İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler

İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler
210.946 kez okundu.

Ülkemizde, her ne kadar elektronik imza ve sistem üzerinden modernizasyon işlemleri hızla ilerlese de iş yeri açmak isteyenler için ilgili makamlar tarafından bir gerekli evrak istenmektedir. Dükkan Açmak web sitesi olarak bu makalemizde, İşyeri açmak için gerekli evraklar listeledik. Başvuracağınız makama göre ilgili belgeleri makalemizin devamında bulabilirsiniz.

İşyeri dükkan veya mağaza açmak için gereken evraklar;

İşyerinizi açabilmek için Vergi dairesi, SGK (Bağkur), Belediye, Ticaret odaları veya Esnaf odaları, ve Muhasebeciye başvuruda bulunmanız gereklidir. Ayrıca işyeriniz özel bir kanun veya yönetmelik kapsamında olan bir işyeri ise ilgili mevzuatta belirtilen şartları yerine getirmeniz şarttır. Örneğin dükkanınız gıda ile ilgili ise Türk Gıda Kodeksi, emlak dükkanı ise TSE 11816 gibi.

Vergi dairesine yapılacak başvuru ve gerekli evraklar

İş yerinizin bulunduğu bölgedeki vergi dairesine müracaat ederek gerçek usulde işe başlama formu doldurması gereklidir.

Gerçek usulde işe başlama formunda;

    * Gerçek kişilerde mükellef (işyerini açacak kişi) tarafından imzalanır.

    * Muhasebeciler aracılığıyla düzenlenmesi halinde, bildirim bu kişiler tarafından imzalanır.

İşe başlama bildirim formunun ekinde;

    * Noter onaylı imza sirküleri

    *Onaylı nüfus cüzdanı sureti, (İş yeri sahibinin vergi dairesine kendisinin başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi vergi dairesinde görevli bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Gibidir” şeklinde tasdik edilir.)

    *İkametgah ilmühaberi (muhtarlıktan ve nüfus müdürlüğünden alınabilir.)

    *Dükkana ait kira kontratı veya tapu fotokopisi (Dükkan kendinize aitse tapu fotokopisi veya kira ise kira kontratının fotokopisi)

Gerekli belgeler  ve başvuru evrakları tamamlandıktan sonra vergi dairesinde görevli bulunan yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası teslim alınır.

    *Fatura ve irsaliye evrakları bastırılır.

İşyeri açmak için gerekli evraklar arasında belediyelere yapacağınız başvuruda gerekli belgelerden bahsedelim.

Belediyeye yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

İş yerinizi açmadan önce bağlı bulunduğunuz belediyeye başvurarak gerekli evraklar hakkında bilgi almanızda yarar var. Bazı belediyelerde farklılık gösterebilmektedir.  Tüm iş yerleri için (gıda giyim emlak vs.) Belediyelere yapılacak başvuruda gerekli evraklar ve başvuru şekli işyeri açma ve çalışma ruhsatı isimli makalemizde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Belediyeden tatil günleri çalışma ruhsatı da alabilirsiniz.

Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağkura yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

* İşyeri açanlar zorunlu bağkur sigortalısı olmak zorundadır. Bağkur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. İşyeriniz sigortalı veya emekli birinin üzerine değilse bağ-kur sigortalısı olmanız gereklidir. Bağ-Kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili Bağ-Kur İl Müdürlüklerine başvurulup, alınacak Bağkur giriş bildirgesinin ilgili dairelere onaylatılması ve onay sonrasında Bağ-Kur İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.  Sgk işyeri açılış bildirgesini indirmek için tıklayınız.

Ticaret odasına kayıt ve gerekli evraklar;

İşyeri tescili ve ilan hakkındaki mevzuat;

Türk Ticaret Kanununun 42.ve Ticaret Sicili Tüzüğünün 13.maddesi gereğince,Her tacir,ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini ve seçtiği ticaret ünvanını,işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmeye mecburdur.

Her tacir kullanacağı ticaret ünvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere tasdik ettirdikten sonra sicil memuruna tevdi etmeye mecburdur.Tacir hükmi şahıs ise ünvanla birlikte onun namına imzaya salahiyetli kimselerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna verilir.

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.

Ticaret Odasına Kayıt hakkındaki mevzuat (5174 sayılı kanunun);

Ticaret siciline kayıtlı tacir ve bu Kanuna göre sanayici sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişilerle şubeleri ve fabrikaları,bulundukları yerin bu Kanun gereğince mensup olacakları odalarına veya ajanlıkları na kaydolmaya mecburdurlar.

Sermayesinin tamamı Devlete ve özel idarelere veya belediyelere veya bunların ortaklığına ait olan iktisadi müesseselerle bunların şubeleri,özel kanun veya sözleşme ile kurulmuş olup,Devletin ve özel idarelerin veya belediyenin iştiraki bulunan tüzel kişiliğe haiz müesseseler veya bunların şubeleri ve fabrikaları bulundukları yerlerin odalarına kaydolunmaya mecburdurlar.

Yukarıdaki mevzuat gereğince yapılacak başvuru ve gerekli evraklar;

Ticaret Siciline Tescil İçin Gerekli Evraklar :

*Gerçek kişilerde;

    *İki Adet İmza Beyannamesi

    *Vergi Levhası Fotokopisi

    *Kira Kontratı(kiracı için) veya Tapu Fotokopisi(dükkan sahibi için)

    *Tutulan Ticari Defterin Noter Tasdik Kısmın Fotokopisi

    *İkametgah İlmuhaberi (Resimli Muhtardan veya nufüs müdürlüğünden)

    *Nüfus Kağıdı Örneği (Resimli Muhtardan ve Noterden )

    *Taahhütname ( Oda Tarafından Verilen)

    *Ticaret odasından Verilen Matbu Dilekçe

Esnaf ve Sanaatkarlar Odasına Kayıt ve gerekli başvuru evrakları;

 • Vergi levhası fotokopisi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgah belgesi (resimli)
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği.
 • Araç sahibi olan esnaflardan araç ruhsatlarının bir fotokopisi
 • Sicil ilan bedeli dekont örneği
 • Sicil harç bedeli dekont örneği

Esnaf ve sanatkarlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına intikal ettirilecektir.

Ticari araç sahibi esnaf ve sanatkarların (kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb.) sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini ibraz etmeleri gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkarlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği istenir.

Bu belgeleri hazırlayarak, ilgili makamlara başvuruda bulunabilirsiniz. İlgili makam tarafından, yeni çıkan mevzuat gereğince, yeni belgeler veya artık talep edilmeyen belgeler olduğu söylenebilir.

İşyeri Açmak İçin Gerekli Evraklar ve Belgeler Konusuna 56 Yorum Yapıldı
 1. VEYSAL dedi ki:

  Ucuzluk pazarı açacam
  Ne yapmam gerekiyor

 2. general erdoğan dedi ki:

  sigara içmeyeceksin içirmeyeceksin kanıtla sana serbestir.

 3. Murat dedi ki:

  Tütüncü dükkanı açıçam ne yapmam gerekiyor

 4. kutbettin aydın dedi ki:

  tekstil açacam ne yapamam gerekiyor

Sayfa başına git