Dükkan Açmak

Gürültücü Komşuyu Şikayet Etme Yolları

Gürültücü Komşuyu Şikayet Etme Yolları

Günümüz dünyasının bize sağladığı birçok avantajın yarattığı dezavantajlardan bahsetmemiz gerekir. Örneğin kırsal yaşamdan yerleşik hayata geçilmesi bakıldığında güvenli yaşama, ısınma, barınma ve toplumsal düzen  açısından avantajdır fakat bu yerleşik hayatın oluşturduğu kargaşa ve gürültü ise tamamıyla dezavantaj olarak görülür. Gürültü nedir, Gürültü yapana cezai işlem nasıl yapılır, Gürültücü komşuyu şikayet etme yolları nelerdir, Gürültü yapan komşu nereye şikayet edilir, Gürültücü komşuya uygulanacak ceza miktarı ne kadardır, Tüm merak edilenleri cevaplayacağız.

Toplumsal düzeni sağlıklı kılmak için de alınması gereken ahlaki ve yazılı kurallara bağlı kalmak gerekir. Bu düzeni yaratmaya fayda sağlayan kesimin olduğu kadarda bu düzenin sağlıklı olmasını engelleyen kesim de daima vardır.

Gürültü Ölçütü Nedir?

Gürültü Ölçütü Nedir?

Komşu Gürültüsü Nereye Şikayet Edilir?

Konumuz gereğince, öncelikle gürültü; toplumlarda düzensiz biçimde ortaya çıkan rahatsızlık veren uyumsuz seslerin tamamı diyebiliriz. Yaşadığımız toplumu baz alırsak günümüzde en sık inşa edilen ve en sık ikamet edilen yapıların başına bugün çoğumuzun oturduğu apartmanlar gelir. Apartmanların dukkanacmak.com  en büyük dezavantajına değinecek olursak çok katlı,yüksek ve içinde fazlaca hane barındıran yapı olmalarıdır. Dolayısıyla böyle kalabalık bir yapıda gürültünün olmaması kaçınılmazdır. Eğer yaşadığınız apartmanda gürültü yapan komşuya sahipseniz ilk olarak uyarı yoluyla şikayetinizi dile getirmelisiniz. Dikkate alınmıyorsa şikayetiniz, hukuki makamlara başvurmalısınız. Gürültü için dikkate alınması gereken desibel düzeylerine bakacak olursak  aşağıdaki gibidir;

Aynı zamanda kişisel açıdan gürültünün yarattığı zarar yadsınamaz. Bu durumun etkilerine de bakacak olursak;

 • Fiziksel Etkileri: Geçici veya sürekli işitme kaybı yaşanması gibi fiziksel etkiler.
 • Fizyolojik Etkileri: Kalp,solunum problemleri fizyolojik etkiler.
 • Psikolojik Etkileri: Davranış bozuklukları, aşırı öfke problemi ve yoğun stres hali gibi psikolojik etkiler.
 • Performans Etkileri: Odaklanma problemi, yapılan işin verimliliğinde yaşanan düşüş gibi performans odalı etkiler.

Komşu Gürültüsü Nereye Şikayet Edilir?

Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK)’a göre komşuların birbirlerini rahatsız etmemek adına yükümlülükleri bulunuyor. Yükümlülükleri ele alırsak eğer aşağıdaki durumları dikkate almamız gerekir ;

 • Yüksek sesle müzik dinlemek,
 • Çekilmez hal sınırın üzerinde gürültü yapmak,
 • Tatil günlerinde belirlenen desibel üzeri televizyon izlemek,
 • Yüksek sesle telefon ile konuşmak,
 • Komşuya rahatsızlık vermemek.


Gürültücü Komşuyu Şikayet Etme Yolları 2020

Gürültücü Komşuyu Şikayet Etme Yolları

Gürültücü Komşu Nereye Şikayet Edilir?

Ahlaki değer göz önüne alınarak hareket edilirse öncelik olarak komşuya sözlü uyarı yapılması gerekir yapılan uyarıyı dikkate almıyorsa daha önce de dediğimiz gibi hukuki makamlara başvurmalısınız. Başvurabileceğiniz makamlar ise; Belediye Zabıtaları ve Kolluk Kuvvetleri olacaktır.

İlgili makamlar için iletişim için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz;

 • Polis İletişim Hattı: 155
 • Zabıta İletişim Hattı:153
 • Jandarma İletişim Hattı:156

Daha sonra mahkeme yoluna başvurulur. Gürültüye neden olma suçu kapsamında yapılan yargılamalar ise Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yerine getirilir. Yargılama aşaması, işin hukuki boyuta taşındığını ifade eder.

Gürültücü Komşuya Uygulanacak Olan Ceza Miktarı Ne Kadardır?

Konutlarda veya yerleşik yapılarda meydana gelebilecek her türlü gürültü kirliliğine sebep olan, toplumsal düzene uymayan, kuralları dikkate almayan, uyumsuz seslerle rahatsızlık veren gürültücü komşuya uygulan ceza miktarı 2021 yılında henüz belirlenmemiştir.

Gürültüye Neden Olma Suçu kapsamında Türk Ticaret Kanunu (TCK)’ nın 183. maddesine göre; Çevreye Karşı Suçlar bölümünde ele alınmıştır.

Madde 183 – (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.”

Cezaya tabi tutulacak olan durum ise kişilerin huzur ve sükûnlarıdır. Bu nedenle cezalandırmak istenilen olay huzur ve sükûnu bozacak hareketlere tabii olunmasıdır. Bir başka anlatımla kişilerin psikolojik ve ruhsal huzur içinde yaşam hakkı korunmaktadır.

Yerleşim yerlerinde gürültü rahatsızlığının önlenmesi ve sağlığın bozulmaması için yapılarda ses yalıtımına önem verilmesi gerekir. Böylelikle konutlarda yaşanacak olan gürültü kirliliğini optimum düzeye düşürülmesi amaçlanır.

Özetlenecek olursa; Öncelikle rahatsızlık duyduğunuz komşunuzu sözlü bir şekilde uyarı yapın, dikkate alınmazsanız daha sonra belediye zabıtaları veya kolluk kuvvetleriyle iletişime geçin, ardından olayın yargıya taşınması halinde asliye ceza mahkemelerinde görüşülecek olan durumun yargılanma süreci sonunda en son alınan kararın hapis veya para cezası olması uygulanacaktır. Fakat sorunun devam etmesi komşunun gürültüye sebep olması dahilinde çözüm olarak  bütün komşular birleşerek, Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) hükümlerine göre daireyi satın alıp gürültücü ve rahatsız eden o komşudan kurtulmak olacaktır.

Yorumlar

Telegram Kanalımızdan bize ulaşabilirsiniz.


Henüz yorum yapılmamış.

Önemli mi?*