Dükkan Açmak

Gümrükte Kalan Mallar Nasıl Alınır?

Gümrükte Kalan Mallar Nasıl Alınır?

Eğer paketiniz PTT yani EMS ile gelmiş ise gümrükten bu paketi kolayca alabilirsiniz. Tabi bu durum gelen paketin içeriğinde ne olduğuna da bağlıdır. Kozmetik ürünü, elektronik sigara, sporcu besini ya da telefon gibi ürünler alınamaz. Bu ürünler kesinlikle gümrükten geçmez. Eğer herhangi bir kategoriye ait olmayan elektronik bir ürün almanız durumunda, bu durumu belirtir şekilde gümrüğe başvurmanız gerekmektedir.

Cep telefonları gümrükten geçmez.  Yurt dışından gelen telefonu ancak pasaportunuza işleterek kullanabilirsiniz. Bu sebeple gümrükten geçirmek istediğiniz cep telefonunuzu yanınızda getirmeniz gerekmektedir.  Kendi telefonunuz haricinde, kayıtsız başka bir cep telefonu almayın.

Ayrıca her türlü silah ve elektronik sigaralar gümrükten geçmemektedir.

Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve gümrük vergilerinden muafiyet tanınmaktadır.  Karar kapsamında gümrük vergilerinden muaf tutulan veya istisna edilen; ticari mahiyette bulunmayan ve İthalat Tebliğleri kapsamına giren eşya için ayrıca kambiyo ve ithalat rejimi kısıtlamaları (“ce”, TSE vb. işaretler ) aranmayacaktır.

Kıymeti 75 Avro ve 1500 Avro arasında, vergileri ödenmek suretiyle, posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşyaya uygulanacak vergi uygulamaları ve bu eşyanın taşıması gereken özellikler nelerdir?

Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro’yu aşmayan eşyaya, geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın;

  • AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18
  • Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20


Gümrüğe takılan malların;

  • Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,
  • Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi,
  • Kişinin şahsına ve ailesinin kullanımına mahsus olması,
  • Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kg’ı geçmemesi gerekmektedir.
  • Eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 75 Avro mahsup edilmeyecektir.

Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro’yu aşması halinde ne işlem yapılır?

Eşyaya yürürlükte olan gümrük vergilerine ilişkin oranlar uygulanmaktadır.

Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Hayır, yolcu beraberi 430 Avro’luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için uygulanmaz.

Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır? Kargo ücreti dikkate alınır mı?

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten faydalanmanın bir sınırı var mıdır?

2011/39 sayılı genelge ile posta/hızlı kargo yoluyla gelen ve değeri 75 Avroya kadar olan eşya için uygulanan muafiyet, yılda en fazla beş kere ile sınırlandırılmıştır. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın ticari mahiyette olduğu kabul edilip buna göre işlem yapılır.

Bu sınırlamanın aşılması halinde, Gümrük Yönetmeliği’nin 169. maddesine göre sözlü beyan usulü çerçevesinde işlem yapılarak, Kararın 62.maddesi kapsamında maktu vergi tahsil edilmesi kaydıyla eşya teslim edilir. 2011/23 sayılı Genelgenin yürürlük tarihi olan 19.04.2011 tarihinden önce gönderilmiş olan sevkiyatlar, bu sınırlamaların uygulanmasında dikkate alınmayacaktır.

Ticari nitelik arz etmeyen CD, VCD, DVD, doküman ile kitap, dergi vb. basılı yayımlar için bu sınırlama uygulanmayacaktır.

BEĞEN İLK ÖNCE HABERDAR OL!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
  1. Van ipekyolu ilcesi dedi ki:

    Pazarlama satiş

BİR YORUM YAZ