Dükkan Açmak

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Şartları

08.01.2021
Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Şartları

Ziraat Bankası çiftçilere en çok destek veren bankalardan biridir. Büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, kanatlı hayvancılığa, tarım için gerekli alet ve ekipmanlara, yem ve gübre kredileri gibi birçok alanda çiftçinin yanında olmaktadır. Bu yazımızda sizlerle Ziraat Bankasının verdiği küçükbaş hayvan kredisinin şartlarını, faiz oranlarını, yem kredilerini, 300 koyun kredisinin şartlarını inceleyeceğiz. Ziraat Bankasının yanı sıra Vakıfbank ve Denizbank’da hayvan kredisi vermektedir. Banka tarafından verilen yem kredilerini ve küçükbaş hayvan kredilerini detaylıca öğrenmek için içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi

Ziraat Bankası çiftçilerin ve hayvan bakıcılarına İşletme ve Yatırım olarak iki şekilde kredi imkanı sağlamaktadır. Yem, silaj makinesi, mevcut tesislerin alet ve ekipman alımlarını, barınak yapımı, işletmenin kendi elektriğini kendi üretebilmesi için güneş enerjisi gibi makine ve tesis ekipmanının alımını, tartı sistemi, makine bakım ve onarım, ilaç, kira, sigorta gibi giderler de belli başlı üretim konularında ve özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan dukkanacmak.com alımları için Yatırım Kredisi, Ahır ve ağıl yapımında; süt soğutma tankı ve çeşitli ekipman alımında, belli başlı üretim konularında, mevcut tesisin ihtiyacı olacak rüzgar, güneş ve biogaz yatırımlarında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımlarında ve alınacak olan arsanın alımında oluşacak olan harcamalar için ise Yatırım Kredisi verilmektedir. Bu kredi kapsamında gerçek ve tüzel kişilere verilen kredilerin işletme ve yatırım dönemine ait kredileri düşük faizli olarak verilmektedir. Küçükbaş hayvan çiftliği proje örneklerini inceleyebilirsiniz.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisii

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi

Küçükbaş Hayvan Kredisi Faiz Oranları

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankasının ortak çalışmaları neticesinde verdiği düşük faizli kredi kapsamında kredinin üst limiti 15.000.000 TL olmaktadır. Verilen krediler işletme döneminde yüzde 75, yatırım döneminde de yüzde 75 faiz indirimi ile verilmektedir. Ziraat Bankası yem kredisi şartları hakkında bilgi alabilirsiniz.

Küçükbaş hayvancılık için verilen bu karar ile ilgili Resmi Gazete kararına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Şartları

Krediden faydalanmak isteyen vatandaşların bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bu koşulları karşılamayan vatandaşlar krediden faydalanamayacaklardır.

 • Krediden faydalanmanın ilk koşulu şahısların Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olmaları olacaktır. ÇKS’de kaydı bulunmayanlara kredi kullandırılmayacaktır.
 • Verilen krediden faydalanmak için belirlenen karar kapsamında hayvan yetiştiriciliğinde küçükbaş hayvan kredisinden faydalanabilmek için; keçi yetiştiriciliği için minimum 25,
 • Koyun yetiştiriciliğinde ise minimum 50 baş hayvan kapasitesi olması gereklidir. Belirlenen sayılardan az hayvanı olanlara işletme veya yatırım kredileri verilmeyecektir. Bu koşullar sağlanmıyor ise iyileştirme yapılmalı ve hayvan sayıları istenilen düzeye çıkartılmalıdır.
Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Şartları

Ziraat Bankası Küçükbaş Hayvan Kredisi Şartları

 • Küçükbaş erkek hayvan alımı işletme kredilerini, dişi hayvan alımı ise yatırım kredilerine girmektedir. Küçükbaş dişi hayvanların Bakanlık Sistemine kayıtlı olması ve 6-24 yaş aralığında olmalıdırlar.
 • Erkek hayvanlar ise minimum 3 aylık iken Bakanlık kayıt sisteminde en az bir aylık süre ile kayıtlı olarak kalmaları gerekmektedir.
 • Üzerine kredi çekilecek olan hayvanların en az bir aydır Hayvan Bilgi Sistemine kayıtlı olmaları gerekmektedir.
 • Daha evvel Ziraat Bankasının verdiği Küçükbaş Hayvan kredisinden faydalanmış şahıslar, çekecekleri kredinin yüzde 30′luk bir kısmını ödemeden tekrar kredi kullanamazlar.

Krediden Faydalanmak İçin Gerekli Evraklar

Çiftçilerin kredi başvurusu yapmak için hazırlaması gereken evraklar aşağıdaki gibidir;

 • Başvuru yapacak kişiye ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, 
 • Çekilecek olan krediye karşılık gösterilebilecek olan teminat belgeleri (taşınır veya taşınmaz ipotek belgeleri ya da kefil),
 • Çiftçi Belgesi ve Çiftçi Kayıt Belgesi, 
 • İşletmeyi teşvik edici belgeler (işletme satılık ise tapu senedi, işletme kiralık ise kira sözleşmesi), 
 • Bilanço esasına göre iş gören işletmelerden talep edilecek gelir belgesi ve son üç yıla ait bilanço tablosu gereklidir.

Tüzel kişilerden istenilecek olan belgeler ise aşağıdaki gibidir; 

 • Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi, 
 • Hangi odaya kaydı bulunuyor ise o odadan alınacak bir kayıt belgesi,
 • İşletmenin adına kayıtlı Vergi Levhası fotokopisi,
 • Noterden alınacak olan imza sirküleri,
 • Gelir durumunu belirten bir belge,
 • Tarımsal işletmenin faaliyet gösterdiğini belirten bir belge,
 • Ticaret Sicil Gazetesi, 
 • Kredi kullanımına karşılık verilecek olan teminat belgeleri gereklidir. Verilen bu belgeler ile bankaya müracaat ederek faiz indiriminden yararlanabilirsiniz.
Krediden Faydalanmak İçin Gerekli Evraklar 

Krediden Faydalanmak İçin Gerekli Evraklar

Ziraat Bankası 300 Koyun Projesi

Ziraat Bankası tarafından Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde verilen 300 koyun kredisi için başvuruları sona ermiştir.  2021 yılında da devam edip etmeyeceği konusunda Bakanlık tarafından henüz bir bilgi verilmemiştir. Bakanlık tarafından bu husus ile ilgili bir karar açıklanması halinde sitemizde sizler ile paylaşacağız. 300 koyun projesinden yararlanmak isteyen vatandaşların aşağıdaki koşulları sağlamaları gereklidir;

 • Çiftçilerin 300 koyun kredisinden yararlanmaları için yeterli barınağının olması gereklidir. Bu ahır ya da ağılın hava koşullarından etkilenmeyecek şekilde ve istenilen boyutlarda inşa edilmesi gereklidir.
 • 300 koyun projesinden yararlanmak için 300 bin TL bir sermaye gerekli olacağından çiftçinin 300 bin TL ile eş değer bir arazinin ipotek edilmesi gereklidir.
 • Kuzular Bakanlık tarafından belirlenen bir yaşa geldiğinde satışa sunulabilecek ya da borca karşılık olarak Bakanlığa verilmektedir.
 • Kredi kapsamında alınacak olan bütün hayvanlar zorunlu olarak sigorta yaptırılmalıdır.
 • Erkek kuzular belli başlı bir ağırlığa geldiğinde kesime gönderilebilecek.
 • Çiftçilerin bulduğu arazinin 300 koyuna denk gelip gelmeyeceği Ziraat Bankası eksper hizmeti sonucu değerlendirilecek ve arazinin eksper değeri kadar kredi kullanımına izin verilecektir.
 • Eğer çiftçinin geçmiş kredi sicili ve kredi notu bu krediden yararlanmak için yeterli değil ise kredi kullanımına onay verilemeyecektir.
 • Çiftçinin bu krediden yararlanmak için daha önceden hayvancılık işi ile uğraşmış ve gerekli mercilerden belgelerin alınması gereklidir.

Bu kredinin geri ödemelerinde yapılacak hesaplamalar neticesinde çiftçinin eline kalacak para miktarı kesinlikle asgari ücretin altına düşmeyecek şekilde olmaktadır. Örneğin bir yıl 150 koyunun ödemesi gerçekleşiyor ise geriye kalan 150 koyun da diğer yıl ödenebilmektedir. 300 koyun kredisi için başvurular Tarım Kredi Kooperatifine, Ziraat Bankasına ve Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine yapılabilmektedir. 100 koyun bakmak para kazandırır mı? İçeriği inceleyerek öğrenebilirsiniz. 300 koyun projesi kapsamında TİGEM tarafından hayvan dağıtımlarının devam edeceği söyleniyor.

Hayvancılık Kredisi Veren Diğer Bankalar

Ziraat Bankası dışında uygun faiz oranları ile hayvancılık kredisi veren diğer bankalar da aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • Denizbank
 • Vakıfbank
 • Garanti Bankası
 • Şekerbank
 • QNB Finansbank
 • İş Bankası

Vakıfbank Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

Emekliye, memura, işçiye, öğrenciye ve daha birçok alanda vatandaşlara hizmette sınır tanımayan Vakıfbank çiftçiye ve tarıma da tam destek sağlıyor. Küçükbaş hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlara her ihtiyaca göre kredi desteği sağlıyor. İşletme ve Yatırım Kredisi kapsamında hayvancılık alanında;

 • Besi Hayvancılığı İşletme Kredisi
 • Süt Hayvancılığı Borçlu Cari Hesap Kredisi, 
 • Süt Hayvancılığı İşletme Kredilerine destek vermektedir. 
 • Makine ve Ekipman Kredisi,
 • Tarım Arazisi alımı için kredi kullanımına izin vermektedir. Detaylı bilgi için linke tıklayabilirsiniz.

Denizbank Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

Hayvancılık ve tarım alanında gerekli olan kredinizi Denizbank üzerinden kullanarak uygun faiz oranları ve vadeler ile geri ödeyebilirsiniz. Denizbank hayvancılık kredisi kapsamında;

 • Hayvancılık yapmak için gerekli olan ekipmanlara yönelik 60 aya varan vadeler ile kullanılacak kredinin proforma fatura bedelinin maksimum yüzde 75’i kadar,
 • Süt hayvanı alım kredisinde gerekli olan ihtiyaçları için 60 aya varan vade ile, kullanılacak kredinin proforma fatura bedelinin maksimum yüzde 75’i kadar,
 • Besi hayvanı alımında oluşacak harcamalar da gerekli olacak finansı sağlayarak 6 ayda bir ödemeli maksimum 12 ay vadede kullanılabilecek kredi imkanı sağlıyor. Verilen kredi kullanımı için kredi tutarının proforma fatura bedelinin maksimum yüzde 75′i kadar kredi desteği vermektedir.

Bankaların hayvancılık adına verdiği krediler bu şekildedir. Küçükbaş hayvancılık işi ile uğraşmak istiyorsanız gerekli koşulları sağlamanız halinde bankanın verdiği krediye başvuru yapabilirsiniz.

Yorumlar

Telegram Kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Henüz yorum yapılmamış.