Dükkan Açmak

Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

08.01.2021
Ziraat Bankası Hayvan Kredisi Faizleri ve Şartları

T.C Resmi Gazete’de 3 Ocak 2020’de yayımlanan 2015 Karar Sayılı Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından uygulanacak olan düşük faizli yatırım ve işletme işletme kredisi kullanımına yönelik Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre yurdun kırsal kesimlerinde geçimini tarım ve hayvancılık sektöründen sağlayan üreticiler ile bu sektörlerden gelir elde etmeyi amaçlayan girişimciler için açıklanan üretim konularında üreticilere uygulanacak olan kredi hakkındaki kararda belirlenen faiz oranları üç başlık altında incelenmiş olup hayvancılık kapsamında 9 üretim konusuna ilişkin kredi üst limitleri ve üreticilerin amaçları doğrultusunda ayrıştırılan kredi konuları olarak işletme ve yatırım kredisi olmak üzere detaylarıyla oranları belirlenmiştir. Üreticiye sağlanacak olan kredinin faiz oranlarının yatırım ve işletme kredisi dukkanacmak.com olarak belirlenen yüzdelik faiz verilerine ilave olarak yine üreticiye sağlanan özellikli kriterler de ilgili üretim konusuna göre başlıklara ayrılmıştır. 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2022 arasında geçerli olan üreticilere kredi imkanının ölçütleri ve kriterleri belirlenmiş. Kredinin kullanımına ilişkin belirlenen faiz indirimleri, limitleri gibi değerlerin şartları ve teknik usul ve esasları ise 25 Mart 2020 de Uygulama Esasları Tebliği’nde yine Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Resmi Gazete’de yayınlanan konulara ilişkin yürürlüğe konulan kararlar;

3 Ocak 2020 Cumhurbaşkanlığı Kararı

25 Mart 2020 Uygulama Esasları Tebliği

Ziraat Bankası Faizsiz Hayvancılık Kredisi Veriyor

Hayvancılık sektörüne uğraş veren kişilere Ziraat Bankası ve TKK Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından sağlacak olan kredi kullanımı üzerine 9 farklı hayvancılık konusuna yönelik belirlenen kredi üst limitleri ve işletme ile yatırım kredisi olmak üzere yüzde 100’ü aşmayacak şekilde karar verilen yüksek faiz indirimlerine tanınan özellikli kriterlerin sağlanması koşulu ile belirlenen asgari %10 indirim oranına tabii olan konular sırasıyla;

 • Öncelikli Bölge Yatırımı
 • Atıl İşletme Alımı
 • Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı veya Kullanımı
 • Kendi Yemini Üretme ve Mera Kullanımı
 • Sözleşmeli Üretim
 • Jeotermal/Yenilebilir/Atık Enerji Kullanımı
 • Genç Çiftçi/ Girişimci 40 yaş ve altı
 • Kadın Çiftçi/ Girişimci
 • Organik Tarım/ İyi Tarım Uygulamaları
 • Su Ürünleri Yetiştirme

Yukarıda verilen özellikli kriterlerden içerikte geniş kapsamlı olmak üzere söz edilmesinin yanında belirtilen özellikli kriterlerden sağlanacak olan ilave indirim oranlarının hangi alanda uğraş veren üreticilerin yararlanacağı düşünülen üretim konuları ise;

Yukarıdaki üretim konularında üreticiye verilecek olan kredi kullanımına ilişkin kredi üst limiti yatırım ve işletme kredisi oranları ilgili konuya göre ilave indirim koşulları ve kapsama dahil olan diğer detaylı konular için içeriğimizi okumaya devam ediniz.

Ziraat Bankası Hayvancılık Sektörü Faiz İndirimleri Şartları

Ziraat bankası tarafından çiftçilere kullandırılacak olan düşük faizli yatırım ve işletme kredilerinde uygulanabilecek olan ve yüksek faiz indirimi olan % 100 faiz indirimden yararlanabilmek için tebliğ’ de yer alan özellikli kriterlerin yerine getirilmesi ve sağlanması gerekiyor. İlave faiz indiriminin sağlanabilmesi için yerine getirilmesi gereken kriterlerin açılımları ise başlıklar halinde açıklanmıştı

Öncelikli Bölge Yatırımı ile Yüzde 10 İndirim

Üreticiye sağlanacak olan düşük faizli yatırım ve işletme kredisi konularına ilave olarak sağlanan yüzde 10 öncelikli il kriterinden yararlanabilmek için karar kapsamında belirlenen ilgili üretim konularına ilişkin belirlenen illerde yapılacak olan hayvancılık sektörüne öncelik sağlanacak olması ve üretim konusuna göre değişkenlik gösteren illere üreticinin faaliyet gösterecek olması gerekir.

Atıl İşletme Alımında Faiz İndirimi

Karar kapsamında üretici çiftçinin Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirecek düşük faizli kredi kullanımına ek olarak indirim oranı sağladığı Atıl İşletme Alımına göre üreticinin kredi kullanım konusuna dahil olacak olan işletmesi için en az bir yıl süre ile dukkanacmak.com hayvancılık sektörü işletme faaliyetlerinde pasif olma koşulu ile üreticiye sağlanan faiz indirimi olarak ifade edilirken çiftçinin bahsedilen indirim oranından yararlanabilmesi için atıl pozisyonda aktif faaliyette bulunmayan işletmesinin kanıtlayıcı nitelikte olması gerekmektedir. Atıl işletmenin tespit değerlemesi ise çiftçinin en son hayvan alım faaliyetinin HBS Hayvan Kayıt Sistemi üzerinden oluşturulan tarihe bakılarak uygulanır.

Yurt İçinde Doğan Hayvan Alımı Veya Kullanımına İlişkin İndirim

Çiftçinin yararlanacak olduğu kredi kullanıma ilişkin ilgili üretim konusu kapsamında işletmesinde bulunan hayvanların veya alımını gerçekleştirecek yeni hayvanları için yurt içinde doğum yapmış olma şartı aranır. Yurt içinde doğum yapma şartından elde edilecek ilave faiz indiriminin tespiti için HBS kaydında yer alan bilgilere bakılır.

Kendi Yemini Üretme ve Mera Kullanımında İndirim

Ziraat Bankası ve TKK tarafından üreticinin kullanımını gerçekleştirecek krediye yönelik sağlanacak olan ek indirim oranından yararlanmak için uygulama esaslar tebliği kapsamında konu ile ilişkin üretim konularında farklılık gösteren koşulların sağlanması halinde çiftçiye indirim oranı sağlanacaktır.

Buna göre üretici büyükbaş hayvancılık üzerine faaliyette bulunuyorsa işletmesindeki hayvanların için hayvan başına en az bir dekar yem bitkisi ekilişi bulunması gerekirken küçükbaş hayvancılık işletmelerinde ise bu durum her 10 hayvan için geçerli olup her 10 hayvan başına 1 dekar yem bitkisi ekilişi olarak belirlenmiştir. Üreticinin üretim konusuna bakıldığında faaliyetlerin gerçekleşeceği alana göre kullandırılacak olan faiz indiriminin yem bitkisi ekilişlerinin Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olması, mera kullanan üreticilerinde ilgili konuyu il, ilçe müdürlükleri veya ikametlerin de bulunan köy muhtarlıklarından alacakları evraklar ile kanıtlamaları gerekmektedir. Bahsedilen üretim konularına ilave olarak süt sığırcılığında ise durum biraz farklılaşarak sağmal hayvan sayısına göre asgari yem bitkisi ekilişi belirlenir.

Sözleşme Üretim İçin Faiz İndirimi

Sözleşmeli üretimde bulunan veya bulunacak ilgili üretim konularından yararlanacağı indirim oranı üzerine çiftçinin dikkat etmesi gereken nokta ise sözleşmeli üretim gereği üretimi yapan veya üretimi yaptıran arasında gerçekleşen sözleşme kapsamında uygulanacak olan faiz indirimine yönelik hem üretici hemde üretimi yaptıran aynı kredi kullanımından yararlanmayacak olmasıdır. Sözleşmeli üretimde üretimi yaptıran veya yapan kişiler için aynı krediden yararlanmanın söz konusu olmadığı mevzuatta kesin bir dille belirtilmiştir.

Jeotermal/Yenilebilir/Atık Enerji Kullanımı

Sütçü kombine sığır yetiştiriciliği yapan çiftçinin Ziraat Bankası ve TKK tarafından sağlanacak olan kredi kullanımına ek olarak uygulanacak ilave indirim oranlarından biri olan jeotermal, yenilenebilir, atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için; işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere kullandığı enerji ihtiyacına yönelik jeotermal enerji; güneş, rüzgar, biokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması veya işletmesinde gerçekleşen faaliyet sonucu meydana gelen atık enerjinin mesela yüksek ısılı buhar ve atık sıcak su gibi işletmede kullanılabilir enerji tüketimi gerçekleştirilmesi için uygulanacak olan faiz indirimi.

Genç Çiftçi/ Girişimci 40 Yaş ve Altı İndirimi

İlgili üretim konusunda üreticiye sunulan düşük faizli kredi kullanımına özellikli kriterler olarak nitelendirilen konulardan biri olarak genç çiftçi girişimci, 40 yaş ve altı üreticileri yönelik uygulanacak olan faiz indirimi için çiftçinin faaliyet konusuna göre kullanımını gerçekleştirecek krediye yönelik kredinin kullanıldığı tarihte 40 yaşını aşmamış yani 41 yaşından gün almamış olma şartı sağlandığı takdirde (gerçek kişilerde) faiz indirimi sağlanır. Tüzel kişilerde ise durum işletmenin ortaklarının en az yüzde 51 hisseye sahip olanlarının 40 yaş ve altı şartı sağlaması ve bunun yanına kredi kullanım vadesi süresince ortaklıklarının devam etmesi gerektiği şartı aranır. Ancak gerçek tüzel kişiler için yatırım kredilerinin dilimler halinde kullanılması durumunda ilk kredi diliminde üreticilerden yukarıdaki koşulları sağlanması beklenir.

Organik Tarım/ İyi Tarım Uygulamaları İndirimi

Ziraat Bankası düşük faizli kredi kullanımına ilişkin hayvancılık üretim konularına sağlanacak ilave özellikli kriterlerden biri olan organik tarım/ iyi tarım uygulamalarına yönelik faiz indiriminde yararlanmak için üreticinin mevcut işletmesi veya yeni kurulacak olan işletmenin faaliyetlerinde kullanacak olduğu organik ve iyi tarım uygulamaları gerçekleştirerek organik veya geçiş sürecinde, organik tarımsal ürün üretmesi ile elde edeceği indirim oranına ilişkin OTBİS Organik Tarım Bilgi Sistemi’de kayıtlı olması gerekmektedir. OTBİS’ ten organik iyi tarım uygulamalarına ilişkin alacakları belgeyi kredi kullanımının sağlanacağı Bankaya veya TKK’ya bildirmeleri gerekmektedir. Aynı zamanda üreticiler geçiş sürecininde bildiren belgenin yanında üretim dönemi sonunda oluşturulan belgeyi de bildirmeleridir.

Kadın Çiftçi/ Girişimciye Sağlanan Faiz İndirimi

Üreticiye sağlanan kredi kullanımına ilişkin belirlenen üretim konularının neredeyse tümünde olmak üzere geçerli olan kadın çiftçi girişimci özellikli kriteri faiz indirim imkanından yararlanmak için; Kredi kullanımını gerçekleştiren üreticinin kadın olması ve işletme faaliyetlerinde kendisinin bulunması (gerçek kişi) şartı aranmaktadır. Tüzel kişilerde ise bu koşullara ilave olarak işletmeni ortaklarının asgari yüzde 51 hisseye sahip olanlarının kadın olması gerekmektedir. Aynı zamanda gerçek kişilerde geçerli olan işletmede kendinin bulunması şartının yanında kredi kullanımının vadesi boyunca ortaklıklarının devam etmesi gerekmektedir.

Su Ürünleri Yetiştirme ile İndirim

Su ürünleri yetiştiriciliği yapacak olan üreticilere yönelik uygulanacak olan faiz indiriminden yararlanmak için öncelikle su ürünlerine yönelik mevcut projesi bulunan ve proje geliştirmeyi amaçlayan üreticilerin Cumhurbaşkanlığı Kararına göre projelerin Bakanlık tarafından onayı gerekmektedir. Ayrıca Bakanlık onayı yatırırım kredileri için geçerlidir. İşletme kredisine konu olan su yetiştiriciliği indirim oranı için ise Bakanlık tarafından sağlanan su ürünleri yetiştiricilik belgesi veya su ürünlerine yönelik kuluçkahane belgesine sahip olma şartı aranmaktadır.

01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince uygulanacak olan düşük faizli işletme ve yatırım kredisi kullanımına ilişkin konu gereğince hayvancılık üzerine sağlanan kredi imkanları, oranları ve detayları 9 üretim konusuna; Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği Damızlık Düve Yetiştiriciliği Büyükbaş, Hayvan Besiciliği, Küçükbaş Hayvancılık, Arıcılık, Kanatlı Sektörü, Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği, Su Ürünleri Sektörü, Geleneksek (Yaygın) Hayvansal Üretim uygulanacak olan kredi kullanım detayları için içeriğimizi okumaya devam ediniz.

Sıfır Faizli Sütçü Kombine Sığır Yetiştiriciliği Kredisi

Hayvancılık üretim konularından biri olan Sütçü kombine sığır yetiştiriciliğinden gelir elde eden üreticilere yönelik kullandırılmaya başlanan düşük faizli kredi imkanı için belirlenen kredi üst limiti 25 Milyon TL olup yatırım kredisi için yüzde 50 faiz indirimi ile işletme kredisinde ki yüzde 50 indirim oranı ile üreticiye kredi imkanı sunmakla birlikte özellikli kriterlerin sağlanması halinde yatırım kredisi indirim oranı yüzde 100’ü bulurken aynı durum işletme kredisi ile de yüzde 100’lük bir kredi kullanım avantajı sağlıyor.

Konu ile ilgili olarak çiftçiye yönelik kredi kullanımı için ilave indirim oranlarından sağlanacak olan;

Öncelikli bölge yatırımı illerinden herhangi biri olması halinde yatırım ve işletme kredisi için sunulan yüzde 10 indirim oranında olan iller sırasıyla;  Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak olmak üzere kapsama dahil edilmiştir.

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen üreticilerin işletme kapasitelerine bakılacaktır. Aynı zamanda çiftçilerin faiz indirimden yararlanabilmeleri için mevut işletmeleri için 50 baş ve üzeri kapasite şartı aranırken yeni kurulacak işletmeler içinde manda veya damızlık sığır işletmesi kurmaları gerekmektedir.

Sütçü sığır yetiştiriciliği için sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımlarının yanında kullandırılacak olan yatırım kredilerinin konuları şu şekildedir;

 • Barınak yapımı ve tadilatı
 • Balya makinesi
 • Çayır biçme makinesi
 • Silaj makinesi
 • Hayvan yatağı
 • Travay
 • Süt sağım ünitesi
 • Süt soğutma tankı
 • Yem hazırlama ünitesi
 • Gübre ile ilgili altyapı ve ekipman alımı

Kredi ile alınacak sığırlar ve mandalar Bakanlık kayıt sistemine kaydedilmiş olması gerekmektedir. Aynı zamanda damızlık belgesine sahip, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve sığırlar için azami 36 aylık yaşta  olması ile mandalar için 48 aylık yaşta şartı da diğer aranan şartlar arasındadır.

Ancak üreticinin sadece işletme kredisi kullanım başvurusunu değerlendirilmesinde geçerli olan, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine ilgili ikamette bulunan Damızlık Birliği tarafından onaylanmış e-ıslah ile kulak küpe numaraları belirtilerek kayıtlarının oluşturulması doğrultusunda işlemleri gerçekleştirilir.

