Tarım ve Hayvancılık

TKK Ziraat Bankası Sıfır Faizli Tarım Kredisi 2023

Tarım Kredi Kooperatifleri ve Ziraat Bankası 100 bin TL üst limitli ve faizsiz kredi kullandırılmaya bu yılda tüm hızıyla devam ediyor. Hayvancılık, bitkisel üretim ve muhtelif konularda kredi imkanı sunan banka, devlet desteği ile kredilere %75’e varan faiz indirimi uyguluyor. Özellikle yatırım dönemi için verilen kredilerin çoğu ise şartların sağlanması durumunda sıfır faizli oluyor. İşletme ve yatırım kredilerinin başvuruları Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul ediliyor. Başvurularda gerekli şartları sağlayan ve evrakları tamamlayanlara Faizsiz Tarım kredisi veriliyor. Düşük faizli yatırım ve işletme kredisi olarak verilen tarımsal kredinin detaylarını ve neye dayanarak devlet destekli faiz indiriminde bulunulduğunu içeriğimizde tüm ayrıntıları ile anlattık.

Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına Dair Karar Resmi Gazete’de

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından çiftçilik faaliyetinde bulunan ya da bulunmak isteyen kişilere verilecek olan kredinin kapsamı Resmi Gazete’ de yayımlanan karar kapsamında faiz destekleri sağlanmaktadır. Faiz desteğinin dayanağı Resmi gazete’de yayımlana kanun ve düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yürürlüğe konan tebliğdir. Tebliğ’ de kredini kullandırım usul ve esasları ayrı ayrı belirtilerek kredinin üst limiti, hangi üretim konularına ne kadar faiz desteği verileceği konuları ayrı ayrı belirtilerek 3 yıl boyunca geçerliliğini koruyacak bu kanun kapsamında Ziraat bankasına başvuru yapan ÇKS’ye kayıtlı tüm çiftçilere düşük faizli ve faizsiz tarım kredisi verilecektir. Düşük faizli olarak sağlanacak olan kredinin 100 bin TL’ ye kadar olan kısmı faizsiz olarak verilecektir.

Geleneksel bitkisel üretim yapan işletmeler, 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 50 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti ise 2,5 milyon TL olarak belirlendi. Geleneksel hayvansal üretim yapan işletmeler, 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanabilecekler. 100 bin üzeri krediler ise en az yüzde 50 oranında sübvanse edilecek. Düşük faizli kredi kullanım üst limiti de 1,5 milyon TL olarak belirlendi.

Çiftçiler banka şubelerine giderek ve gerekli evrakların teslimatını yaparak şahsen başvuruda bulunabilecektir. Aynı şahısların birden fazla kredi talebinde bulunması durumunda kendisine limiti en yüksek kredi verilecektir.

Ziraat bankasından Düşük faizli işletme ve yatırım kredisinden faydalanabilecek olan kişiler de belirtilmiştir.

Kimler kredi kullanabilir? diyorsanız;

 • ÇKS’ye kayıtlı Gerçek ve tüzel kişiler
 • Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın görev alanı dahilinde olan kooperatifler,
 • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü kullanabilecektir.

Ziraat Bankası Düşük Faizli Tarım Kredisi 2023

Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar kapsamında 1 Ocak 2020-31 Aralık 2023 yılları arasında (bu tarihler dahil) T.C. Ziraat Bankası AŞ ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılacak yatırım ve işletme kredileri ile ilgili teknik esasları kapsıyor. Bu kapsamda üreticiler sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliği, damızlık düve yetiştiriciliği, büyükbaş hayvan besiciliği, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, kanatlı sektörü, kanatlı sektörü damızlık yetiştiriciliği, su ürünleri sektörü, geleneksel (yaygın) hayvansal üretim, kontrollü örtüaltı tarımı, yem bitkisi üretimi, yurt içi sertifikalı tohum, fide, fidan üretimi, süs bitkisi üretimi, stratejik bitkisel üretim, meyve yetiştiriciliği ve bağcılık, geleneksel (yaygın) bitkisel üretim, tarım makineleri (traktör ayrık), traktör, modern basınçlı sulama sistemi yatırımı, tarım makineleri parkı, arazi alımı (birleştirme), lisanslı depoculuk yatırımları, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı, soğuk hava deposu yatırımları, tarımsal ürünlerin işlenmesi, sözleşmeli üretim (üretim yaptıran gerçek/tüzel kişi), özel ormancılık başlıklarında yüzde 25 ile yüzde 100 oranlarında sübvanse edilerek, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecekler.

