Tarımsal Krediler

Tarım Kredi’den Üreticiye Müjde!

Tarım Kredi’nin 8 Haziran 2021’de yayınlamış olduğu duyuruda üreticilere ödeme kolaylığı sağlanacağı açıklandı. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından 31.12.2020 itibariyle idari takip hesaplarında bulunan kredi alacaklarına bir defaya mahsus olmak üzere ödeme kolaylığı sağlandı.

Duyuru kapsamında olan Tarım Kredi Kooperatifi ortakları, 31.08.2021 tarihine kadar ortak oldukları kooperatiflere başvuruda bulunmaları halinde, vade tarihinden ödeme tarihine dek yıllık %18 faiz oranında hesaplanan tutarı ödeyebileceklerdir.

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin olanakları ile sağlanan defaten ödeme kolaylığı ile 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamı dışında olan kooperatif ortakları da indirim imkânından yararlanabileceklerdir.

Tarım Kredi Üreticiye Ödeme Kolaylığı

Başa dön tuşu