İşletmelerin Aylık Sabit Gider Kalemleri

İşletmelerin Aylık Sabit Gider Kalemleri
14.825 kez okundu.

İşletmelerin aylık sabit giderleri nelerdir?

Herhangi bir alanda ve sektörde faaliyet gösteren iş yerlerinin mutlaka aylık olarak ödedikleri farklı kalemlerde sabit giderleri bulunmaktadır. İş yerleri açılırken kar/ zarar tablosunu ortaya çıkarmak için mutlaka maliyet hesaplamasının ve giderlerin tespit edilerek karşılanması için ödeme yapılması gereklidir. Bu da iş yerlerinin aylık kar/ zarar tablosu hakkında işletme sahibine bilgi vermektedir. Genellikle muhasebe departmanlarındaki personellerin aylık gelir ve gider analizi yapmaları ve yıllık bilançoya bu giderlerin kayıt edilmesi gereklidir. İş yerleri aylık olarak sağladıkları gelirlerinin yanında işletme içi faaliyetlerinden doğan bütün verecek hesaplamalarını da kayıt altına alması sağlanmalıdır.  İş yeri açmak isteyen ve maliyetleri hesaplayarak ana masraf kalemlerinin ne olduğunu ve e kadar masraf çıkabileceğinin hesabını yapmak isteyen kullanıcılarımız için işletme açılış ve aylık sabit giderler hakkında bilgiler yazımızda.

İşyeri açılış giderleri

İş yeri açılışında yapılan harcamalar işletme kuruluş giderleri olarak mobilya, ofis veya dükkan kiralama, klima, matbaa giderleri, logo web tasarımı, genel ofis giderleri, tescil işlemleri, şirket kurma maliyeti, proje, marka, patent, yazılım tescilleri n giderleri, depozitolar gibi işletme kuruluşunda yapılması gereken başlangıç maliyetleridir. İşletme kuruluş giderleri ve aylık sabit giderlerin hesaplamaları yıllık olarak yapıldığında yüksek miktarda masraf olduğu görülmektedir. İşletme açılış hesaplamalarında aylık sabit giderleri çıktığınızda iş yeri açılış maliyetleri kadar ödeme yapmanız gerekecektir. Geriye kalan aylık sabit giderler ise işletme faaliyetinde aylık olarak ödenecek meblağlardır. Sabit giderler herzaman yapılan işin faaliyet konusuna göre değişiklik göstermekle birlikte her işte ortak sabit giderlerde mevcuttur. İsterseniz işletmelerin sabit olarak ödedikleri masraflar neler bir gözatalım..

Sabit giderler nelerdir?

Sabit giderler işyerlerinde ve işletmelerde üretim hacmine bağlı olarak değişlik göstermeyen, üretim olsa da olmasa da üretimden bağımsız olarak yapılan giderlerdir.

İşyerlerinin aylık sabit gider tablosu

İşyerlerinin aylık sabit gider tablosu

İşyerlerinin sabit giderlerine bir diğer örnekte sigorta ve vergiler, amortismanlar, yönetici ve personel maaşlarını da verebiliriz.

İşyeri sahiplerinin ödemekle sorumlu oldukları diğer aylık gider kalemleri ise çalışan personel sayısına bağlı olarak değişen personel aylığı ve yönetici maaşları ve SGK prim ödemeleri,  bina aidatı, işyerinin elektriği, suyu telefon giderleri, adsl internet, klima veya doğalgaz giderleri, Bağkur primi, çay kahve ikramları,  Muhasebecinin ödemeleri, gelir vergisi, ulaşım giderleri, pazarlama giderleri, aylık temizlik, kırtasiye giderleri, belediyeye ödenen çöp, tabela giderleri, yemek giderleri, KDV gibi aylık sabit olarak ödenmesi gereken masraflardır.

Amortisman

Amortisman giderleri üretime bağlı olmaksızın o yıl içinde kullanılan sabit varlıkların aşınma ve yıpranma karşılığı olarak nakit çıkışı gerektirmeyen ama sabit giderler içinde en önemli olan giderlerdendir.  Arazi, yol, bina, makine, techizat, proje etüt amortismanları olarak hesaplanmaktadır.

Vergi ödemeleri

Aylık sabit giderlerin arasında ödemekle yükümlü olunan vergi ve SGK ve Bağkur prim ödemeleride yer almaktadır.

Vergilerden Stopaj vergisi 3 ayda bir ödenmesi gereken sabit giderdir. Geçici vergi de aynı şekilde 3 ayda bir ödenir.

KDV ise satılan ürünlerin %1/ % 18 oranlarında ödenen vergisidir. Diğer vergiler hakkında muhasebeciden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Faturalar

İş yerlerinin aylık olarak ödemesi gereken bir diğer sabit gideri de faturalardır. İşyerinin kullandığı elektriğin faturası elektrik fatura bedeli, su faturası, internet faturası, sabit ve cep telefonu faturaları  da aylık olarak sabit ödenen giderlerdir. Isıtma giderleri de sabit giderler arasındadır. Doğalgaz ve klima faturaları da göz ardı edilmemelidir.

Kira gideri

İş yerlerinin aylık olarak ödemiş olduğu sabit gider kalemlerinden kira ödemelerine bakacak olursak;

Giyim mağazası, halı kilim mağazası, market, ayakkabı mağazası, parfümeri, su dağıtma dükkanı, pastane, beyaz eşya bayii, kırtasiye, hediyelik eşya dükkanı gibi sayamayacağımız kadar çok alanda faaliyet gösteren iş yerlerinin aylık sabit giderlerinde ilk sıra her zaman kira ödemesidir.Her işletme sahibi dükkanı açtığı yeri ya kendine ait bir alanda açmıştır yada yer kiralamıştır. Kira veren iş yerlerinin aylık kira ödemeleri aylık sabit giderler arasındadır. İşyeri sahiplerinin ilk olarak aybaşı geldiğinde ödeme yaptıkları ilk kalem kira ödemeleridir. Faaliyet göstereceği yerin sahibine olan kira ödemeleri ise dükkanın büyüklüğüne, cephesine, bulunduğu yere, işlek caddede yer alıp almamasına, ara sokak veya mahalle arasında olup olmamasına ve m2′ sine göre değişiklik göstermektedir. İşlek caddelerde kiralar almış başını giderken daha sakin yerlerdeki dükkan kiraları her zaman daha makuldur.

Muhasebe ücreti

İş yerlerinin çalışmaları mecburi olan ve ödenmesi gereken vergileri takip ederek sizinle anlaşan muhasebecinize de aylık olarak ödeme yapmak gereklidir. Buda sabit masraflar arasında ek maliyet oluşturan ayrı bir masraf kalemidir.

Personel ve yönetici maaşları

İş yerinde çalışan sayısına ve yönetici sayısına göre değişiklik gösterecek olan maaş ödemeleri aylık olarak yapılan ödemeler arasında en yüksek meblağlı ödeme kalemidir. Bazı işyerleri 50 ve üzerinde personel sayısı ile faaliyet gösteriyor ve üst düzey yöneticilere sahip bir işletme ise aylık olarak yapılan maaş ödemeleri de o oranla daha fazla olacaktır. Daha az elemanın çalıştığı iş yeri daha az maaş ödemesi yapmakta bu da çalışan personel ile doğru orantılı olarak masraf kalemini etkilemektedir.

Personel SGK ve Bağkur giderleri

Çalışan personel sayısına ve ödenen maaş tutarına göre değişiklik gösterecek SGK prim ödemelerini yapmak zorundasınız. Sigortasız personel çalıştırma yasal olarak engellendiği için deneme sürecindeki işe yeni başlayan elemanlar dahil tüm çalışanınızın SGK ödemelerini aylık olarak yapmak mecburidir. Aylık sabit giderler arasında maaş ve SGK ödemeleri işletme giderlerini artıran en önemli unsurlardır.

İşyeri sahibi ve ortağı ise kendi adına Bağ kur prim ödemelerini yaptırmalıdır.

Ortakların maaş ödemeleri

Ayrıca işyeri sahipleri ortak olarak işyeri açmış iseler her ortak hem Bağ_kur primlerini hem de ortakların birbirlerine ödeyecekleri maaş tutarlarını belirleyip o tutardan ödeme yapmaları da sabit giderleri belirlemek açısından yerinde olacaktır.

Ofis giderleri

Genel ofis giderleri olarak ; faks, yazıcı, tarayıcı, telefon, evraklar için klasör, A4 kağıt, zımba & delgeç, su ısıtıcısı (çay & kahve temel ihtiyaç), kalem (kişi başı 3-4 kalem), çöp kovası (kişi başı veya 1-2 adet) gibi giderleri de göz önünde bulundurmak gereklidir. Kırtasiye giderleri olarak bunların yanında, fatura, kartvizit,  antetli kağıt,  Zarf, İrsaliye, gider pusulası faturalandırma yapılmayan işlerde kesilen matbu gibi ihtiyaçları ne kadar işletme açılışında alsanız da aylık olarak biteni yerine koyacağınız için bunlarda aylık sabit olarak karşılanması gereken ihtiyaçlardır.

Pazarlama giderleri

İşyerlerinin reklam ve tanıtım giderleri olarak bilinen pazarlama giderleri de aylık ödenmesi gereken sabit giderdir. Yapılan işe göre pazarlama reklam ve tanıtım giderleri farklılık gösterecektir. Bu şekilde muhakkak bir şekilde ödenen pazarlama giderleri reklam ve tanıtım giderleri olarak ikiye ayrılır ve bu giderlerden birini aylık birini de kuruluş gideri olarak gösterilmesi avantajlı olacaktır.

Hukuk danışmanlığı

İşletme sahipleri bünyelerinde çalışacak olan avukatlık hizmeti verecek hukuk danışmanlığı hizmetlerini de aylık olarak ödemektedir.

Ulaşım ve yemek masrafları

Personellerin ve yöneticilerin işyerine ulaşımlarını sağlayacak ulaşım giderleri de aylık sabit giderler arasındadır. Personele isterseniz maaş+ ulaşım+ yemek ücretini aylık olarak ödeme yapmayı tercih edebilirsiniz ya da işyerinize sağlayacağınız servis ile personelleri iş yerine ulaşımlarını bizzat karşılayabilirsiniz. Bu durumda da servis şoförüne ulaşım masrafını ödemek durumunda kalacaksınız.

Çalışan sayısı kadar öğlen ve akşam yemekleri mesai saatlerine göre ayarlanarak iki veya üç posta olarak yemek masraflarını da iş yeri olarak iş yeri sahipleri karşılamaktadır. Yapılan işin durumuna göre personelinize yemek masraflarını isterseniz ticket/ sodexo gibi yemek kartları ile karşılayabilir, isterseniz iş yerinde yemek verebilirsiniz. Yemek ve ulaşım giderleri mecburi olarak verildiğinden iş yerinde ne kadar personel çalışıyorsa gider kaleminin tutarı da bu orana göre artacak veya azalacaktır.

Genel giderler

İşyerinin bulunduğu yere göre genel giderler değişiklik göstermektedir. Aylık olarak yapılacak kırtasiye masrafları, genel temizlik giderleri, çay kahve ikramları, bina aidatı, çöp vergisi, tabela vergisi gibi genel giderler aylık olarak sürekli değişkenlik göstermektedir.

Aylık giderler her ay olmak üzere sürekli ödenen sabit gider kalemi olarak işletmeye yansıtılan ve kar tablosunu etkileyen en önemli gider kalemidir. Sabit giderlerden kısıldıkça kar elde edebileceğini düşünenler genelde çalışanların haklarını ellerinden alma gibi bir eğilim göstermektedir. Bu tamamen yanlış bir uygulama olmakta öteye geçemeyecektir. Bir işyerinde ne kadar huzur ortamı ve hak adalet kavramına inanılıyorsa o işyeri her zaman en çok kazanan olacaktır. Zaten devletimizde kayıt dışı ekonomiye karşı önemler alarak bu eğilim gösterecek işyeri sahiplerini engellenmeye çalışmakta ve çalışanların haklarını koruyacak kanunlar ile her zaman çalışanı hakkını korumaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git