Dükkan Açmak

Suriye Vatandaşları da 2020 Yılında İşyeri Açabilir

Suriyelililer Türkiye’de işyeri açabilir mi? Vergi mükellefi olabilirler mi? Vergi ödemeleri gerekiyor mu? Suriyeli bir vatandaş çalışma izni olmadan herhangi bir işte çalışabilir mi? Yabancı çalıştırmanın cezası ne kadar? Tüm sorularınızın cevabı haberimizde..

Suriye Vatandaşları da 2020 Yılında İşyeri Açabilir

Yabancıların Türkiye’de işyeri açması son dönemde en çok tartışılan konulardan biridir. Özellikle Suriye’den ülkemize yüz binlerce mültecinin geldiği ve bu mültecilerin büyük bölümünün illerimize dağılması nedeniyle iş ve ekonomi hayatı bu göç nedeniyle etkilenmiştir. Özellikle Suriye’ye ve çadır kentlere yakın olan illerde Suriyeli nüfusunun her geçen gün arttığı gözlemlenmektedir. Ülkemize Suriye’den göç etseler de, Türkiye’de esnaflık yapıp, dükkan açmak isteyenlerin vergi mükellefiyeti konusunda çelişkili bilgiler mevcuttur. Bu çelişkinin giderilmesi için Suriye’liler işyeri açabilir mi? sorusunu araştırdık. İşte detaylar..

Suriyeliler’in Türkiye’de Vergi Mükellefiyeti Nasıldır?

Bilindiği üzere Türkiye’de bir işyeri açabilmek için işyeri açma ruhsatı almanız gerekiyor. Bunun içinde vergi mükellefiyeti olmak en önemli şart. Bu işlemi yapmak isteyen esnafların vergi dairelerine giderek işyeri açılış bildirimi yapmaları gerekiyor. Ancak Türkiye’de Suriyeliler’in veya yabancı vatandaşların işyeri açabilmeleri hususu izin almalarına bağlıdır. Türkiye’de bulunan yabancılar çalışma izni veya oturma izni gibi izinlere tabidirler. Hiçbir kaydı ve ülkemize kaçak yollardan girmiş olan Suriyeli vatandaşların işyeri açabilmelerine imkan yoktur.

suriyelilerin-vergi-mükellefiyeti

Suriyelilerin vergi mükellefiyeti

İşlemler Nasıl Yapılır?

Ülkemizde çalışmak isteyen vatandaşlar için verilen birçok farkı izin çeşitleri mevcuttur. Bu izin çeşitlerinden bazıları şunlardır.

 1. Süreli Çalışma İzni: En çok bir yıl sürelidir.
 2. Süresiz Çalışma İzni: Türkiye’de uzun dönem ikamet izni bulunanlar başvurabilir.
 3. Bağımsız Çalışma İzni: Profesyonel meslek gruplarına verilen izindir.
 4. Turkuaz Kart; İlk üç yılı geçiş süresi olmak kaydıyla şartları taşıyanlara verilmektedir.

Suriyeli mültecilerin Türkiye’de işyeri açabilmeleri için bağımsız çalışma izni almaları gerekmektedir. Bağımsız çalışma izni alan tüm Suriyeliler Vergi Dairelerine başvuru yaparak işyeri açabilirler ve vergi mükellefi olabilirler. Şirket Kaç Kişiyle Kurulur? Başlangıç Sermayeleri! içeriğimizi inceleyerek şirket türleri ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Hükumetin Suriyeli politikasını eleştiren vatandaşlardan bazıları Suriyelilerden vergi alınmadığını, vergi ödemeden işyeri açtıklarını, vergi muafiyetine sahip olduklarını Devletin bu hakkı Türk vatandaşına dahi vermediğini öne sürmektedirler. Bu eleştiriler doğru değildir. Suriyeli bir vatandaşın işyeri açabilmesi için bağımsız çalışma izni alması şarttır.

Bağımsız çalışma izinleri Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında ki kanunu 7. maddesinde düzenlenmiştir. 27 ŞUBAT 2003 tarihinde kabul edilen ve 06 MART 2003 tarihinde resmi gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun yedinci maddesi şöyle der.

Madde 7- Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları koşuluyla Bakanlıkça bağımsız çalışma izni verilebilir.

Bu kanunun gereği olarak işyeri açmak için bağımsız çalışma izni isteyen Suriye vatandaşlarının

 • Türkiye’de en az 5 sene boyunca kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından onay almaları gerekmektedir.

Türkiye’de alınan çalışma izinlerinin bazı istisnai halleri vardır. Bu istisnai haller aşağıda sıralanmıştır. 

türkiyede-yabancıların-çalıştırılması

Türkiye’de yabancıların çalıştırılması

 • Sınır ötesinde hizmet sunan yabancılar
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
 • Vatanı olmayanlar
 • Şartlı durumda olan mülteciler
 • Uluslar arası alanda başarı sahibi olan yabancılar
 • Avrupa Birliğine kabul edilen ülke vatandaşları
 • Yatırımcı olma potansiyeli olan yabancılar
 • İnsan ticareti konusunda mağdur edilmiş olanlar
 • Yabancı kuruluşların ülkemiz temsilciliklerinde çalışan yabancılar
 • Bir proje dahilinde çalışan yabancılar
 • Nitelikli iş gücünden yararlanılma potansiyeli olan yabancılar istisnai durumda yer almaktadır.

Diğer bir hususta kaçak yoldan giriş yapan kayıtsız, Suriyeli vatandaşların ve diğer mültecilerin Türkiye’de çalıştırılması ile ilgili olup, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu hususta hazırlandığı bilgilendirme notunda,

Çalışma iznine sahip olmayan mültecileri işyerinde çalıştıranlara ceza yaptırımı uygun görmüştür. Buna göre yaptırım her çalışan başına belirlenmekte olup, işyeri sahibi esnafa 8 bin 848 lira para cezası uygun görülmüştür. Ceza sadece işçi olarak çalıştıran esnafa değil tabi ki. Çalışma izni almadan bağımsız olarak çalışan yabancılara ise 3 bin 536 lira ceza en görürken, herhangi bir iş verenin yanında izinsiz olarak çalışan yabancılara ise 881 lira tutarında idari para cezası verileceği belirtilmiştir. Ceza miktarları yeniden değerlendirme kapsamında belirlenmektedir. Kredi ile cep telefonu satan mağazalar listesini görmek için tıklayınız.

İçeriğimiz internet üzerinde ki araştırmalar sonucunda hazırlanmış olup, resmi bilgi niteliğine sahip değildir. Suriye vatandaşlarının işyeri açmaları, çalıştırılmaları ve diğer hususlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Alo 170 telefon hattından ayrıntılı bilgi alınabilir.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.