Faizsiz Damızlık Düve Yetiştiriciliği Kredisi

Damızlık düve yetiştiriciliği sektöründe uğraş veren üreticiler için kullandırılacak olan kredinin üst limiti 10 Milyon TL olarak belirlenirken yatırım kredisi indirim oranı % 75, işletme kredisi içinde yine %75 oranında kredi imkanı çiftçilere sunulacaktır. Damızlık düve yetiştiricilerinin özellikli kriter koşullarını sağlaması halinde belirlenen oranlar; yatırım kredisi içi yüzde 100 ile işletme kredisi içinde yüzde 100’de çıkarılacaktır.

Öncelikli bölge yatırımından yararlanmak isteyen üreticiler için damızlık düve yetiştiriciliği illeri ise; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Konya, Malatya, Muş, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli, Trabzon, Van, Yozgat olarak belirlenmiştir.

Damızlık düve yetiştiricileri ilgili karar kapsamında krediden yararlanabilmek için 50 baş ve üzeri kapasitede işletme kurmaları gerekirken mevcut işletmesi bulunan üreticiler içinde belirlenen rakam yine 50 baş ve üzeridir. Karar kapsamında belirlenen hayvan sayıları sütçü ırklar (Jersey, Holstein ve Avrupa kırmızıları), kombine ırklar (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımları içindir.

Damızlık düve yetiştiriciliği için yatırım kredisi konusu olan; barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımını, kurulu işletmelere yönelik ekipman alımları yatırırım harcamaları kapsamında değerlendirilir.

İşletme kredisi ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine sahip, 4 ila 13 aylık yaş aralığında olma şartının yanında yurt içinden alınması öngörülen damızlık sığırlar hastalıktan ari işletmelerden alınmış olmalı ya da işletme düve satışından önce arilik düzeyine gelmiş olmaları gerekmektedir. Ari belgesine sahip olmak içinde il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilmelidir. Bunun yanı sıra damızlık düve yetiştiriciliği kapsamında olan mandalar içinde yine HBS’ye kayıt ile 12 ila 24 aylık yaş aralığında olma şartı aranır.

Faizsiz Büyükbaş Hayvan Besiciliği İşletme Kredisi

Ziraat Bankası ve TKK tarafından uygulanan kredilerde Büyükbaş hayvan besiciliğine yönelik sağlanacak olan kredi imkanı için belirlenen rakamlar; kredi üst limiti 10 Milyon TL, yatırım ve işletme kredileri içinde yüzde 50 indirim oranına karar verilmiştir. Büyükbaş hayvan besiciliği yapacak olan veya yapmakta olan üretici için ilave faiz indirimi koşullarının tamamının sağlanması halinde; yatırım kredi %90 indirim oranı ile işletme kredisi %100 indirim oranı üreticinin kredi kullanımlarında uygulanacaktır.

Özellikli kriterlerden biri olan öncelikli bölge yatırımı ile üreticiye uygulanacak olan % 10 indirim oranına dahil olan iller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Uşak ve Şanlıurfa olarak karar verilmiştir.

Ziraat bankasından büyükbaş hayvancılık besiciliği kredisi kullanımında yararlanabilmek için; hayvancılık sektörüne yeni girecek üreticinin manda dahil olmak üzere 50 baş ve üzerinde besi sığırcılığı işletmesi kurması veya üreticinin mevcut  işletme kapasitesini 50 baş ve üzerine taşımaları gerekmektedir.

Kredi kullanımı gerçekleştirecek üreticilerin büyükbaş hayvancılık besiciliği üzerine olan yatırım harcamaları; barınak yapımı ve tadilatı, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi ve çayır biçme makinesi, travay, tartı sistemi, gübre yönetimi ile altyapısı ve alet-donanım alımı, kurulu işletmelerin ayrıca alet-ekipman alımlarında yatırım kredisi sağlanmaktadır. İşletme kredisi ile alımı gerçekleşecek hayvanların en az 20 aylık yaşta erkek olmaları aynı zamanda Bakanlık kayıt sisteminde kayıtları bulunmaları gerekmektedir.

Sıfır Faizli Küçükbaş Hayvancılık Kredisi

Küçükbaş hayvancılık ile yurdun kırsal kesimlerinde geçimlerini sürdüren üreticilere yönelik uygulanacak olan kredi kullanımına ilişkin; kredi üst limiti 15 Milyon TL, yatırım kredi yüzde 75 ile işletme kredisi de yine aynı şekilde yüzde 75 olarak belirlenmiştir. Üreticilerin küçükbaş hayvancılık kapsamında değerlendirilen özellikli kriterleri sağlamış olması halinde belirlenen indirim oranları yatırım ve işletme kredisi olmak üzere % 100’e çıkarılacaktır.

Küçükbaş hayvancılık kredi kullanımı uygulanacak üreticilerin özellikli kriterlerden öncelikli bölgelerden birinde faaliyetlerini gerçekleştirecek olması halinde elde edecekleri %10 indirim oranı kapsamındaki iller sırasıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Van ve Yozgat olarak belirlenmiştir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği kredisinden kullanımı için; koyunda azami 250 baş, keçide ise en az 100 baş kapasiteye sahip yeni işletme kurulumu gerçekleşmeli veya mevcut işletme kapasitesi belirlenen kapasiteye koyun için 250 baş keçi için 100 baş olmak üzere ulaştırılması gerekmektedir.

Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği için; barınak yapımı ve tadilatını, yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, tartı sistemi, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı alımlarını yatırım giderleri konusuna girdiğinden yatırım kredisini kapsamaktadır. Küçükbaş hayvan besiciliği için erkek hayvan alımı ile işletme kredisi kapsamında değerlendirilirken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dişi hayvan alımı yatırım kredileri kullanımı gerçekleşir. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği doğrultusunda alımları gerçekleşecek olan dişi hayvanların temin edilecek dişi hayvanların Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı ve 6 ila 24 aylık yaş aralığında olması şartı aranırken küçükbaş hayvan besiciliği alımlarında ise erkek hayvanların ise en az 3 aylık yaşta ve Bakanlık kayıt sisteminde kayıtlı bulunma şartı aranır.

Düşük Faizli Arıcılık Kredisi Şartları

2.5 Milyon TL kredi üst limitli ve yatırım ve işletme kredisi olmak üzere belirlenen yüzde 50 indirim oranlarından Arıcılık sektörü bazlı olarak yararlanmak isteyen üretici ve işletmelere yönelik özellikli indirim şartlarının uygunluğunun sağlanması halinde öncesinde belirlenen oranlarda yatırım kredisi %70 işletme kredisi ise %80’e çıkarılmıştır. Öncelikli bölge yatırımı koşulu aranmayan kriterlerden organik tarım uygulamaları, genç çiftçi ve kadın girişimci olması koşulu ile ilave faiz indirimlerinden arıcılık sektöründe uğraş veren kişiler yararlanabilecektir.

Aracılık üzerine kurulacak işletmeler için en az 50 adet arılı kovan ve Bakanlık Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı olma şartının yanında mevcut işletmeler için 50 adet arılı kovan sayısı ve üzerine çıkartma şartı gerekmektedir. Aynı zamanda arıcılık üzerine kredi kullanımından yararlanmak isteyen ve yatırım ve işletme kredileri çekecek kişilerden, AKS Arıcılık Kayıt Sistemine kaydedilmiş kovan ve sayılarını belirten ilgili belge talep edilir. Bombus arısı konusunda kredilenme yapılacak işlemler içinde il ve ilçe müdürlüğünden alınacak ön izinli ya da izinli olduğuna dair yazılı belge talep edilir.

Arıcılık kapsamında kullandırılacak yatırım kredileri; arılı kovan, polen kapanlı yeni kovan boş olmak üzere, elektrikli çit sistemi, bal süzme makinesi, bal dolum ve paketleme makinesi, polen kurutma ve temizleme, kek hazırlama makineleri alımı, 200 adet ve daha fazla sayıda arılı kovan ile gezginci arıcılık yapan üreticiler için jeneratör, güneş enerji sistemi, arıcı barakası veya karavanı alımı, 100 adet ve daha fazla sayıda arılı kovana sahip ana arı üretimi yapmak isteyen arıcılara; ana arı üretimi için jeneratör, güneş enerji sistemi, çiftleştirme kovanı veya kutusu asgari 1000 adet ve arıcı barakası veya karavanı alımı, bombus arısı yetiştiricileri için, bina yapımı ve tadilatı, raf sistemleri, ilgili alet ve ekipman alımı arıcılık üzerine yatırım giderlerini konusu olmuştur.

Arıcılık üzerine kredi kullanımı gerçekleştirecek arıcılar için işletme kredisi; arıcılık malzemeleri (maske, körük, el demiri, pürmüz, mahmuz, çıta delme ve biz gibi) şeker, temel petek, kek, ruhsatlı arı ilacı alımı, gezginci arıcılık yapan arıcılara, işçilik dahil arı nakliye giderleri, ana arı üretimi yapan işletmelere ise şeker, temel petek, kek, ana arı üretim malzemeleri (larva transfer kaşığı, yüksük kalıbı, zımba tabancası, mum cezvesi, larva çantası, ana arı nakliye kafesi ve ana arı ızgarası gibi), bombus arısı üretimine yönelik ihtiyaç duyulan (polen, şeker, plastik kap ve ambalaj malzemesi gibi) alımları işletme harcamaları konusuna dahil edilmektedir.

Düşük Faizli Kanatlı Sektörü Kredisi Şartları

Kanatlı sektörü için belirlenen yatırım kredisi faiz indirim oranı yüzde 25 iken işletme kredisi için belirlenen faiz oranı ise yüzde 50 olup kredi üst limiti de kanatlı sektörü için 5 Milyon TL olarak belirlenmiştir. Kanatlı sektöründen gelir elde eden veya edecek olan kişiler için uygulanacak özellikli indirim kriterlerinin sağlanması halinde kişinin yararlanacağı oranlar; yatırım kredisi indirim oranı %55 olurken işletme kredisi faiz indirimi %80’i bulacaktır.

Kanatlı sektöründe kredi kullanımlarına yönelik belirlenen rakamlar sırasıyla;

 • Etlik piliç yetiştiriciliği için en az 10.000 adet
 • Kaz, ördek, hindi için en az 1.000 adet
 • Bıldırcın için en az 2.000 adet
 • Deve kuşu için en az 50 adet

yukarıdaki rakamlar ve daha üzeri kapasitelerde gerçekleşecek işletme kurulumu veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin arttırması doğrultusunda üreticileri yatırım ve işletme kredisinden yararlanabilecekler. Aynı zamanda yumurta tavukçuluğunda asgari 7 bin 500 adet ve üzeri kapasitesi bulunan mevcut işletmelere yalnızca işletme kredisi sağlanacaktır.Ancak yatırım harcamaları olmamak şartı ile tesislerinde bakım, onarım, modernizasyon ve makine ekipman alımı veya yenilenmesi gibi giderlere yönelik yatırım kredisi kullanımı uygulanabilir. Bu kapsamda, yumurta tavukçuluğunda yeni tesis yapımı veya kapasite artırımına yönelik yatırım kredisi ve kapasite artıran işletmelerin artırılan kapasitesine denk gelen kısmı için işletme kredisi kullandırılamaz.

Yatırım kredileri; kümes, gübre işleme tesisi, yumurta işleme, tasnif, paketleme ünitesi/tesisi, yapımı ve tadilatlarını, biyogüvenlik önlemlerini, yem deposu ya da silosu, alet-ekipman ve makine alımı harcamaları yatırım konusunu kapsarken işletme kredileri ise ruhsatlı kanatlı üretim işletmelerinden, yetiştirilmek üzere alınacak ticari civciv ve yarka alımı ile bu hayvanların yem ve diğer işletme giderlerini konu eder.

Kanatlı Sektörü Damızlık Yetiştiriciliği Kredisi Nasıl Alınır?

Karar kapsamında kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği için belirlenen faiz indirimleri işletme ve yatırım olmak üzere %75 olarak belirlenirken kredi üst limiti ise 10 Milyon TL olmasına karar verilmiştir.

İlave indirim oranlarının olmadığı kanatlı damızlık sektörü için Cumhurbaşkanlığı kararına göre asgari olmak kaydıyla bulundurmaları veya mevcut işletmelerde kapasite arttırımı sağlanmalıdır;

 • Damızlık etlik tavuğu 10.000 adet
 • Damızlık yumurta tavuğu 10.000 adet
 • Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan damızlık yumurta tavuğu 1.000 adet
 • Damızlık hindi 5.000 adet
 • Damızlık kaz, ördek veya bıldırcın 1.000 adet
 • Damızlık deve kuşunda 100 adet

Damızlık kanatlı sektörü hayvanlarından, damızlık büyük ebeveyn (grandparentstock) ve damızlık ebeveyn (parentstock) olduklarına dair gerekli sağlık sertifikası ve fatura talep edilir.

Yatırım kredileri; damızlık kümes, damızlık kanatlı üretimi yapmak amacıyla kuluçkahane, gübre işleme tesisi, yapımı ve tadilatını, biyogüvenlik önlemleri, yem deposu veya silosu, diğer ilgili alet-ekipman ve makine alımı ile diğer yatırım giderleri, Damızlık kanatlı yetiştiriciliği işletme kredileri ise yetiştirilmek üzere temin edilecek kuluçkalık damızlık yumurta, damızlık civciv ve damızlık yarka alımı ile bu hayvanların yem, ilaç ve diğer işletme giderlerini kapsamaktadır.

Düşük Faizli Su Ürünleri Sektörü Kredisi

Su ürünleri sektörüne üzerine kredi üst limiti 10 Milyon TL olurken yatırım kredi %50 ile işletme kredisi faiz indirimi %50 olarak belirlenmiştir. Ancak üreticinin ilgili koşullardan olan özellikli kriterleri sağlaması halinde yatırım ve işletme kredisi olmak üzere yüzde 80 oranında indirim sağlanacaktır.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapma amacıyla Bakanlık tarafından temin edilen ruhsat tezkeresi düzenlenmiş balıkçı gemisi sahiplerinin gemilerine yönelik; jeneratör, soğuk muhafaza odası yapımı ile buz makinesi alımı, balık ağları ile diğer av araç ve gereçlerinin alımı, gemi takip cihazları ile elektronik kayıt defteri cihazlarının alımı, mevcut balıkçı gemilerinin modernizasyonu, mevcut balıkçı gemilerinden geçerli ruhsata sahip olan balıkçı gemisi satın alımı, mevcut ruhsatla ruhsata uygun veya boy uzatma hakkı kapsamında yeni gemi inşası gibi konularda yatırım kredisi yetiştiriciye kullandırılmak üzere sağlanır. Ayrıca yatırım kredilerinde ayrı ekipman alımları dahil olmamak kaydıyla ve işletme kredilerinde Bakanlıkça verilen su ürünleri ruhsat tezkeresinde belirtilen tam boy uzunluğu esas alınır. İşletme kredisi konuları ise; bakım ve onarım, yakıt işçilik ve takip, kayıt cihazları işletme giderleri kapsamında değerlendirilir.

Faizsiz Geleneksel (Yaygın) Hayvansal Üretim Kredisi

Geleneksel hayvansal üretim için belirlenen kredi oranları iki farklı şekilde değerlendirilir. Bunlardan ilki 100.000 TL’ye kadar olan kısmı olup kredi üst limiti 1.5 Milyon TL ile yatırım ve işletme kredisi faiz indirimleri de yüzde 100 olarak sunulmaktadır. Ancak 100.000 TL üzeri dukkanacmak.com kredi kullanımı gerçekleştirmek isteyen üreticiler için belirlenen işletme ve yatırım olmak üzere %50 indirim oranı özellikli kriterlerin sağlanması kaydıyla yatırım kredisi için %90’a çıkarken işletme kredisi içinse %100’e çıkmaktadır.

Ziraat bankasından düşük faizli ve faizsiz kredi başvuruları 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Sizde  Ziraat bankası gerekli evraklar ile banka şubelerine başvuruda bulunarak hayvancılık kredilerinden yararlanabilirsiniz.

Ziraat bankası hayvancılık kredisi faizleri ve şartları için tıklayınız.

Yorumlar

Telegram Kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Henüz yorum yapılmamış.