Dükkan Açmak

Taşeron Firma (Alt İş Verenlik) Nedir?

Taşeron Firma (Alt İş Verenlik) Nedir?

Taşeron firma ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve taşeron firma kurmak isteyenler için aydınlatıcı yazılarımızı sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Öncelikle taşeron nedir? Taşeron nereden doğmuştur buna bir açıklık getirelim sonrasında firma kuruluş aşamaları hakkında bilgilere yer vereceğiz.

Alt işverenlik (Taşeronluk) nedir?

Taşeronun anlamını şöyle özetleyebiliriz. Taşeron firma; bir işverenin mal veya hizmetlerinin başka bir işverene yaptırmasıdır. Bu şekilde işletmeler kendilerinin yapmaları gereken işleri ve hizmetleri aynı işi yapan başka bir işverene yaptırabilirler ve başkalarının hizmetlerini yapan firmalara taşeron firma denilmektedir. Yapılacak olan işleri ihale ile alan iş yerleri hukukta alt işveren olarak, işi veren firma ise üst işveren veya asıl işveren olarak tanımlanmaktadır.  Taşeronluk sistemi asıl işin dışında kalan uzmanlık gerektirmeyen işlerin başka bir firma tarafından yapımının üstlenilmesi de olarak da tanımlanıyor.

Taşeron firmaların tercih edilmesinin sebebi, mal veya hizmet faaliyetlerinde işveren maliyetlerinin daha ucuza getirilerek daha az maliyetli olması için genellikle taşeron firmalara işler verilmektedir. Aynı şekilde işverene maliyet oluşturan çalışan personelin kıdem tazminatı hakkı ve ihbar tazminatı hakkı olan işçi haklarından muaf olmak için genellikle asıl işveren firmalar taşeron firmalar ile çalışmaktadırlar. Taşeron işçilerde iş güvenliğinden, düşük ücrete, yemekten barınmaya kadar birçok alanda da sorunla karşı karşıya.  Taşeron sisteminde en büyük sorun ise çalışanların can güvenliklerinin tedbirlerinin firma tarafından karşılanmadan çalıştırılmalarıdır.

1980 yıllarından itibaren başlayan ve günümüzde de taşeron firmaların varlığı hızla artarak devam etmektedir.

Halk arasında bilinen vasıfsız ve hiç bir hakkı olmayan kişilerin çalıştırıldığı bu firmaların kuruluşu ve yapılanması ve enerji, otomotiv, maden, elektrik, eğitim, hizmet sektörü gibi her alanda sıklıkla tercih edilen taşeron firmalar alt işveren olarak iş yapmak isteyenler için bilgiler yazımızda.

Taşeron işçiye kadro vaadi

Modern kölelik olarak tanımlanan taşeronluk sistemi Türkiye’ nin kanayan yarası. Emekçilerin en büyük sorunu olan bu sistem beraberinde de birçok sorunu getiriyor. Özellikle kamu hizmetinde ve özel sektörde taşeron firmalarda çalışan 1 milyona yakın emekçi kadro almayı bekliyor. Kendilerine sağlanan işçi haklarından mahrum kalmadan tüm ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ve diğer sosyal hakları almak isteyenler  kadro beklerken Hükümetimiz de taşeronlara kadro verileceğini açıklaması çalışanları umutlandırmıştı. 1 yıl önce gündeme gelen ve halen çalışmalar hakkında bir somut adım atılmaması da çalışanları üzerken hükümet cephesinde kadro konusu ile ilgili açıklama geldi. Başbakanımız kadro konusu FETÖ soruşturmalarının ardından gündeme yeniden getirileceğini ve düzenlemelerin yapılarak 1 milyon kişi değilde en azından birçoğunu özellikle de kamu hizmeti veren taşeron firmalarda çalışan emekçilerin kadroya geçirilmesi çalışmaları yapılacağinı açıkladı. Fetö soruşturmalarının hemen ardından yeniden gündeme gelecek olan kadro konusunda 2017 yılı yaklaşırken somut bir adım atılması beklenilmekte.

