İşyerinde çalışan elemanların sigorta masrafları

İşyerinde çalışan elemanların sigorta masrafları
5.477 kez okundu.

İşyerlerinde aylık maaş ödemeleri en büyük gider kalemini oluşturur. Personel sayısına göre bu miktar artar. İşyerlerinde çalıştırılan personellerin her ay yatırılması zorunlu olan Sosyal sigorta primlerinin her işletmeye göre farklılık göstermektedir. Personelin aldığı aylık maaş tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Brüt taban ücreti aşan maaşların hesaplamalarında ödenen sigorta primi ne kadar çoksa asgari ücret le çalıştırılan personelin sigorta masrafı o kadar azdır Aylık bir işçinin sigorta masrafı 30 gün üzerinden ve aldığı brüt maaş üzerinden hesaplanır. 2016 yılı asgari ücrete gelen zam ile personelin işverene olan sigorta masrafı değişti. 2016 yılının tamamı için belirlenen brüt ücret 1.647.00 TL olarak belirlendi. Taban ücret 1647 iken tavan ücret 10,705,5 TL olarak belirlendi.

5 puanlık indirim ile tasarruf edin

5510 sayılı kanunun 5 puanlık indiriminden faydalan işverenlerin asgari ücretin maliyeti ve faydalanmayan işverenin aylık asgari ücret maliyeti farklı. Faydalanan işyerleri % 15,5 SGK işveren payı üzerinden hesaplanırken faydalanmayan işyerleri SGK işveren payları % 20.5 üzerinden hesaplanıyor.

5 puanlık indirimin söz konusu olması için bazı şartlar yerine getirilmeli. Bu şartları yerine getiren işyerleri 140 TL indirim alabileceklerdir. Söz konusu %5 indirimi , SGK işveren payı (%20,5) yerine (%15,5) üzerinden 140 TL indirim ile 434 TL olarak lira aylık tasarruf ve  bir işçiden yıllık tasarrufunuz 1.744 TL olacaktır.

5 puanlık indirimden yararlanan işverenlerin aylık olarak ödemeleri gereken SSK prim tutarı: 558,78 TL.

5 puanlık indirimden yararlanmayan işverenlerin aylık olarak ödemeleri gereken SSK prim tutarı:  641,12 TL dir1300 TL net maaşlı çalışanın işverene maliyeti

Asgari ücrete tabi personelin aylık 1647,00 TL brüt ücret üzerinden hesaplanan sigorta masrafı  ve asgari ücretin 1300 TL alanların işverene maliyetini kısaca hesaplarsak; . Aşağıdaki tabloda aylık asgari ücret bordrosu ve aylık SSK prim ödenmesi gereken miktar hesaplanmıştır.

Toplam Gün 30,00
Brüt Aylık 1.647,00
SGK Matrahı 1.647,00
SGK Primi (%14)
230,58
İşsizlik Primi (% 1) 16,47
Brüt Gelir Vergisi Matrahı 1.399,95
AGİ Öncesi Gelir Vergisi (% 15) 209,99
Kalan Gelir Vergisi (AGİ = 123,53) … (209,99-123,53) 86,46
Damga Vergisi (%07,59) 12,50
Kesinti Toplamı 346,01
Net Ücret (1.177,46 + 123,53)
1.300,99
İstihkak Toplamı 1.647,00
İşveren İşsizlik Payı (%2)
32,94
 (Teşviksiz) SGK İşveren Payı (%20,50)
337,64
Maliyet Toplamı

SGK ya ödenecek tutar

2.017,58

641,12

Asgari ücretin 2016 yılında değişmesiyle birlikte işveren maliyeti 1647.00 TL oldu.Yıllık asgari ücretlinin maliyeti ise 12 x 1.647.00= 19,764.00 TL’ dir.

İşverenlerden yapılacak kesintiler SSK primi işveren payı= brüt ücret X işveren payının oranı yani 2500 TL x % 20: 500 TL işverenlerin ödeyeceği sigorta primidir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git