İş Kurarken Başvuru Yapılacak Kamu Kurumları ve Belgeleri

İş Kurarken Başvuru Yapılacak Kamu Kurumları ve Belgeleri
27.409 kez okundu.

İşyeri açmak için gerekli belgeler çalışma ruhsatı almak harcı vergi dairesi esnaf ve sanaatkarlar odası başvuru formu açılış bildirimi nereye başvurulur.

İşyeri açmak için başvurmanız gereken makamlar;

 1. Vergi dairesine
 2. Belediye Başkanlığına
 3. Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına başvuruda bulunmanız gereklidir.

İŞYERİ AÇMAK İÇİN VERGİ DAİRESİNDEN İSTENEN EVRAKLAR

 1. İşe Başlama Bildirim Formu doldurulur.
 2. Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe ilk başlayan kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
 4. İkametgah İlmühaberi
 5. İşe Başlama Formu
 6. Nüfus Cüzdanı Örneği

Bu belgeler tamamlandıktan sonra Vergi Dairesinde Görevli yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

İŞYERİ AÇMAK İÇİN BELEDİYEDEN İSTENEN EVRAKLAR

Birinci sınıf gayri sıhhi müessese işyeri açma ve çalışma ruhsatı için gerekli evraklar

 1. Dilekçe : Sitemizden temin edilebilir.

 2. Ayrıntılı Adres Krokisi : İnternetten işyerinizin krokisinin çıktısını alabilirsiniz.

 3. Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu :

 4. İmar Durum Belgesi

 5. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan)

 6. Yapı Kullanma İzin Belgesi bulunmayan işyerlerinde kullanılan mevcut bina 12.10.2004 tarihinden önce yapıldı ise bunu kanıtlayan “resmi bir belge” (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su faturası vs.)

 7. İtfaiye Raporu : İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü (Müdürlüğümüzce İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden yazı ile istenmektedir.)

 8. Çevre İzin Belgesi : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 9. İş Güvenliği Uzmanlığı Sözleşmesi Fotokopisi ve İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması Hususunda Beyanname : İş Sağlığı ve Güvenliğinin sağlanması hususunda beyanname örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 10. Sorumlu Müdür Beyannamesi : Sorumlu Müdür Beyannamesi örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 11. Vaziyet Planı : Firma tarafından hazırlanmış, kaşeli, imzalı

 12. İmza Sirküleri (gerektiği durumlarda) : Noter

 13. Kiracı ise : Kira Kontratı (sözleşmesi) 14. LPG tankı mevcut ise Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası : Sigorta şirketinden alınır.

(İşyeriniz Umuma açık istirahat ve eğlence yeri ise) Belediyeden ek olarak istenen belgeler;

 1. Mesul Müdür Beyannamesi : MesulMüdür Beyannamesi örneğini web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 2. Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinde Çalışacak Personel Hakkında Kimlik Bilgisi ile Adli Sicil ve Bulaşıcı Hastalığı Bulunmadığına dair Beyanname : Beyanname örneği web sayfamızdan temin edebilirsiniz.

 3. İlçe Emniyet Müdürlüğü yazısı : İlçe Emniyet Müdürlüğü (Bu belge Belediye tarafından ilgili birimden yazı ile istenmektedir.)

İŞYERİ AÇMAK İÇİN ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL MÜDÜRLÜLERİ İLE ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDAN İSTENEN EVRAKLAR

Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlükleri ile Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına yapılacak başvurularda:

4 Nisan 2012 tarih ve 28254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2012/1 sayılı Genelgesi uyarınca; 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren, esnaf ve sanatkârların işyeri açılışlarının basitleştirilmesi amacıyla ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmıştır.

Bu çerçevede; bundan böyle esnaf ve sanatkârlardan sicil ve oda kayıtlarında;

 • Nüfus cüzdanı örneği ya da fotokopisi,
 • İkametgâh ilmühaberi,
 • Vergi levhasının aslı ya da fotokopisi

istenmeyecektir.

Esnaf ve sanatkârlara ilişkin bu bilgiler; Esnaf ve Sanatkârlar Bilgi Sistemi (ESBİS) aracılığı ile sağlanacaktır.

Ayrıca, esnaf ve sanatkârlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet vesikalık fotoğraf ile ustalık belgesi fotokopisi sicil müdürlüğü marifetiyle ilgili esnaf ve sanatkârlar odasına intikal ettirilecektir.

Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesini ilgili odaya mühürletmesi istenmeyecektir.

Ticari araç sahibi esnaf ve sanatkârların (kamyoncu, minibüsçü, otobüsçü, taksici, servis aracı işletmecisi vb.) sicil ve oda kayıtları sırasında araç ruhsatlarının bir fotokopisini ibraz etmeleri gerekir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan ustalık belgesi veya satış elemanlığı belgesinin bir örneği istenir.

İşyeri mağaza dükkan açmak için gerekli evraklara bu makalemize değindik. Ancak yinede işyeriniz açmadan önce Belediye Başkanlığına Vergi Dairesine ve Esnaf ve Sanaatkârlar odasına başvuruda bulunmanız, işyeri açmak için gereken belgeler hakkında ayrıntılı bilgi almanızda fayda bulunmaktadır.

İş Kurarken Başvuru Yapılacak Kamu Kurumları ve Belgeleri Konusuna 1 Yorum Yapıldı
 1. Hayati dedi ki:

  Lütfen bana bir yardımcı olun ben hayatı Tekirdağ Çorlu iş yapabilmek için para ihtiyacım var

Sayfa başına git