Yeni İş Fikirleri

Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı Nasıl Alınır? Ücret Tarifesi

Belediyeler tarafından tatil günlerinde çalışmak isteyenler için belirli oranlarda bir harç alınarak tatil günleri çalışma ruhsatı düzenlenmektedir. Bu harca tatil günleri çalışma ruhsatı harcı denmektedir.

Son olarak Bakanlar Kurulu tarafından 10/02/2014 tarih ve 2014/5896 sayılı kararname ile Belediyelerin gruplarına tatil günleri çalışma ruhsatı harcı alınmasına karar vermiştir.

Belediye Gelirleri Kanunu’na göre tahsil edilen İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, İşgal Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı ve İşyeri Açma İzin Harcı, daha önce Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak şartıyla belediyeler tarafından belirlenmekte idi. Kanunda, Belediye meclislerine tarife belirleme yetkisinin verildiği ilgili düzenleme, Anayasaya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebeple, 2013 yılında söz konusu madde yeniden düzenlenmiş ve belediye vergi ve harçlarının Kanundaki alt ve üst sınırlar arasında kalmak kaydıyla belirleme yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Tatil günleri çalışma ruhsatı harcı hakkında;

Bakanlar Kurulu, 2013/5585 sayılı Kararıyla, vergi ve harç tutarlarını gösteren tarifeyi belirlemiştir. Ancak buna rağmen yeni tarife ile birçok ilde söz konusu vergi ve harçların   4 – 5 kat artmış olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışmaların sonucu Tatil günleri çalışma ruhsatı harcı olarak, Bakanlar Kurulu yeni bir tarife belirlemiş, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapılmasını öngören Kanun teklifi de 17 Şubat 2014 tarihi itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuş, 18 Şubat 2014 tarihinde 28917 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işyeri büyüklüklerinin dikkate alınması konusunda Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun talebi sonucunda hazırlanan yeni tarife aşağıdaki gibidir.

tatil-günü-çalışma-ruhsatı
Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı

Yukarıda yer alan vergi ve harçların birinci grup belediyelerde tatil günleri çalışma ruhsatı harcı;

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle büyükşehir belediye sınırları içinde olan belediyeler için tamamı,

12 Kasım 2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları için olan belediyeler için yüzde 80’i,

6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için yüzde 60’ı,

Diğer birinci grup belediyeler için yüzde 40’ı uygulanacaktır.

4857 sayılı İş Kanunu dahilinde dini ve milli bayramlarda ya da tatil olarak kabul edilen özel günlerde, çalışmayan işçilere de ücret ödenmektedir. Bu süre zarfında şayet işçiler çalışırlarsa, bu süre zarfında kendilerine bir ek ücret daha ödenecektir. Yani iki günlük para ödenmiş olacaktır. Bu ödenmesi gereken tutar, tatil gününde çalışan işçiye ödenmezse işçi başına ödenecek olan tutar 191 TL’ dir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmak gerekmektedir. Ruhsatsız İşyeri Çalıştırmanın Cezası Nedir? sizler için hazırlamış olduğumuz bu içerikten bilgi alabilirsiniz.

Kanunun kapsama alanında tuttuğu sektörler aşağıdaki gibidir;

Ruhsat harcını ödemesi gereken kişi, kanunda yazdığı şekli ile tarafına ruhsat verilen kişilerdir. Kanun kapsamında değerlendirecek olduğumuzda tatil günlerinde çalışmalarının yasak ve tatil yapmalarının zorunlu olduğu işletmeler bulunmaktadır. Bunlar nüfusu 10 bin dukkanacmak.com olan şehirlerde fabrikalar, mağazalar, yazıhaneler, imalat yapılan alanlar, ticari faaliyette bulunulan işletmelerin haftada 1 gün olmak üzere tatil yapmaları zorunlu tutulmuştur. Ancak bazı işletmelerde hafta tatili bulunmayabilir. Bu durumlarda bu tarz işletmelerden tatil günleri için kesilen harcın kesilmemesi gerekmektedir. Çünkü bu işletmeler kanun kapsamında değildir.

Kanunda açık bir şekilde harç ödemesi gereken işletmeler ve çalışma saatleri belirlenmiştir.

tatil-günleri-çalışma-yönetmeliği
Tatil günleri çalışma yönetmeliği ile birlikte tatil yapması zorunlu olmayan işyerleri ifade edilmiştir.
  • Lokantaların kanuna göre harç ödemesi gerekmiyor. Çünkü lokantalarda hafta tatili yapılması zorunlu değil. 7 gün çalışan işletmeler oldukları için harç ödemelerine lüzum görülmemiştir.
  • Bankalar normal şartlarda hafta sonu tatili yapmaktadır. Ancak bazı sebeplerden dolayı ve resmi tatil günlerinde sadece cumartesi günleri yarım gün çalışmaları durumunda kendilerinden de harç talep edilmeyecektir. Ancak bankalar hafta sonunda da öğleden sonra çalışırsa, harç ödemek durumunda kalacaklardır.
  • Kahveler, zorunlu tatil yapması gereken işletmeler arasında bulunmamaktadır. Bu sebeple kendilerinden hiçbir surette harç talep edilmeyecektir.
  • Ancak internet cafelerde durum farklıdır. İnternet cafeler kanun kapsamına alınmamıştır. Bu sebeple harç ödemeleri gerekmektedir.
  • Özel okullara, ruhsat ilgili bakanlık tarafından verilmektedir. Belediyeler özel eğitim kurumlarının izinlerinden sorumlu değildir. Ancak bu kurumların hafta sonu faaliyet göstermek istemeleri durumunda bulundukları il ya da ilçe belediyelerine başvurarak ruhsat almaları gerekmektedir. Hafta tatili ruhsatı ile birlikte hafta sonu çalışabilirler. Ancak harç ödemek kaydı ile…

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün