Belediye)

İşyeri açmak için gerekli evraklar

İŞYERİ RUHSATI ÖRNEĞİ

İlan ve Reklam Vergisi Levhası

 

isyerine-asilmasi-gereken-levhalar

İLAN VE REKLAM VERGİSİ LEVHASI

 

 

Meslek Odası Kayıt Levhası

Meslek Odası Kayıt Levhası

MESLEK ODASI KAYIT LEVHASI

 

 

Sigara İçilmez Levhası

 

burada-sigara-icilmez-levhasi-panosu

SİGARA İÇİLMEZ LEVHASI

Firmanın birden fazla işyeri bulunması halinde her bir işyerine yukarıdaki belgelerin asılması gerekmektedir. İşletmenin bir işyerinde birden fazla kat veya bölüm bulunması halinde girişinde asılları her kat veya bölümünde vergi levhası ve KDV dahildir levhasının bir suretinin asılı olması zorunludur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git