Maddi Yardım

Hayvancılığa Yüzde 50 Hibe Desteği Müjdesi Resmi Gazete’de Yayımlandı

20 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete’de 3999 sayılı ‘’Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklemesine İlişkin Karar’’ yayınlanmış, bu kararla birlikte mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi ve hayvansal üretimde verimlilik ve kalitenin artırılması için yapılacak yatırımların desteklenmesine dair usul ve esasların belirlenmesi hedeflenmiştir.

Karar hükümlerini, Tarım ve Orman Bakanlığı yürütmektedir.

2023 Hayvancılık Hibe Desteği Verilen Sektörler

3999 sayılı karar kapsamında, işletmesi en az 1 senedir aktif olan, Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere;

 • Büyükbaş için minimum 10 baş ve maksimum 50 baş anaç kapasiteli,
 • Küçükbaş için ise minimum 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı veya kapasite artırımı, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımları için hibe desteği verilecektir.

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Hibe Oranı

Hayvancılık alanında devlet destekleri arayanlar için 20 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 3999 sayılı karar kapsamında, yatırım konuları ve hibe oranları şu şekilde belirlenmiştir:

Yatırım KonusuUygulanacak Hibe Oranı
İnşaat: Yeni ahır veya ağıl yapımı ve kapasite artırımı/rehabilitasyonu%50
Çadır Alımı: Hayvan barınağı amaçlı çadır alımı%50
Makine alet ve ekipman alımı: Yem hazırlama makinesi, seyyar süt sağım makinesi, gübre sıyırıcı sistemi, sür soğutma tankı, otomatik suluk, hayvan kaşıma ünitesi%50

Hayvancılık Hibe Desteği Başvuru Şartları

Yayınlanan karar kapsamında, başvurusu onaylanan gerçek ya da tüzel kişi yatırımcılar, yatırım konularının her birinden bir defa faydalanabilmektedirler. Yatırım miktarının desteklemeye ilişkin üst sınırı Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu yatırım miktarının üst sınırını aşan kısmı, ayni ya da nakdi olarak yatırımcı kişi tarafından karşılanır. Ayrıca karar kapsamında uygulanacak olan hibelerden, projesi onaylanan ve belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayan gerçek ya da tüzel kişiler yararlanır. Bakanlık, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını dikkate alarak başvuru koşullarını belirler ve başvuruları onaylar.

Hayvancılık hibe desteği kapsamında, 3999 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan karar uyarınca yapılacak ödemeler, genel bütçeden Bakanlığa tahsis edilen Hayvancılığın Geliştirilmesi Programında yer alan sermaye transferi ödeneğinden karşılanır.

Hibe desteğinde genel başvuru şartları ise şu şekilde tahmin edilmektedir:

 • TC vatandaşı olmak
 • Proje hazırlamak ve ilgili kurumlara onaya sunmak
 • Projenin kabulü halinde gereken yatırımda bulunmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Aynı konuda daha önceden hibe almamış olunması
 • Kararda belirtilen kadar küçükbaş ya da büyükbaş hayvana sahip olunması

Başvuruları İl veya İlçe Tarım Müdürlüklerine yapabilirsiniz.

%50 Hibe Ödemesi 2023

Peki, devlet desteği hangi bankaya yatmaktadır? Ödemeler, Ziraat Bankası aracılığı ile vatandaşa yapılmaktadır. Kararın uygulanması ile ilgili olarak Ziraat Bankası, %0,2 hizmet komisyonu almaktadır.

Hayvancılığa %50 Hibe Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

3999 sayılı kararı madde 4’te, hibeden yararlanamayacak kişiler belirtilmiştir. Karar kapsamında, hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortakları yararlanamamaktadır. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bu karar kapsamındaki aynı destek konularından daha önce faydalanma ya da faydalanacak olan yatırımcılar, Bakanlığa bu karar kapsamındaki yatırımlar için müracaat edemezler.

Hibe Desteğinde Denetim ve Cezai Hükümler

Bakanlık, karar kapsamındaki hibe ödemeleriyle ilgili konularda denetimi sağlayacak olan tedbirleri almaktadır. Haksız yere yapılan hibeleri, ödeme tarihinden itibaren, 21.07.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile beraber anılan kanun hükümlerine göre geri alınır.

Kararda belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgeler ile yapılan ödemeler hariç olmak üzere haksız yere yararlandığı tespit edilen yetiştiriciler, 5 yıl süre ile hiçbir destekleme programından faydalandırılamaz.

Hibe Desteğinde Yürürlükten Kaldırılan Karar ve Devam Eden Yatırımlar

Resmi Gazete’de yayınlanan 3999 sayılı kararda Madde 7’de belirtilen hükümlere göre; 25.12.2018 tarihli ve 502 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Konya Ovası Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar, yürürlükten kaldırılmıştır.

Maddenin devamı ise şu şekildedir: 502 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yatırıma alınan ve devam eden yatırımlara ilişkin ve işlemlere ve söz konusu karar çerçevesinde biten yatırımların hibe ödemeleri için önceden ayrılmış olan ödeneklerin kullandırılmasına, alınan karar hükümlerince devam edilmektedir. Belirtilen yatırımların son tamamlanma tarihlerine ilişkin süreler Bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Desteği Verilecek İller

2021 Tarım ve Orman Bakanlığı hibe desteğinden faydalanabilecek iller tahmini olarak şöyledir:

 • Konya Ovası Projesi kapsamında yer alan Kırşehir, Aksaray, Konya, Kırıkkale, Karaman, Niğde, Yozgat ve Nevşehir illeri
 • Doğu Karadeniz Projesi kapsamında yer alan Gümüşhane, Tokat, Ordu, Artvin, Trabzon, Bayburt, Rize ve Giresun illeri
 • Doğu Anadolu Projesi’nde yer alan Van, Ağrı, Malatya, Elazığ, Ardahan, Hakkâri, Bingöl, Sivas, Tunceli, Bitlis, Erzincan, Iğdır, Erzurum, Kars ve Muş illeri
 • Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki Bayman, Şırnak, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Siirt, Mardin ve Gaziantep illeri

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

eight − six =

Başa dön tuşu