Ziraat Bankası tarımsal faaliyette bulunmak isteyen çiftçilere sağlanan finansal destek, Resmi Gazete’ de yayınlanan tebliğname ile tarımsal desteklere uygulanacak olan faiz indirimleri ve kredilerin üst limitleri belirlenmiştir.

Tarımsal kredi indirim oranları tablosu ÖRNEK

Bitkisel Üretim Konulu Krediler

Karara göre;

EDİTÖR TAVSİYESİ
 • Kontrollü örtü altı tarım: 750.000 TL’ ye kadar olan kredilerde %75 indirim (yatırım)
 • Yaygın bitkisel üretim: 250 bin TL’ ye kadar olan kredilerde %50 indirim
 • Yem bitkisi üretimi: %100 faiz indirimli
 • Yurt içi sertifikası olan fidan, fide ve tohum üretimi: %100 faiz indirimi
 • Yurt içi sertifikası olan fidan, fide ve tohum kullanımı: 100 bin TL’ ye kadar olan kredilerde %100 faiz indirimi
 • Süs bitkisi üretimi: %50 faiz indirimi
 • Sera modernleştirme işlemi: %50 faiz indirimi (yatırım) yapılacaktır.
 • İyi ve organik tarım uygulamaları için yatırım ve işletme dönemlerinde %50 faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti 5 milyon TL’ dir.
 • Tarımsal mekanizasyon için alınacak olan traktörler için yatırım döneminde %75 faiz indirimi uygulanacaktır. Kredi üst limiti 1 milyon 500 bin TL’ dir.
 • Traktör alımları için 75 bin TL’ ye kadar verilecek olan kredilerin yatırım dukkanacmak.com dönemi faiz indirimi oranı %50, 75 binden 250 bin TL’ ye kadar olan kredilerin yatırım faiz indirim oranı %25′ tir.
 • Modern basınçlı sulama kredilerinin yatırım dönemi için faiz indirimi oranı %100′ dür. Kredi üst limiti ise 1 milyon 500 TL’ dir.
 • Arazi alımları için yatırım ve işletme dönemlerine ait olmak üzere %25 faiz indirimi yapılacaktır. Kullandırılacak olan kredinin üst limiti ise 500 bin TL’ dir.
 • 10 bin ton kapasiteli depo alımlarında yatırım döneminde %75, işletme dönemlerinde ise %50 faiz indirimi yapılacaktır. 10 bin tondan büyük kapasiteli depo alımları için de yine aynı oranlarda faiz indirimi yapılacaktır.
 • Soğuk hava deposu için yatırım döneminde %50, işletme döneminde %25 faiz indirimi yapılacaktır.
 • Tarımsal ürünlerin işlenmesi için yatırım ve işletme dönemlerinde %50 indirim yapılacaktır.
 • Kredilerin üst limitleri ise görüldüğü üzere 50.000.00 TL ila 500.000 TL aralığında üretim konularına göre ayrı ayrı belirlenmiştir.

Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı’ nın görev alanı dahilinde olan kooperatifler de tarımsal desteklemelerden yararlanacaktır. Tarımsal amaçla kooperatiflere kontrollü örtü altı tarım, tarımsal ürün işleme, depolama ve paketleme tesisi kurmak ve çay yaprağı üretimi gibi faaliyetler için kredi verilecek ve faiz indirimi uygulanacaktır.

Tarımsal desteklere ek olarak  yukarıdaki görseldeki gibi hayvancılık alanında da aşağıda belirlenen oranlarda indirim yapılacaktır.

Sıfır faizli damızlık tavuk çiftliği kredisi almak ister misiniz?

Ziraat Bankası Faizsiz Tarım Kredisi Başvuru Şartları

Tarım kredisi başvuruları Ziraat Bankası şubelerine şahsen yapılacaktır. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık ya da telefon yolu ile başvuru kabul edilmemektedir. Gerekli evraklar ile başvuru yaptıktan sonra, banka başvurunuzu inceleyecek ve uygun görürse finansal destek sağlayacaktır. Yani kredi almanız tamamen bankanın iradesinde olan bir durumdur. Kredi almak için gerekli olan şartlar vardır. Bu şartlara sahipseniz ve evrakları eksiksiz olarak şubeye teslim ettiyseniz, kredi başvurunuz muhtemelen olumlu sonuçlanacaktır.

 • Yapılacak olan faiz indirimleri, bankanın cari faizi, kredi limiti ve vade hesaba katılarak yapılacaktır. Limit belirleme konusunda da banka yetkilidir.
 • Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredi dukkanacmak.com başvurusu için teminat talep edebilir.
 • Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 • Kredi notunun uygun olması,
 • Şayet kredi notunuz düşükse, hakkınızda yapılacak olan tahkikat olumsuz sonuçlanırsa kredi kullanamaz ve faiz indirimlerinden yararlanamazsınız.
 • Kredi kullanan kişilerin kararda belirtilen süre zarfında tarım sigortası yapmaları gerekmektedir. Ziraat Bankası belirli oranlarda devlet teşviki ile sigorta yapmaktadır.
 • Daha evvel herhangi bir kurum yolu ile tarım kredisi kullandıysanız, tekrar kredi başvuru yapamazsınız.
 • Kredi çekmeye engel olacak bir durumunun olmaması,
 • Kredi kullanabilmek için Çiftçi Kayıt Sistemi‘ ne kayıtlı olmak gerekmektedir. ÇKS kaydı olmayanlar kredi başvurusunda bulunamaz.
 • Tarımsal faaliyetlerde bulunulması ve Çiftçi Belgesinin olması gerekmektedir.
 • Kredi talebinde bulunan gerçek kişilerin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamalıdır.

Düşük Faizli Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi için Gerekli Belgeler

Ziraat bankasından tarım kredisi için gerekli evraklar listesi:

 • Nüfus cüzdanı
 • Çiftçi Belgesi/ÇKS Belgesi.
 • Tarımsal işletmesini tevsik edici belgeler (tapu kaydı, kira kontratı, v.b)
 • Tarım yapacağınız arazinin tapusunun fotokopisi
 • Araziyi kiralıyorsanız kira kontratı
 • Adres bildirim belgesi
 • Banka tarafından verilecek olan kredi talep evrakı ya da talep dilekçesi
 • Okur- yazar belgesi
 • SGK’ dan alınacak olan sosyal güvencesi yoktur yazısı
 • Banka isterse teminat olarak gösterilecek olan arazilerin tapuları Ziraat Bankası şubelerine teslim edilecektir. 
 • Ziraat Bankası ve TKK sıfır faizli koyun kredisi vermektedir.

Ziraat Bankası Çiftçi Kredisi faiz oranları

Ziraat bankası tarafından sağlanan bu krediler HASAT ÖDEMELİ olup faiz oranları faiz indirimlerine göre hesaplanarak bulunur. Yıllık %17,04 civarlarında verilen Kredinin 7 yıla varan vadelerde ayrıca 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ olduğu söylenmektedir. Ancak ödeme durumu çiftçilerin durumlarına göre değişecektir.

Çiftçi Kredisi faiz hesaplama

Verilecek olan krediye uygulanacak faiz oranı banka tarafından değişken olan 2021 yılında %17,04 olarak belirlenen yıllık cari faiz oranı tarımsal kredilerin faiz oranı olacaktır. Faaliyette bulunmak istediğiniz sektörde, yatırım ve işletme dönemlerinde ayrı ayrı olmak üzere faiz indirimi uygulanacaktır. Örneğin; bitkisel üretimde İyi ve organik tarım uygulamaları için yatırım ve işletme dönemlerinde %50 faiz desteği verilecek ibaresinden anlamanız gereken detay; yıllık cari faiz oranı 17,04/%50 faiz desteğine bölündüğünde 8,52 olarak yıllık uygulanacak faiz oranı olacaktır. Aylık faiz oranı bulmak için de bu oranı 12 aya böldüğümüzde 8,52/12: % 0,71 aylık faiz oranı uygulanarak ödeme planı oluşturulacaktır.

Bu da Ziraat bankasının çiftçilere sembolik bir faiz uygulandığını ve faiz destekli kredilerin çiftçiler için çok cazip fırsat olduğunu resmidir. Çiftçiler Ziraat bankasının düşük faizli tarım kredilerinden yararlanabilmeleri için Resmi Gazete’de yer alan tüm detayları iyi okumaları gerekmektedir.

Tarım kredisi alarak faiz indirimlerinden faydalanabilirsiniz. Kredi başvuruları Ziraat Bankası şubeleri tarafından kabul edilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu