Maddi Yardım

Hibe Nedir? Kimlere Verilir? Şartları Nelerdir? 2022

Hibe, bir şeyi herhangi bir karşılık beklemeden vermek anlamına gelmektedir. Hibe veren pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Devlet hibe ve kredilerinin yanı sıra Kosgeb adı verilen kurum tarafından da pek çok destek sağlanmaktadır. Ancak Kosgeb tarafından kredi alabilmek için bazı şartlar bulunmaktadır. 50 bin TL hibe veren kurumdan kredi alabilmek için yaş şartı söz konusudur. Ayrıca genç girişimciler de devlet tarafından desteklenmektedir. İçeriğimizde hibe nedir, kimlere verilir, devlet hibe desteği ve şartları nelerdir, geri ödemesiz hibe ve krediler nedir, nereye başvurulur? vb. tüm hibe ile ilgili sorularınıza içeriğimizde cevap bulabilirsiniz.

Hibe Nedir?

Hibe desteği, belli bir projenin giderlerini karşılamak üzere kişi yada kurumlar tarafınca geri ödeme şartı olmadan, verilen mali ve ayni destekleridir. Doğal afetlerden zarar gören insanlar hibe alma konumundadırlar. Söz konusu olan bu afetler için ödemeler ile hibe desteği veriliyor.

Hibe, işletme veya vakıfların, bir kamu kuruluşu, eğitim kurumu, şirket yada şahıs adın karşılıksız olarak verilen maddi bir destektir. Hibe ve devlet teşviği kavramları aynı şeyi ihtiva etmemektedir. Devlet teşviği, bir işin yapılabilmesi amacı ile kamu kurumları tarafından belirli oranlarda destek verilmesi anlama gelmektedir. Hibe ise kamu kurumları, kuruluşları, vakıflar ya da şahıslar tarafından verilir. Hibeyi geri ödemesiz verilen bedel olarak tanımlamak mümkündür. Teşvik ile ortak özellikleri bu noktada ortaya çıkmaktadır. İkisi de geri ödemesiz olmaktadır. 

Hibe, girişimcilere bir iş planı hazırlamaları ve bunu ilgili kurullara sunmak dahilinde, şahıslara, şirketlere ya da özel olarak faaliyet gösteren teşebbüslere verilen karşılıksız destek tutarını ifade etmektedir. Hibe nedir daha doğru bir ifade ile bağış olarak adlandırmak mümkündür. Hiçbir bedel ya da karşılık beklemeksizin verilen destek olarak da ifa edebiliriz. Hibenin verilebilmesi için şahısların, girişimcilerin ya da işletmelerin aranan şartları sağlaması gerekmektedir.

Hibenin verilme amacı söz konusu projenin uygulanabilirliğinin sağlanması ve giderlerin karşılanması olmaktadır. Verilecek hibe oranı da projelere göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca kurumlara göre değişmekle birlikte hibenin yanında faizsiz kredi verilmesi de mümkün olabilmektedir. Kredi ise girişimcinin talebi doğrultusunda, istenilen meblağlarda verilebilmektedir. Krediler için ödeme dönemleri belirlenirken, hibeler tamamen geri ödemesiz olmaktadır. Kredi karşılığında belirli oranlarda teminat göstermek gerekirken, hibe için herhangi bir teminat vs. gösterilmesine gerek yoktur.

Hibe Kimlere Verilir?

Küçük işletmeleri büyütmek amacı ile veya daha büyük bir işletmeye çevirmek için arsa, yazılım, arazi alımı, teçhizat gibi konularda ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kendilerine hibe verilir. Bununla beraber bu hibe sayesinde işletme sahiplerinin kendi işlerini kurarak, kendi işlerinin patronu olması, işletmeyi geliştirmesi ve büyütmesi mümkün olacaktır. Bunlarla beraber çiftçilere, esnaflara, eğitim alanlarına, ihtiyaç sahiplerine, iş kurmak isteyenlere birçok alanda hibe verilir.

Küçük işletmeleri büyütmek amacı ile ya da daha büyük işletmelerin finansman, arsa, arazi alımı, teçhizat ve yazılım konularındaki ihtiyaçlarının giderilmesi amacı ile kendilerine hibe verilmektedir. Ayrıca verilen bu hibeler sayesinde işletme sahiplerinin kendi işlerini kurması, kendi işlerinin patronu olması, işletmelerini büyütmesi ve geliştirmesi mümkün olmaktadır. Bu anlamda hibe ve işletme kredisi alan şahısların genel olarak çiftçi ve esnaf olmaktadır. Hibe verilecek olan konular sektöre göre de değişiklik arz etmektedir.

İşletme kurmak isteyen ancak yatırım yapmak için gerekli olan sermayeyi tamamlayamamış olan kişiler, halka hizmet vermek amacı ile yapılacak olan tesislere, sektör fark etmeksizin faaliyet alanlarının belirlenmesinde, ağaçlandırma faaliyetlerinde bulunmak isteyenlere, köyüne dönerek burada geçimlerini sağlamak isteyenler için tersine göç oranını artırmak amacı ile, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleri ile uğraşmak isteyenlere hayvan alımlarında, tarımsal ürün ekiminde, sel, deprem vb. doğal afetlerden zarar görmüş olan kişilere verilir. Hibenin diğer bir veriliş amacı ise maddi durumu düşük olan ailelerin çocuklarının eğitimlerinin karşılanmasıdır.

Hibe Şartları Nelerdir?

Pek çok kurum ve kuruluş tarafından verilen hibelerin genel şartları aynı olmaktadır. Ancak kurum gerekli gördüğü durumlarda, kurumun niteliği, projenin durumu ve faaliyet gösterilecek olan sektöre göre farklı özel şartlar da belirleyebilmektedir. Tarımsal ve hayvansal konularda verilecek olan kredi ya da hibelerden yararlanmak isteyenler için aranan ilk şart Çiftçi Kayıt Sistemi’ ne kayıt olmaktır. Ziraat Bankası’ ndan ya da farklı bir bankadan dukkanacmak.com kredi almak istediğinizde dahi sizden talep edilen evraklar arasında muhakkak ÇKS belgesi olacaktır.

Hibe Alabilmek için Gerekli Şartlar Aşağıdaki Gibidir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları devlet, kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen hibelerden yararlanabilir.
 • Başvuruda bulunan kişinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir.
 • Başvurulan sektör ile ilgili, daha evvel aynı kurumdan hibe almamış olma şartı da aranmaktadır.

Temel şartlar bunlar olsa da kurumlara göre şartların değişiklik arz ettiğini söyledik. Biraz da bu kurumlara ve şartlarına değinelim.

Kosgeb Hibe Nedir?

Kosgeb, kimilerine göre Kosgep girişimcilere hibe veren kurumların başında gelmektedir. Kurumdan hibe alabilmek için yukarıda bahsettiğimiz şartların yanında bir de kurumun Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi adını verdiği kurslara kayıt yaptırmak ve kurs sonrasında sertifika almak gerekmektedir. Uygulamalı girişimcilik eğitiminin saatleri daha önceki yıllarda daha uzundu ve 70 saatten oluşmaktaydı yapılan düzenleme ile 32 saate düşürüldü. En son 2022 yılında eğitim kosgeb resmi internet sitesi üzerinden online olarak tamamen ücretsiz olarak veriliyor.

Kurslara katım zorunlu olmaktadır. Videolu modüller halinde verilen eğitime katılım sağlanamazsa girişimci ne yazık ki sertifika alamaz. Sertifikası olmayanlar hiçbir surette desteklenmemektedir. Kosgeb’ in girişimci destek programı adı altında verilen hibeleri son bulmuştur. Yeni destekler Geleneksel ve ileri girişimci destekleri adı altında verilecektir. Kendi işinin patronu olmak isteyenlere geleneksel girişimciler için 60 bin TL, ileri girişimciler için 360 bin TL’ ye kadar destek verilmektedir.

Kosgeb’in verdiği diğer destek konuları ise aşağıdaki gibidir;

 • Araştırma Geliştirme, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme
 • Laboratuvar Destekleri
 • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma
 • Kobi Finansman Destekleri konularında da hibe sağlanmaktadır.

Destek alabilmek için gerekli olan diğer şart ise Kobi olmaktır. Yapılan bir düzenleme ile Kobi tanımı değişmiştir. Kobi miyim? sorusunun cevabını öğrenmek için Kosgeb tarafından oluşturulmuş testi doldurabilirsiniz. Ayrıca kurumdan destek alabilmek için bulunduğunuz sektörün nace kodları ile ifade edilen sektörler arasında olması gerekmektedir. Desteklenen sektörleri öğrenerek girişimci desteklerinden yararlanabilirsiniz. Daha sonra Kosgeb veri tabanına kayıt olmanız gerekmektedir.

Tarım Hibe Destekleri Nelerdir?

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık alanında faaliyet göstermek isteyen kişilere destek sağlanmaktadır. Kurumun verdiği desteklerden sadece çiftçi vatandaşlarımız değil, hibe almak isteyen diğer vatandaşlarımız da yararlanabilmektedir. Tabi yine başvuru yapacak olan kişinin uğraştığı sektör ile kurumun görev tanımının uyuşması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilere verilecek hibe oranı yüzde 70‘ dir.

Tarımsal faaliyet gösterildiğinin dolayı kurum tarafında başvuru esnasında istenen belgeler arasında ÇKS belgesi de bulunmaktadır. Ayrıca diğer bir husus ise başvuru yapılan ilin kurum tarafından hibe vermek üzere belirlediği iller arasında olması gerekiyor. Bu illerde yatırım yapmak isteyen şahıslar için de uygun görülen 6 farklı yatırım alanı bulunmaktadır.

Hibe verilen alanlar ise;

 • Bitki örtüsü yatırımları
 • Mantar üretimi ve mantarcılık faaliyetleri 
 • Balık üretimi
 • Kırsal turizm 
 • Arıcılık faaliyetleri olmaktadır. Kurum yaptığı açıklama neticesinde 2022 yılına kadar bu konularda destekleme verileceğini belirtilmektedir.

Kurum tarafından başvuru sahibinde bulunması gereken özellikler belirlenmiştir. Şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler kuruma destek başvurusunda bulunabilecektir. 

 • Başvuru sahibi olan şahsın ya da başvuru bir tüzel kişilik adına yapılıyor ise, başvurulan tarih itibari ile 65 yaşının üzerinde olmamak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Tarımsal alanda 3 yıllık sigorta bulunması
 • Hayvancılık desteği alacaklarının hayvan kayıt sistemlerine 3 yıldır kayıtlı olması
 • Başvuru yapılan alan için mesleki yeterlilik olması ve bu anlamda eğitim görülmesi şartları aranmaktadır. Devlet destekleme kredisi veren kamu kurumları ile ilgili detaylı bilgi alarak bu kurumlara hibe ve kredi talebi ile başvurabilirsiniz.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibeleri

Kosgeb tarımsal üretim konularında destek vermemektedir. Bu amaçla başvurulacak olan diğer kurumlardan bir tanesi de ilgili bakanlık olacaktır. Hayvancılık alanında verilecek olan destekler canlı hayvan alımlarında hayvan başına, çiğ süt desteklemesi, yem bitkisi üretimi, atık desteği, aşı desteği, yem bitkisi, balıkçı gemisi, sürü yöneticisi istihdam desteği vb. destekler verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı destekleme tutarları 2022 yılı için ne kadar? Öğrenebilirsiniz.

Ayrıca tarımsal fark ödemesi adı altında destekler de verilmektedir. Bu desteklerden faydalanmak isteyenlerin sisteme kayıt olmaları ve bu sistemdeki bilgileri her yıl düzenlemeleri gerekmektedir. Fark ödemeleri almak için alım satım belgesi talep edilmektedir. Başvuruların ise bakanlık tarafından ilan edilen tarihlerde yapılması gerekmektedir.

Bakanlık tarafından verilen desteklerden yararlanmak için yine 18 yaşını tamamlamış olmak ve daha evvel aynı konuda destek almamış olmak gerekiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından genel olarak destek verilen konular aşağıdaki gibidir;

destekleme-konuları
Hibe Destekleme Konuları

Bakanlık tarafından ilan edilen başvuru tarihlerinde, başvuru için gerekli olan evraklarla birlikte kuruma başvuru yapmak gerekmektedir. Bakanlık tarafında yapılacak olan inceleme neticesinde destekleme ödemesi almaya hak kazananların tutarları T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre Ziraat Bankası şubelerine yatırılmaktadır. 

Hibe Veren Diğer Kurumlar 2022

Hibe ve destek veren daha pek çok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

İşkur adı verilen kurum mesleki eğitim, gençlerin ve kadınların istihdamına yönelik olarak, işbaşı eğitim programları ve işsizlik maaşı vermektedir.

Kalkınma Ajansları tarafından bölgesel olarak sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacı ile Devlete Planlama Teşkilatı ile koordineli olarak destekler sağlanmaktadır. Ulusal gelişmişlik seviyesinin artırılması ve bölgelerin ekonomik anlamdaki farklılıkların giderilmesinin sağlanması amacı ile hibeler verilmektedir.

Kredi Garanti Fonu ‘ nun temel amacı da Kobilerin geliştirilmesine yöneliktir. İşletmelerin teminat eksikliklerinin giderilmesi ve finansman sağlanması hedeflenmektedir. Kredi piyasalarındaki etkinliğin artırılması, kobilerin ihtiyaç duyduğu tutarların karşılanması amacı ile destek verilmektedir.

TÜBİTAK tarafından verilen pek çok destek bulunmaktadır. Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra, teknoloji konusunda yapılacak olan yatırımlar da desteklenmektedir. TÜBİTAK verilen ulusal destek programları ise aşağıdaki gibidir;

 • Teknoloji ofislerini destekleme programı
 • Teknogirişim  sermaye desteği
 • Üniversite sanayi iş birliği destekleri
 • Bilimsel ve teknolojik iş birliği kurulmasına yönelik olarak verilen destekler
 • Araştırma ve geliştirme programları
 • Teknoloji transfer ofislerinin desteklenmesi
 • Proje hazırlama destekleri
 • Kobi araştırma geliştirme başlangıç destek programı
 • Patent destek programı
 • Öncelikli alanlar araştırma teknoloji geliştirme destekleri
 • Laboratuvar destek programı
 • Girişimci sermayesi destek programı
 • Kamu kurumaları araştırma geliştirme projelerini destekleme programı
 • Girişimci sermayesi geliştirme programı vb. alanlarda çeşitli tutarlarda hibe ve destek sağlanmaktadır.

Bu kurum ve kuruluşların yanı sıra kaymakamlık ve valiliklere bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yeni iş kuracak olan girişimcilere 15 bin TL hibe verilmektedir. Hibe ve destek sağlayan çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve zengin iş adamları da bulunmaktadır. Hibe şartlarını taşıyanlar devlet tarafından verilen desteklerden yararlanabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu