Krediler

KOSGEB Kadın Girişimci Desteği 2022 Destek Veren Kurumlar

Ekonomiyi canlı tutmak ve kadın girişimcilerin piyasaya girmesini desteklemek adına kadın girişimcilere destek veren kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.  Hem devlet hem de özel kuruluşlar kadın girişimcilere destek sağlamaktadır. Kadın girişimcilere destek veren kurum ve kuruluşlar ve kadınlara destek veren firmalar şunlardır:

 • KOSGEB
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
 • Kredi Garanti Fonu
 • Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
 • Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)
 • Beko 100 Kadın Bayi Projesi
 • Türkiye Grameen Mikrofinans Programı
 • Kız Kardeşim Projesi
 • Trendyol

KOSGEB’den Kadın Girişimcilere Destek!

KOSGEB kadın girişimci desteği ile kadın emeğinin piyasaya atılması ve iş faaliyetinin süreklilik kazanması hedeflenmektedir. Kadın girişimcilere özel destekten yararlanabilmek için girişimcinin, faaliyet alanını belirlemesi gerekmektedir. Faaliyet alanı ise KOSGEB nace iş kodları arasında yer almalıdır. Nace kodu içerisinde yer almayan sektörlere, KOSGEB tarafından destek sağlanmamaktadır.

Kendi işini kurmak isteyen kadın girişimciye KOSGEB tarafından iki program sunulmaktadır. Bunlar:

 • Geleneksel Girişimci Destek Programı: Bu destekte 65.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir. Desteğin amacı, girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin ekonomik dalgalanmalarda ve piyasa koşullarında hayatta kalma olasılığını artırmaktır. Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlayan girişimciler, Geleneksel Girişimci Destek Programı’na başvurabilmektedirler.
 • İleri Girişimci Destek Programı: Stratejik öncelikler göz önüne alınarak belirlenen sektörlerde girişimcilere bu destekte 365.000 TL’ye kadar hibe sağlanmaktadır. Faaliyet konuları tablosundan, İleri Girişimci Destek Programı için belirlenen sektörlere ulaşabilirsiniz.

KOSGEB destek programlarının destek unsurları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu destekler, her yıl değişebilmektedir. Güncel bilgilere her zaman kosgeb.gov.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Performans DesteğiGeleneksel Girişimci Destek Programı Destek TutarıKadın Girişimciye Destek Tutarı
Birinci Performans Dönemi180-539 gün 5.000 TL 540-1079 gün 10.000 TL 1080 ve üstü gün 20.000 TL180-539 gün 10.000 TL 540-1079 gün 15.000 TL 1080 ve üstü gün 25.000 TL
İkinci Performans Dönemi360-1079 gün 5.000 TL 1080-1439 gün 15.000 TL 1440 ve üstü gün 20.000 TL360-1079 gün 10.000 TL 1080-1439 gün 20.000 TL 1440 ve üstü gün 25.000 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Girişimci Desteği

Bakanlık, 2022 yılında ‘’Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi’’ ile kadınların işgücüne katılımının artırılması ve de desteklenmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca bu program ile kadın kooperatifçiliği teşvik etmek amaçlanmaktadır. Bakanlık, son iki yılda 81 yeni kadın kooperatifi kurmuş olup çalışmalarına halen devam etmektedir. Bakanlıkça henüz kadınlara kredi desteği sağlanmamaktadır.

Kredi Garanti Fonu Nedir?

Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lere ve KOBİ dışındaki şirketlere kredi imkânı tanıyan bir kuruluştur. Kadın girişimci adayı iseniz Kredi Garanti Fonu, size bankalardan kullanmak istediğiniz kredinin garantisin, sağlamaktadır. Kurumun amacı, maddi imkânı yetersiz olan KOBİ’lerin finansman gereksinimlerini kolaylaştırmaktır.

Kredi Garanti Fonu, bankaların güvence olarak talep ettikleri varlıklara sahip olmayan KOBİ’lere kefil olmaktadır Bu suretle maddi yeterliliğe sahip olmayan ve kredi desteği için başvuruda bulunmak isteyen kişilere fırsat sunmaktadır. Kredi Garanti Fonu’nun kefalet verdiği finans kuruluşları ise aşağıda yer almaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Girişimci Desteği
Kadın Girişimcilere Destek Veren Kurum ve Kuruluşlar

Ayrıca Kredi Garanti Fonu, KOSGEB destek programlarından yararlanmak isteyen fakat yeterli sermayesi bulunmayan kişilere de imkan tanımaktadır. Doğrudan başvuru ile KGF web sitesinde yer alan KOSGEB destek programlarından yararlanmak için KGF kefaleti başvuru formunu doldurabilirsiniz.

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 1986’da kurulmuş olup yoksulluk ve eşitsizliğin olmadığı iyi ve güçlü bir toplum oluşturmaya katkı sağlamayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, kooperatifleşme, ekonomik açıdan güçlenme, göç vb. birçok alanda programlar organize edip yürütmektedir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Vakfa ayrıca bağış yapılabilmekte, bu sayede kadın girişimcilere destek olunabilmektedir. Bağır yapmak için kedv.org.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kadın Girişimciye Destek Veriyor Mu?

Kadın girişimciyi destekleyen kurumlar arasında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bulunmaktadır. Kurum, IPARD programı ile kadın girişimcilere destek vermektedir. Peki, IPARD programı nedir? IPARD, Avrupa Birliği tarafından aday veya potansiyel aday ülkelere destek olmak hedefi ile oluşturulmuş, Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA bileşenidir. Türkçe karşılığı ise Katılım Öncesi Yardım Aracı’dır. IPARD amacı, AB’nin Ortak Tarım Politikası ve Kırsal Kalkınma Politikası ile ilgili bir takım politikaların uygulamaya konulması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve hedefe yönelik politika geliştirilmesini desteklemektir.

Destek verilen faaliyetlere örnekler şunlardır:

 • Arıcılık
 • Süt imalatçılığı
 • Beyaz ve kırmızı et üretimi
 • Arı ürünlerinin paketlenmesi
 • Kanatlı hayvan

IPARD’ın ‘’Kırsal Kalkınma Programı’’ dikkatince uygulanması gerekmektedir ve süreç boyunca Türkiye ve Avrupa Komisyonu birlikteliğinde finanse edilebilecek çeşitli destek programları uygulanacaktır.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Kadın Girişimci Desteği Var Mı?

Vakıf, Bakanlık tarafından verilen bütçe temelinde programlar hazırlayarak destekleri belirlemektedir. Destekler arasında şunlar yer almaktadır:

 • Kaymakamlık teşvik kredisi
 • Devletin kadınlara verdiği teşvik kredisi
 • Kaymakamlık destekleri
 • Kaymakamlık işyeri açma yardımı
 • Sosyal yardımlaşma yardımları

Yukarıda sayılan desteklerin tüm il ve ilçelerde verilmesi söz konusu değildir. Ankara ilinde verilen destek ile İzmir ilinde verilen destek farklılık gösterebilir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yardımları için, bulunduğunuz il veya ilçede bulunan ilgili kurma giderek bilgi edinebilirsiniz. Vakfın aktif olarak şu anda kadınlara kredi desteği projesi bulunmamaktadır.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Destekleri Neler?

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, kadının girişimcilik yolunu destekleyen ve bu yolda güçlenmesini hedefleyen kuruluşlar arasında yer almaktadır. Bu destek sadece ekonomik olarak değil, sosyal olarak da desteği içermektedir. Günümüzde eşitsizliğin ve toplumsal dışlanmanın halen yaşandığı dünyada, KAGİDER, kadınların toplumsal konumlarının değişmesini hedefleyerek ekonomik güçlenmeyi desteklemekte ve kadın girişimciliğin sağlayacağı yararlar ile toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

KAGİDER, yukarıdaki bahsettiğimiz amaçları çerçevesinde 8 ana stratejiye sahiptir:

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği Destekleri Neler?
KAGİDER

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilerin fikirlerine hem destek vermekte hem de girişimcilere eğitim vermektedir. Kurum, kadınlara kariyer geliştirme fırsatlarını sunarak girişimciliklerinde gelişim yollarını öğretmektedir. Kadın Girişimciler Kurulu’nun faaliyetleri şunlardır:

 • Girişimcilerin fikirlerini daha etkili ve verimli kullanabilmelerini sağlamak ve yeni iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve işin sürekliliğinde gereksinim duyacakları temel bilgileri vererek yol göstermek hedefi ile panel, konferans ve seminer gibi eğitim etkinliklerini düzenlemek.
 • Kadın girişimcilik bilincini artırmak
 • Deneyimli girişimciler ile işbirliği sağlanıp kadın girişimcililer tecrübeli girişimcilerin yanında staj yapmasını sağlamak
 • Koçluk sistemi kapsamında yeni iş kuran girişimcilere, tecrübeli girişimcilerce belli aralıklarla destek sağlamak
 • İlgili sektörlerde ve üniversitelerde girişimde bulunulması adına yardımcı olunacak politikalar oluşturarak bu alanlarda kadın girişimcileri doğru yönlendirmek ve piyasada teşvik etmek

Daha fazla bilgi için TOBB web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Beko 100 Kadın Bayi Projesi

Kadınların Beko’nun bayi ekosisteminde temsil gücünü artırmak adına ‘’Beko 100 Kadın Bayi Projesi’’ faaliyete geçmiştir. Bu projede eğitim ve mentorluk imkânının yanında bayilik almak isteyen kadın girişimcilere tüm destekler sağlanmaktadır. Beko bayisi olmak isteyen kadın girişimcilere kira desteği, mağaza seçimi danışmanlığı, yöneticilik eğitimleri, mentorluk gibi birçok destek sağlanmaktadır.  Beko kadın girişimcilere destek fırsatları örnekleri şu şekildedir:

 • Kira desteğini içeren teşvik paketleri
 • Mağaza lokasyonu analizi
 • Mağaza dekorasyon sürecinin yönetilmesi
 • Açılış etkinliklerinin düzenlenmesi
 • Mağazacılık ve ürün eğitimi
 • Reklam olanaklarının sağlanması
 • Mağazacılığı farklı bir iş kolunda olan girişimcilere Beko bayisine dönme kolaylığının sağlanması

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı

Türk Grameen Mikrofinans Programı (TGMP), 2003’te kurulmuş olup ülkemizin ilk ve tek mikrofinans kurumudur. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup yoksulluk içerisinde hayat süren kadınlara, finansal destek sağlamak amacındadır.  Türkiye’de 92 şubesi bulunmakta olup 64 ilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüze dek yaklaşık 39.000 kadın borçluya küçük işletme kredisi olanağı tanımıştır. Mikrokredi, düşük gelirli kadınlara, gelirlerini artırmak/ gelir getirici faaliyetlere yatırım sağlamaları adına sunulan, teminatsız ve kredi ölçekli bir kredidir.

Türkiye Grameen Mikrofinans Programı hizmetleri ise şunlardır:

 • Tanıtım kredisi
 • Temel krediler
 • İş kredileri
 • Sosyal iş kredileri
Kredi Adıİçeriği
Tanıtım KredisiÜst limiti 1.500 TL olan tanıtım kredisi, miktokredi sistemine ilk defa giren düşük gelirli girişimcilerin sistemi kavrayabilmeleri adına sunulmaktadır.
Temel Kredilerİşletme Kredisi: Üst limiti 5.000 TL’dir.Temel Kredi: Bu kredi türünün üst limiti 7.000 TL’dir.Kalkınma Kredisi: Sistemde uygun bir biçimde beş yıl ve üzeri kredi kullanan ve gelir getirici faaliyetler sürdürerek ekonomiye katkı veren girişimcilere verilmektedir.
İş KredileriGirişimci Kredisi: Sistemde kredi kullanarak başarısını göstermiş ve vergi mükellefi olan düşük gelire sahip girişimcilere verilen maksimum 7.000 TL limiti olan kredidir. Büyüme Kredisi: Diğer adı Happytalist olan bu kredide, yoksulluk sınırını aşmış, tüccar ya da sanayici olma talebinde bulunan ve ticari faaliyetlerini geliştirmek isteyen girişimci bireylere destek sağlanmaktadır.
Sosyal İş KredileriSosyal Gelişim Kredisi: Bu kredide, temizlik ürünlerinden kozmetiğe kadar değişik ürün çeşitliliği ile ilgilenenlere destek sağlanmaktadır. Ek gelir getirici faaliyetler kapsam alanındadır.Teknoloji Kredisi: Gelir seviyesi düşük olan kadınlara iletişim cihazlarına erişilebilirlik için finansal desteğin sağlandığı bir mikro kredidir.

Kız Kardeşim Projesi

Ekonomik hayata daha fazla kadın elinin değmesi ve gereken bilgi ve becerilerin verilerek ekonomik konumlarının kalkınması amacıyla Kız Kardeşim Projesi oluşturulmuştur. Kız Kardeşim Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Coca-Cola Türkiye ve Habitat Derneği ile birlikte yürütülmektedir. Proje kapsamında yaklaşık 22.200 kadına ulaşılmıştır. Hedef grup ise 15-55 yaş aralığındaki bütün kadınlardır. Hem eğitimler düzenlenmekte hem de hibe programları ile destek sağlanmaktadır. Eğitimler arasında finansal kaynakların yönetimi, girişimcilikte farkındalığın artması, bilgi teknoloji hizmetlerinin doğru kullanımı gibi birçok konu bulunmaktadır.

Güncel eğitim ve hibe duyuruları için kızkardesim.net adresini kontrol etmeniz gerekmektedir.

Trendyol’dan Kadın Girişimcilere Destek!

Trendyol, ticaret yapacak kadın KOBİ’lere kendi isimlerine üzerinden kurdukları işletmeye sahip olanlar veya bu işletme üzerinden %50 ya da üzeri hisseye sahip olan işletmeler için destek vermektedir. Tredyol kadın girişimci desteği şu şekildedir:

 • %80 oranına sahip indirimli komisyon desteği
 • Fiyat ve stok işlemlerinde kullanılabilen entegrasyon desteği
 • E-danışmanlık
 • Vade avantaj desteği
 • Daha fazla kitleye hitap edebilmek için pazarlama desteği
 • Dosya masrafı muafiyeti (çek karnesi, ticaret kredisi vb.)

Kadın Girişimcilere Hangi Bankalar Kredi Vermektedir?

Girişimci kadınların piyasada güçlü olabilmesi için bankalar finansal destek sağlamaktadır. Girişimci kadınlara kredi veren bankalar şunlardır:

 • İş Bankası
 • Türkiye Ekonomi Bankası
 • Akbank
 • Garanti Bankası
 • Vakıfbank
 • Halkbank

İş Bankası Kadın Girişimci Kredisi 2022

Ekonomiye katılmak isteyen kadın girişimcilere, İş Bankası destek sağlamaktadır. İş Bankası kadın girişimcilere özel kredi hizmeti ile girişim planlarını gerçekleştirmek isteyen bireylere bu hayallerini hayata geçirme fırsatı tanımaktadır. İşini büyütmek veya işini daha ileri taşımak isteyen gerçek kişi kadın tacirlere;

 • %51 hisse kadın ortağı olan firmalara
 • Üst düzey yönetici pozisyonlarında an az koşulda bir tane kadın yöneticiden oluşan
 • En az %20 oranında kadın ortaklığı olan kadın işletmelere çeşitli gereksinimleri için kredi desteği sağlanmaktadır.

İş Bankası kadın girişimciler kampanyası kapsamında 500.000 TL’ye varan kredi imkânı ve 36 ay vade fırsatı sunmaktadır. Başvuru için buradan bilgilerinizi doldurabilirsiniz.

TEB Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi 2022

Kadın girişimcileri desteklemeye yönelik Kadın Girişimci İhracat Destek Kredisi, TEB tarafından sunulmaktadır. İhracat yapan kadın girişimciler, bu krediden yararlanabilmektedirler. Firma başına en yüksek limit 100.000 TL olup 360 gün vadede 2 taksit ile kredi kullandırılmaktadır. Bu krediden KOBİ tanımına giren firmalar yararlanabilmektedir.

Kampanyadan kadın girişimci tanımına uyan işletmeler avantajlardan yararlanabilecektir. Kadın girişimci kapsamı ise şu şekildedir:

 • %50 ya da daha çok pay sahibi kadın ortağı olan şirketler
 • Kadın ortaklarının pay oranının %50 toplama ya da daha fazlasına ulaşan işletmeler
 • Pay oranı %20 ile %49 arasında olan ortaklardan en fazla pay oranına sahip ortağı kadın olan şirketler

Akbank’tan Kadın Girişimci İhracatçılara Destek Paketi

Akbank kadın girişimci ihracatçılar için hazırlamış olduğu pakette, maksimum kredi limiti 5.000.000 USD/EUR olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları için %2.25; Euro için %1,252ten başlayan oranlarda ihracat taahhütlü finansman desteklerinden yararlanılabilmektedir.

Akbank ile ihracatınızın finansman ihtiyacı için bir yıla kadar vadeli ihracat taahhütlü finansmanlarda avantajlı oranlarla döviz kredisi kullanabilir, detayları Akbank şubelerinden öğrenebilirsiniz. İhracat finansmanı hakkında daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Garanti Bankası Kadın Girişimci Bankacılığı

Garanti Bankası, kadın girişimcilerin hayatlarını desteklemek adına çeşitli projeler oluşturmuştur. Kadın Girişimci Bankacılığı kapmasındaki programlar şunlardır:

 • Kadın Girişimci Destek Programı
 • Kadın Girişimci Kredisi
 • Kadın Girişimci Yönetici Okulu

Garanti BBVA Kadın Girişimci Destek Programı kapsamında, kadınlar tarafından yönetilen işletmelere teminat destekli kredi imkânı sunulmaktadır. Belirli bir yatırım projesine sahip veya şu anki firmasını büyüterek yerel veya uluslar arası piyasa koşullarında rekabete atılmak isteyen bütün kadın girişimcilere yönelik 60 aya kadar vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranları ile ihtiyaç ve yatırım kredisi kadın girişimcilere verilmektedir. Detaylı bilgiye banka şubelerini ziyaret ederek alabilirsiniz.

Vakıfbank Kadın Girişimci Destek Paketi 2022

Ülkemizde kadın girişimciliğin artırılması ve iş yaşamına daha fazla kadının katılımını teşvik etmek amacıyla, finansal ihtiyaçların karşılanması için Vakıfbank, kadın girişimcilere, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 30.000.000 USD’lik bir fon temininde bulunmuştur. Bu fon kapsamında, kadın işletmelerin çeşitli gereksinimlerine yönelik hazırlanan kredi ürünleri, avantajlı faiz oranları ile 84 aya varan vade seçenekleri kadın girişimcilere sunulmaktadır.

EBRD Kaynaklı Kadın Girişimcilere Destek Paketi’nden yararlanma şartları şunlardır:

 • İşletmede 250’den daha az sayıda tam zamanlı personelin çalışıyor olması
 • Türkiye sınırlarında faaliyet göstermesi
 • Yıllık cirosunun 50 milyon Euro’yu geçmemesi
 • EBRD Kadın Girişimci tanımı içerisinde olması
 • Bilanço büyüklüğünün 43 milyon Euro’yu geçmemesi
 • Çoğunluk hissesinin özel sektörde bulunması

Halkbank Kadın Girişimci Kredisi

Piyasada ilk kez iş kuracak veya işini kurmuş kadın girişimcilere, kredilere erişimi kolaylaştırarak ‘’Kadın Girişimci Kredi’’ paketi Halkbank tarafından sunulmaktadır.  Halkbank kadın girişimci kredisi özellikleri arasında şunlar bulunur:

 • İşini kurmuş kadın girişimciler için kredi limiti 100.000 TL’dir.
 • Yeni iş kuran ve işletme yaşı maksimum 6 ayı geçmemiş olan kadın girişimcilere verilen kredi üst limiti 50.000 TL’dir.
 • Kredi vadesi süresince kadın girişimcilerden EFT ya da havale ücreti alınmamaktadır.
 • Kredi vadesi azami olarak 36 ay olup 6 ay anapara ödemesiz dönem dâhildir.
 • Kadın girişimci kredisi, aylık eşit taksitli olarak kullanılabilmektedir.
 • Ödemesiz dönem faizleri banka tarafından üçer ayda bir tahsil edilmektedir.

Kadın girişimci kredisinden; gerçek şahıs işletmesi ya da hisseleri toplamının minimum %50’si kadın olan işletmeler, iş planında yer edinen projeyi gerçekleştirebilecek yürütme yeteneğine sahip kadınlar ve sahibi ya da ortağı olduğu işletmenin yönetiminde aktif olarak bulunan kadınlar yararlanabilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu