Dükkan Açmak

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İŞYERİ RUHSATI (GÜNCEL)

İşyeri Açmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İŞYERİ RUHSATI (GÜNCEL)

Yaşadığınız semtte bir iş yeri, mağaza, dükkan açarak, yeni bir düzen kurmak, esnaf olmak, para kazanmak, ticaretle uğraşmak bir çoğumuzun hedefidir. Bu makalemizde işyeri nasıl açılır, yeni bir iş nasıl kurulur iş yeri açmak için gerekli belgeler evraklar nelerdir sorularını yanıtlayacağız.

Yeni bir iş kurmaya karar verdikten sonra dükkanınızı tutmadan önce bağlı bulunduğunuz Belediye ile görüşerek iş yerinizin için düşündüğünüz dükkanın, Belediyenin mevzuatına uygun olmadığını öğrenmelisiniz. Özellikle gıda sektöründe iş yeri açmak isteyenlerin bu kontrolü mutlaka yaptırmalarında fayda var. Ülkemiz de kanunlar tek olsa da, tüm belediyelerin işyeri kontenjanı ve yeni açılan iş yerleri için dükkan kriterleri farklılıklar gösterebilmektedir. Bu sebeple iş yeriniz için tuttuğunuz dükkanın uygun olup olmadığı hakkında Belediye Başkanlığından onay almanız şarttır.

İş yeri açmak için istenen evrakları 3 grupta toplayabiliriz. Bunlar;

 1. Belediye tarafından istenen belgeler
 2. Vergi dairesi (Maliye) tarafından istenen belgeler
 3. Esnaf odaları tarafından talep edilen belgeler

 olarak sıralanabilir. Bu evraklar tüm İllerimizde aşağı yukarı aynıdır. Şimdi bu evrakları inceleyeceğiz.

İşyeri Açmak İçin Belediyeden İstenen Belgeler

Belediyelerin talep etmiş olduğu belgeler genel olarak aşağıdaki 17 maddede belirtilmiştir. Ancak Belediyeler işyerlerini 3 grup halinde incelediğinden, her grup için gerekli evraklar tek tek maddeler halinde belirtilmiştir.

iş-yeri-açılışı

İş yeri açılışında gerekli olan pek çok belge vardır.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı İçin İstenen Belgeler

 1. 1 adet telli dosya
 2. 1 adet dilekçe (işyeri açma ve hf.tat)
 3. Başvuru Formu Doldurulacak
 4. 5 Adet Fotoğraf
 5. Tapu Sureti
 6. Kira Kontratı
 7. Yangın Söndürme Cihazı 6kg Faturası
 8. Bağkur Veya Sigorta Kaydı
 9. Ustalık Belg.Noterden Sözleşmeli
 10. Bağlı Bulunduğu Oda Kaydı
 11. Nüfus Cüzdanı Sureti
 12. İkametgah İlmuhabiri
 13. Emlak,Çtv.Veilan Reklam Serv.Onay Kağ
 14. İskan Raporu
 15. Şirket Olan İşyerlerinin Ana Söz.
 16. Şirket Müdürlerinin İmza Sirküsü
 17. Umuma Açık Yerler İçin Emniyet Müdürlüğüne

Sıhhi İşyeri Açmak İçin İstenen Evrak Listesi

1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) Şahıs ise 1 fotoğraf
6 -) Tapu fotokopisi
7 -) Yapı kullanma izin belgesi
8 -) Kira kontratı
9 -) Vergi levhası fotokopisi
10 -) Ustalık belg.fot.ve sözleşmesi (Tic. Odası kayıtlı ise gerekmez) *
11 -) Oda kayıt belgesi
12 -) Sicil tasdiknamesi
13 -) İtfaiye raporu
14 -) Plastik dosya

Umuma Açık Yerler için Belediyeden İstenen Belgeler

1 -) Devir ise devir dilekçesi (Mevcut ruhsat sahibi ve devralana ait imzaları ile)
2 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
3 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
4 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
5 -) Şahıs ise T.C. numarası kayıtlı işletmen ve çalışanlar için l adet kimlik fotokopisi
6 -) Şahıs ise İkametgah belgesi (varsa mes’ul müdür için de getirilecek)
7 -) Şahıs ise ruhsat sahibi ve çalışanlar için adli sicil belgesi (Cumhuriyet B.Sav.dan), sabıka varsa mahkeme kararları
8 -) İşletmen ve çalışanlar için sağlık raporları
9 -) İçkili lokanta ise ustalık belgesi fotokopisi ve sözleşme *
10 -) Şahıs ise 2 adet renkli fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) mesul müdür varsa 1 adet fotoğraf
11 -) 2 adet tapu fotokopisi
12 -) 2 adet yapı kullanma izin belgesi fotokopisi
13 -) İş yeri kiralık ise kira kontratı
14 -) Numarataj belgesi (Devir halinde kapı numarasında değişiklik varsa) *
15 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
16 -) İtfaiye raporu
17 -) Vergi levhası fotokopisi
18 -) Tapuda mesken olarak görülen yerler için kat maliklerinin oybirliği dilekçesi *
19 -) Plastik dosya,

işyeri-açma-belgeleri

İş yeri açma belgesi

Gayrı Sıhhi Müesseseler İçin İstenen Evrak Listesi

1 -) Beyan Formu (Belediyeden verilecek)
2 -) Şirket ise ticaret sicil gazetesi örneği
3 -) Şirket ise imza sirküsü örneği
4 -) Şahıs ise T.C.kimlik nolu kimlik fotokopisi
5 -) Şahıs ise adet 1 fotoğraf
6 -) İş akım şeması ve açıklama raporu *
7 -) Tapu fotokopisi
8 -) Yapı kullanma izin belgesi
9 -) Kira ise kira kontratı
10 -) Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi
11 -) İtfaiye raporu
12 -) Vergi levhası fotokopisi
13 -) Tesisin bulunduğu yeri gösteren onaylı plan ve belgeler *
14 -) Tesisin konumunu gösteren vaziyet planı *
15 -) Sorumlu müdür belgesi, sahibi ile sözleşme ve diploma fotokopisi *
16 -) İşletme belgesi *
17 -) Deşarj izni *
18 -) Emisyon izni *
19 -) Bayi ise bayilik sözleşmesi *
20 -) Tabib ve sağlık personeli sözleşmesi (50 ve daha fazla işçi çalıştıran yerler için) *
21 -) TSE hizmet yeterlilik belgesi *
22 -) Sanayi ve Ticaret İl Md. görüşü *
23 -) Geçiş yolu izin belgesi *
24 -) Tehlikeli maddeler zorunluluk sigortası *
25 -) Plastik dosya

İşyeri Açmak İçin Vergi Dairesinden (Maliyeden) İstenen Belgeler

Gerçek Kişiler İçin:

1.İşe başlama/bırakma bildirimi (Örnek No.2024-a)
2.Onaylı nüfus cüzdan sureti (Mükellefin Vergi Dairesine bizzat başvurması halinde nüfus cüzdanının fotokopisi Müdür Yardımcısı,Şef veya görevlendirilecek bir memur tarafından aslı ile karşılaştırılarak “Aslının Aynıdır” şeklinde tasdik edilir.)
3.İkametgah senedi (Resimli),
3.Noter onaylı imza sirküleri (Basit usulde vergilendirilenler hariç)
4.Basit usulde vergilendirme talep eden mükelleflerden iş yerinin kendisine ait olması halinde emlak vergisine esas olan vergi değerini gösterir, belediyeden alınacak onaylı bir belge, işyerinin kiralanmış olması halinde ise kira kontratının bir örneği,
5.Nakil vasıtalarında,
Plakasız yeni araçlarda fatura fotokopisi (Aynı gün müracaat şarttır.),
Plakalı araçlarda noter satış senedi (Aynı gün müracaat şarttır.)

Tüzel Kişiler İçin:

1.İşe başlama/bırakma bildirimi,
2.Şirket ana sözleşmesinin noter onaylı bir örneği ile Ticaret Siciline müracaatına ait belgenin bir örneği,
3.Şirketi temsile yetkili müdürün imza sirküleri (Noter onaylı)
4.Şirketi temsile yetkili kişilerin onaylı nüfus cüzdanı sureti, resimli ikametgah ilmühaberi,
5.Kooperatiflerden varsa üst birliğe kayıtlı olduklarına dair yazı,

Dernek ve Vakıflar İçin:

1.Emniyet Müdürlüğü Dernekler Masasına verilen Valilik Onay Belgesi,
2.Tüzük ve yerel gazete ilanı,
3.Dernek veya mütevelli heyeti başkanının onaylı nüfus cüzdan sureti,
4.İkametgah senedi.

İşyeri Açmak İçin Esnaf Odaları Tarafından Talep Edilen Belgeler

(Ustalık Belgesi Kapsamındaki Meslekler için)

1-Fotoğrafli İkametgah Muhtardan Onayli Asli (2 Ad.)
2-Kimlik Fotokopisi (2 Ad.)
3-Vergi Levhası Fotokopisi (2 Ad.)
4-Vergi Yoklama Tutanağı (2Ad.)
5-Ustalık Belgesinin Aslı
6-Ustalık Belgesi Kendisinin Olmayanların Noterden İş Sözleşmesi (2 Ad.)
7-Fotoğraf (4 Ad.)
NOT:
1- Sözleşme yapılan Ustalık Belgesi Olan Kişinin Vergi-Sicil ve Oda Kaydı olmayacak
2- Semt Pazarcılar Odası’na Kayıt olacak üyeler, semt pazarına çıktığına dair ilgili belediyeden Yazı getirecek.
3- Semt Pazarcılar Odası’na kayıt olacak üyeler Vergi Yoklamasında Pazar Takibi Suretiyle ibaresi olması gerekmektedir.

(Ustalık Belgesi Kapsamında Bulunmayan Meslekler için)

1-Fotoğraflı İkametgah Muhtardan Onaylı Aslı (2 Ad.)
2-Kimlik Fotokopisi (2 Ad.)
3-Vergi Levhası Fotokopisi (2 Ad.)
4-Vergi Yoklama Tutanağı (2 Ad.)
5-Araç Sahibi ise Ruhsatın Fotokopisi (2 Ad.)
6-Araç Sahibi ise Vergi Görüntüleme Belgesi (2 Ad.)
7-Fotoğraf (4 Ad.)
8-Aracın Güzergah İzin Belgesi (B.Şehir de çalışan Otobüslerden)
9-B.Şehir şehir içi Toplu Taşıma için ise Tahtitli Plaka (C-M-T)

ESNAF SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

1- ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
 – Vergi Levhası Fotokopisi (2 Ad.)
2- MESLEK DEĞİŞİKLİĞİ VE MESLEK İLAVESİ
 – Vergi Levhası Fotokopisi (2 Ad.)
– Eski mesleğini bıraktığına dair Vergi dairesinden terk yazısı ve üyesi olduğu odadan borcu yoktur yazısı.
– Mesleği Ustalık kapsamına giriyor ise Ustalık Belgesi.
– Ustalık Belgesi Kendisinin Olmayanların Noterden İş Sözleşmesi (2 Ad.)
3- VİZE İŞLEMLERİ
– Kayıtlı olduğu Odadan Sicil Vize Evrakı
4- TERK İŞLEMLERİ
– Vergi Dairesinden, vergi mükellefiyetinin sona erdiğine dair yazı.
– Üyesi olduğu Odadan borcu yoktur yazısı.

İş yeri, dükkan, mağaza açmak için gerekli belgeler ve evraklar konulu makalemizde hazırlamanız gereken belgeleri listeledik. Maalesef halen resmi bir iş yapacağınız zaman, bir sürü evrak talep ediliyor. Size tavsiyemiz evrakları hazırlamaya başlamadan, Belediye ve Vergi Dairesi ile görüşerek talep edilen evraklar hakkında mevzuat sürekli değiştiğinden yeni bir bilgi almanızda fayda bulunmaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.