Kadro açılması ile binlerce kişi taşeron firmalardan ayrılarak kamuya geçişi beklenirken taşeron firmaların bu konuda ne yapacağı da merak konusu. Halen işletmeler bünyelerinde taşeron firmalar ile çalışmaya devam ediyor. Ve işçi maliyetlerinden sosyal haklarına kadar az maliyetlerle insanlar taşeron firmalarda çalıştırılmaya devam ediliyor. 2017 de beklenen kadro yasası çıkmazsa bu durumda kadro davası açanlar direk kadroya geçecektir. Dava açanlar yasa çıkmazsa kadroya geçecektir. Konumuz dışı bu haberle de kullanıcılarımızı bilgilendirmek istedik. İsterseniz konumuza geri dönelim.

Taşeron firma açmak isteyenler ne yapmalı? Taşeronluk sistemi ile iş yapmak isteyenlerin yapması gerekenler nelerdir yazımızın geri kalan kısmında bu konuya ağırlık verelim.

Daha az maliyetlerle işçi çalıştırmak isteyenlerin açmayı düşündükleri taşeron firmalar nasıl açılır?

Öncelikle açılacak olan firmanın faaliyet yapacağı alan ve sektör belirlenir. Belediyelerde asıl işi ve yardımcı işi yapan taşeron firma çalışanlarının kadroya geçme istekleri de sık sık yargıya taşınmaktadır.

Özellikle belediyelerde taşeron firma ile çalışma sistemi daha çok yaygındır. Asıl işi yapanlar ile alt işi yapanlar arasında birtakım farklılıklar göze çarpmaktadır. Belediyenin asıl işleri olan çöp toplanması, belediye ekmek fırını işleri işletmeciliği, şehir içi yolların tamir ve bakımı gibi işlerde genellikle taşeron firmalar tercih edilmektedir.

Bu işleri yapmak için sizde firma kurarak belediyenin asıl işlerinde ve yardımcı işlerinde çalışacak işleri ayarlayarak ihaleleri alarak para kazanabilirsiniz.

Taşeron nasıl olunur?

Taşeron bir tüzel kişilik olabileceği gibi gerçek kişide olabilir. Şirket, ortaklık, kooperatif gibi tüzel kişiliğe sahip olan taşeron olabileceği gibi gerçek kişi taşeron da olabilir.Taşeron firmayı gerçek kişi üzerinden yani şahıs şirketi olarak kurmak ve işleri bu şirket ile almak isteyenler için öncelikle şahıs şirketi nasıl kurulur ve maliyeti nedir bakalım..

Taşeron şirketleri şahıs şirketi üzerinden kurmak isteyenlerin ödemesi gereken tutarlar:

Şirket kurulumu için 400/ 500 TL, Noter tasdiki 30 lira, Gerekli durumlarda ticaret odası 700 lira, Kaşe 10 lira, defter kaydı 100 /200 lira arasında, Ruhsat işyeri açma belediyeden alınıyor 200 ila 300 lira arasında,Fatura ve makbuz 100 lira, 2 adet ikametgah belgesi 15 lira, yazar kasa 300 lira toplamda 2.000 TL masrafları karşılayarak şahıs şirketi kurabilirsiniz. Bu işlemleri muhasebeciniz sizin yerinize vekalet ile bu işlemleri kısa sürede gerçekleştirebilir. Bu şekilde kurulan şirket ile taşeron işler asıl işverenden alınarak yapılabileceği gibi limited şirket kurarak da taşeron işler yapılabilir. Bu tamamen taşeron firma sahibinin hangi şirketi kurmak istediğiyle alakalıdır.

Büyük bir işin bir bölümünü yapan firma ya da kişilere taşeron denildiğinden taşeron ile işveren arasında iş sözleşmesinin yapılması gereklidir. Vergi tabelası olmayan, vergi levhası sıfıra yakın veya eksi gözüken taşeronlar ile çalışılmak istenmeyecektir.

Taşeronluk anlaşması yapacak olan işletmeler genellikle mimar veya mühendis olan taşeron firma sahipleri ile anlaşmak isteyecek, iş güvenliği ve iş garantisi verilmesini isteyeceklerdir. Sözleşmesiz çalışmak isteyen firmalar ile işletmeler çalışmaktan kaçınmaktadır.

