Yeni İş Fikirleri

Nerede Dükkan Açmalı? Bölge Seçiminde Dikkat Edilecek Kriterler

Mağaza, dükkan, iş yeri açılışında yer seçiminin önemi oldukça büyük. Kuruluş aşamasında en ön sırada yer alan işletme yer seçimi ve lokasyon, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir işletme açılışında seçilecek yerin tüm ayrıntıları göz önünde bulundurulması gelecekte ayakta kalmayı başarabilen işletmeler kurulmasında oldukça mühim bir konudur. Bu yazımızda kendi iş yerini açmayı isteyenler için mağaza açılışlarında dikkat edilmesi gereken en önemli kriter olan yer seçimlerinde nelere dikkat edilmeli bu konular hakkında bilgi almak isteyenler için püf noktalarına değindik.

Dükkan Açılışında Lokasyonun Önemi

Mağaza açılışlarında yer seçiminden ziyade açılan dükkanın büyüklüğü, kira değeri, cephe genişliği gibi dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Tüm bu dinamikleri bir araya getirerek yapılacak olan mağaza açılışları şüphesiz doğru bir girişim örneği olacaktır. Açılan şirketlerin gelecekte de ayakta kalmasını sağlayacak kadar  önemli olan bu kriterler ve lokasyon seçimleri konusunda yardım almanız, doğru bir yatırım yapmanız için gereklidir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

İşletmenizi iflasın eşiğine kadar götürebilecek kadar önemli  bir konu olan lokasyon ve yer seçimi nasıl yapılmalıdır? hepsine yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Açılacak olan iş yerinin nerede açılacağının kararını vermek girişimcinin ana dersidir.Bölge seçimleri genellikle fizibilite çalışmalarında en önemli konudur ve bu dersten geçmek girişimci için hayati bir önem taşımaktadır.

dükkan-açılışı
Dükkan Açılışı

Açılması planlanan iş yerini nerede açmalıyım diye araştırma yapan girişimcilere kısaca şu örneği verebiliriz.

Girişimcilerin en çok dikkat etmesi gereken hedef kitle ve hedef kitle yoğunluğu, rekabet etkisi, ulaşım kolaylığı, dağıtım ağı, müşterilerin alışverişlere olan yakınlığı ve alışkanlıklarının yanında açacakları işyerinin kira ödemesi, bulunduğu bölgede park yerinin dukkanacmak.com olup olmaması, iletişim alt yapısı ve telefon ve internet gibi iletişim şebekelerinin varlığı, elektrik ve devre gücü gibi önemli kriterleri göz önünde bulundurması gelecekteki başarısını etkileyecek en önemli faktörler arasındadır. Girişimciler bu önemli kriterleri işletme kuruluş için yer seçiminde biraraya getirerek doğru karar verdiklerinde ancak bu şekilde başarılı bir işletmeden söz edebiliriz.

İsterseniz tüm ana başlıkları maddeler halinde açıklayarak tüm kriterlerin içeriklerine ve önemlerine değinelim.

Hedef Kitleyi Tespit Edin

Tüm işletme sahipleri için en önemli kriter hiç şüphesiz hedef kitledir. Faaliyet gösterilecek olan iş yerinde verilecek hizmeti daima alacak olan kitle ile buluşturmak oldukça önemlidir. Açılan bölgedeki nüfusun yoğunluğunun yerine hedef kitle tespit edilerek müşteri hedef kitlesi yoğun olan bölgelere açılacak iş yerleri her zaman daha çok iş yapacaktır. Verilecek olan hizmetin ve sunulacak olan ürün çeşidinin ne olduğuna göre hedef kitle en doğru şekilde belirlenmelidir. Sadece kalabalık bir bölgede sadece bu hususa dikkat edilerek açılacak bir iş yeri seçimleri daima başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Açılacak mağazanın yer seçiminde hedef kitle belirlenmeli, tespit edilmeli kişilerin ve hane halklarının alışveriş alışkanlıkları ölçümlenmelidir.

Kolay Yol Üzerinde Mağaza Açın

Müşterilerin iş yerinize kolaylıkla ulaşabilecekleri noktalarda ve hatlarda iş yeri açmaya özen göstermelisiniz. Sırf size gelmek için saatlerce yol çekmeyi kimse istemeyecektir buda sizin satışlarınıza olumsuz olarak geri dönecektir.