Açılış İşlemleri

Taşeron firma açılışında mutlaka gerekli resmi işlemlerin yapılması gereklidir. İş kanunu ile 2003 yılında daha kökleştirilen taşeronluk faaliyetinde bulunacak olanlar yani işyerinde taşeron işi alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için mutlaka gerekli belgeler ile bildirim yapması gereklidir. Alt işveren işyerini tescil ettirmek için asıl işverenden aldığı yazılı alt işverenlik sözleşmesini istenen diğer gerekli evraklar ile birlikte 1 ay içerisinde ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmakla yükümlüdür.

Taşeron firmaların bildirimlerinden sonra uygun görülen alt işverenleri tescilleri tebliğ edilmektedir. Bu işlem ise Çalışma ve İş Kurumu’nca tescili yapılan bu alt işverenin açacağı işyerine ait belgelerin incelenmesi ve gerektiğinde müfettiş denetimi sonucunda muvazaalı işlemin tespiti halinde, bu tespite ilişkin gerekçeli müfettiş raporu işverenlere tebliğ edilmektedir.

Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan iş anlaşmalarının hileli bir şekilde kurulmasını İş Müfettişleri tespit ettiğinden işverenler arasında bir hile ile anlaşma yapılmaması aksi halde cezai yaptırımların uygulanması söz konusudur.

Taşeron sözleşme örneği

Asıl işveren ile işin bir bölümünü yapacak olan kişi ya da firma olan taşeronun aralarında anlaşma yapacağı Taşeron sözleşme örneği ilgili bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İç taşeron ve dış taşeron olarak ikiye ayrılan taşeron firmalar işçilerini başka bir iş için çalıştırmaktadır. Taşeron firma sözleşmeleri yukarıda verdiğimiz sözleşme örneği esas alınarak asıl işin ne olduğunu, alt işveren verilen işi, işin başlama ve bitiş tarihlerini ve tüm detayları kapsayacak şekilde yapılan sözleşme metninin imzalanması ile olmaktadır. Bu sözleşme asıl işveren ile alt iş veren arasında alt işverenlik sözleşmesi olarak yapılmaktadır. Taraflar arasında sözleşmenin açık ve net bir şekilde yapılması, ihtilafa yer bırakmaması ve çok yönlü bir takip sisteminin kurulması taşeronluk yönetimi için gereklidir. Taşeron şirketleri vezir de eder rezil de Bu nedenle iyi bir taşeron yönetimi yapılan işin niteliğini artırmaya ve şirketlerin primlerini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. Alt işveren olarak taşeronlar, mutlaka sözleşme yapıldıktan sonra işe başlatılmalı sözleşmede belirtilen tarihlerde işe başlanarak bitim tarihinde teslim edilmesi sağlanmalıdır.

Taşeron firmalar çok karlı

taseron-firma-kar-tablosu

Taşeron firmaların kar tablosu

Taşeron firma şirketlerin yıllık karı en az 15 milyar lira olunca taşeron firma kurmak isteyenlerin sayısı da günden güne artıyor. Taşeron işçileri şirkete aylık en düşük 207 lira kazandırmaktadır. Vasıfsız işçilerden 207 lira kazanan taşeron şirketlerinde vasıflı çalışanların üzerinden de aylık 600 lira kazanmaktadır. 600 bin taşeron işçilerinin en düşük ve en yüksek kazandırdığı 207 lira ve 600 lira çarpılıp hesaplandığında ortaya yıllık 1.5 milyarlık kazanç sağladıkları çıkmaktadır. Taşeron firma açmayı düşünenler yukarıda verdiğimiz bilgiler ile şirket kurarak işletmelerden yüklenici olarak uzmanlık gerektirmeyen işlerde kendi personellerini çalıştırarak oldukça para kazanabilirler.

BEĞEN İLK ÖNCE HABERDAR OL!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Bagcilar dedi ki:

    Elektrik tesisat

BİR YORUM YAZ