Açılacak dükkanın işyerinin ve mağazanın faaliyet alanına göre çevresinde daha önceden açılmış mağazalar yer seçimi kararında girişimciye avantaj olmaktadır. Ayrıca açılacak iş yerinin yakınında referans bölgeler örneğin üniversite kampüsü, meydan kamu kurumlarının bulunması gibi referans bölgelerine yakınlık daha kolay ulaşım yolu üzerinde açılacak dükkanlar daha avantajlı olmaktadır. Yol Boyuna İşyeri veya Tesis Nasıl Açılır? isimli içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Rakip Mağaza Etkisi Analiz Edilmeli

Rekabet etkisi mağazaların açılında lokasyon seçimi kararında etkili olan diğer unsurlar arasında belkide en önemli konudur. Mağaza açmayı düşünenler daha önce açmayı düşündükleri iş yerlerindeki faaliyet gösteren diğer firmaları tanımalıdır. Bu girişimcilere rakiplerini önceden belirleme de hesaplarını daha doğru yapmalarını etkiler. Rakip dükkanlar arasında uzaklık mesafeleri hesaplanarak birbirleri üzerinde yapacakları olumlu ya da olumsuz etkiler ve güçlü ve zayıf yönleri analiz edilmelidir. Lokasyon seçimlerinde elemeler bu analizler doğrultusunda ince hesaplamalar ile yapılmalıdır.

Rakip Mağaza Etkisi Analiz Edilmeli
Rakip Mağaza Etkisi Analiz Edilmeli

Dağıtım Ağı ve Büyüme Stratejileri Belirlenmeli

Her mağazanın kendine özgü bir dağıtım ağına sahip olması gelecekteki büyüme stratejilerini belirlemede ve faaliyete geçirmeden en etkili noktalardır. Lokasyon kararı dağıtım ağı süzgecinden geçirilerek mağazanın depolarına yakınlık karar verme sürecinde iyice analiz edilmelidir.

Kolay Ulaşılabilirlik Ana Hedef Olmalı

Müşterilerin mağazaya gelmeleri için alacakları yol ve mesafeleri iyi analiz etmek gereklidir. Tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları ile doğru orantılı olarak her zaman açacağınız dükkana, iş yerine alışveriş için gelmeleri ve tabiri caizse ayaklarının alışmalarını sağlayabileceğiniz yerlerde dükkan açmak avantajınıza olacaktır.

Rakiplerin Mağaza Konumlarına Göre Yer Seçimi Yapmayın

Ana hedef kitlesi belirlenirken her ne kadar rakip firmalardan alınan tüyolar araştırmalarınıza yön verse de siz siz olun rekabet edeceğiniz iş yerlerinin konumlarına göre yer seçimi yapmayın. Sıkça yapılan hatalardan biri olan rakip firma konumuna göre lokasyon seçimi kararı sizi iflasın eşiğine getirebilir. Netice de rakip firma ile yeni açılacak olan mağazanın satış ve pazarlama performansı aynı seviyede olmayacaktır. Bu konuda lokasyon seçimleri hayati önem taşımakta ayrıca hiçbir rakip firmanın olmadığı yer seçimleri de o bölgenin doğru yer olduğu anlamını da taşımadığından seçeceğiniz yer için mutlaka geniş çaplı bir araştırma yaparak karar vermeniz ve en önemlisi doğru karar vermeniz hiç kolay olmayacaktır. Esnaf Kefalet Giyim Mağazası Kredisi Şartlarını incelediniz mi?

Hedef Kitle Yoğunluğu ve Alışveriş Alışkanlıkları İçin Araştırma Yapın

Lokasyon seçimlerinde çevrede yaşayan hane halklarının alışveriş alışkanlıklarını ve hayat tarzlarını araştırmanızı yazımızda yer vermiştik. Yine aynı konu hakkında daha detaylı bilgilendirme ile size yardımcı olmak isteriz. Açmayı düşündüğünüz mağazanın yer seçiminde doğru karar vermenizi en fazla etkileyecek olan hedef kitle yoğunluğu kişilerin alışverişlerde harcayacakları gelir seviyelerine göre değişmektedir. Harcanabilir gelir seviyesi rakip sayısı ile doğrudan ilişki  olduğunda bu veriler ile hedef kitle yoğunluğuna ulaşmanız  ve lokasyon kararınızı iyice analiz etmeniz ve yanlış kararlar vermenizin önüne geçmeniz gerekecektir.

hedef-kitle-belirleme
Hedef Kitle Belirleme

Kira Ücretlerini Öğrenin

Açılması düşünülen bölge ve yerdeki diğer dükkan sahiplerinin ne kadar ödedikleri sizin için bir referans olabilir. Tabi ki kira ücretlerinin ne kadar olduğunu en net şekilde emlakçılardan öğrenebilirsiniz. Yaptığınız kira ücreti araştırmalarından elde ettiğiniz  bilgileri açacağınız yerler ile ilgili karşılaştırma yaparak en doğru kararı verebilir yer seçiminde size oldukça yarayacak olan kira ücretlerinin pahalı olan yerlerden açmaktan uzak durabilirsiniz.

Yer Seçimi İçin Diğer Önemli Kriterler

Park yeri, alt yapısı, imar durumu, iletişim şebekeleri, elektrik havalandırma gibi yer seçiminde karar vermenizi etkileyecek diğer unsurlarında araştırmasını yapmak avantajınıza olacaktır. Kuruluş ve açılış yerinin belirlenmesinde her zaman maliyetlerin en düşük, karın ise en yüksek olacağı yerlerin seçilmesi en temel kurallardandır..

Park Yeri

Açılan mağazaya gelen müşterilere ait araçlarının daha güvenilir bir yere bırakarak mağazaya gelmelerini sağlayabileceğiniz bir park yeriniz yoksa bu sizin dezavantajınız olacaktır. Bu nedenle park yeri olan ve park yerine yakın bir yerde açılacak dükkanların satışları her zaman daha yüksek olacaktır.

İmar Durumu

Mağazayı açacağınız bölgenin mutlaka imar kurallarına uyan bir bölgede olması gereklidir. Açılması düşünülen işletme için herhangi bir imar durumu belirlenmemişse yer seçimine hemen karar vermeyin. Açmak istediğiniz bölgede faaliyet göstereceğiniz alan için resmi kurumlardan izin verildiğinden kesinlikle emin olmadan kira sözleşmesi imzalamayın. Resmi kurumların sizi başka bir bölgeye yönlendirmeleri halinde ise başka bir yer bulmak her zaman sizin yararınıza olacaktır.

İletişim Alt Yapısı

Tüm işletmelerin en çok dikkat ettiği diğer konuda iletişim şebekesinin olup olmadığıdır. Bölgede telefon, internet hatlarının olup olmadığının bilgisini mutlaka edinin. Data hatlarına, fiber optik ağ, DSL ve T1 gibi iletişim alt yapısına sahip olan bölgelerde işletme açmanız her zaman yararınıza olacaktır. Bu bilgileri mutlaka ya yer sahibine ya da emlakçınıza sorarak bilgisini alabilirsiniz.

iletişim-altyapısı
İletişim Altyapısı Oluşturmalısınız.

Elektrik Hattı ve Havalandırma Sistemi

İşletme kuruluşu yer seçiminde dikkat edilmesi gereken iletişim şebekelerinin yanında elektrik gücünün de önemi yüksektir. Bölge seçimi kararı verirken sizin elektrik ihtiyacınız karşılanacak mı bu konuda net bir bilgiye sahip olun. Tüm devre kapasitesinin ve prizlerin sizin elektrik ihtiyacınızın tam anlamıyla karşılanması için yeterli olması gereklidir. Ayrı bir enerji kaynağı olup olmadığını, jeneratörün varlığı, elektrik devrelerinin kapasitelerinin çalıştırılacak makine  ve diğer elektrikle çalışan makine ve ekipmanların ihtiyacını karşılayabilecek güçte olup olmadığının bilgisi karar verme sürecinizde size olumlu yönde etki edecektir.

Eğer açacağınız işletmeniz için ihtiyacınız olan önemli bir şey o bölgede eksikse başka bir bölgede yer seçimi yapmanız daha yararlı olacaktır. Kurulacak işletmelerin başarısı için lokasyon seçimleri önemli bir etkiye sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün