Dükkan Açmak

Ganyan Bayi Nasıl Açılır? Yasal İzin Devir Mevzuatı

Ganyan Bayi Nasıl Açılır? Yasal İzin Devir Mevzuatı

Günümüzde iddaa oynayan oyuncu kadar, at yarışı oynayan ganyan kuponuyla para kazanmayı hedefleyen birçok oyuncu mevcuttur. Birçok ildeki ganyan bayiileri özellikle popüler yarışların olduğu günlerde tıka basa doludur. Ganyan bayisi açmak doluluğu ve rağbeti nedeniyle tüm girişimcilere cazip gelmektedir.

Ganyan bayisi nasıl açılır

Ganyan bayilikleri Türkiye Jokey Kulübü Derneğince verilmekte olup, bahse konu derneğin web sitesinden yayımlanan bilgiye göre Türkiye Jokey Kulübü sabit ganyan bayiliği başvuruları 13 Haziran 2014 Cuma saat 17:00 itibari ile sona erdiği, başvuruların yeniden açılacağı tarih internet sitesi üzerinden bilahare ilan edileceği bildirilmiştir.

Bu sebeple şuan için yeni bayi açılamadığından sadece Ganyan bayiileri devredilebilmektedir.

Ganyan bayiileri nasıl devredilir?

DEVİR İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

A) GANYAN BAYİLİĞİNİN 1.DERECEDE YAKININA DEVRİ

Bayi, birinci derece akrabalarına (ana, baba, eş, çocuk veya kardeşler ile sınırlı olmak kaydıyla) devir talebinde bulunabilir. Müracaat TJK Yönetim Kurulunun yetkili kıldığı komisyon tarafından değerlendirilir ve uygun bulunması halinde bayiliğin devrine karar verilir. Bu devir işlemi karşılığında TJK’ ya bedel ödenmez. Ganyan bayii açmak için devir talebinde neler istenir?

Devir Talebinde İstenecek Belgeler

 1. TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik Teşkilatı Müdürlüğü’ne hitaben dilekçe
 2. Vukuatlı nüfus kaydı, eşine devir ise evlilik cüzdanı fotokopisi
 3. Nüfus cüzdanı sureti
 4. İkametgâh belgesi
 5. Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış adli sicil belgesi
 6. Öğrenim belgesi (noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf

Ganyan bayi açmak Devir Talebi Kabul Eden Bayilerden İstenecek Belgeler

 1. 3 Adet vesikalık fotoğraf
 2. Kira kontratı (en az 2 senelik ve noter tasdikli)
 3. Vergi dairesi ve SSK temiz kâğıdı
 4. Temlikname (ÖRNEK TEMLİKNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKTEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 5. TJK bayi ruhsatı

A) GANYAN BAYİLİĞİNİN 3.ŞAHISLARA DEVRİ

ganyan-bayiliği-almak

ganyan bayi görünüm

TJK’ nın onayı ile bayiliğini üçüncü şahıslara devir etmek isteyen bayilerden fatura karşılığı 2.000 USD devir bedeli alınır. Devir bedeli TJK’ ya irat kaydedilir.

Devir Talebinde istenilecek belgeler;

BAYİLİĞİ DEVİR ALACAK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Noterden TC kimlik numarasına havi ve resimli nüfus cüzdanı örneği
 2. İkametgah senedi
 3. Cumhuriyet Savcılığından son üç ay içinde alınmış adli sicil belgesi
 4. Noter tasdikli öğrenim belgesi (noter onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 5. Yeni çekilmiş 4 adet fotoğraf
 6. Noter tasdikli iş yerinin tapusu veya en az iki yıllık kira kontratı
 7. Bayideki mevcut telefon ve N/N ADSL hattını üzerine aldığına dair sözleşme
 8. 5.000 USD bayilik teminatı (nakit)
 9. Taahhütname (Örnek taahhütname ilgili müdürlükten temin edilecektir)

BAYİLİĞİ DEVİR EDECEK KİŞİDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Bayiliği devir etmeye ilişkin noter muvaffakatnamesi (ÖRNEK MUVAFFAKATNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 2. Vergi dairesinden ve SSK’ dan borcu olmadığına veya borcu var ise taksitlendirildiğine dair belge.
 3. TJK tarafından verilen bayilik ruhsatı
 4. 2.000.00 USD devir işlem bedeli (nakit)
 5. Devrin yapılacağı Pazartesi günü yatırılması gereken hasılata ait banka dekontu ve aynı tarih itibariylebayinin teslim etmesi gereken ödeme iptal biletleriBAYİLİK MÜRACAAT İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ PROSEDÜRLER

A) BAYİLİK MÜRACAATININ YAPILMASI

Müracaatlar, müracaat sahibi veya vekili tarafından aşağıda belirtilen TJK birimlerine yapılabilecektir:

 • İstanbul TJK Müşterek Bahisler ve Bayilik teşkilatı Müdürlüğü
 • TJK Ankara Hipodrom Müdürlüğü
 • TJK İzmir Hipodrom Müdürlüğü
 • TJK Adana Hipodrom Müdürlüğü
 • TJK Bursa Hipodrom Müdürlüğü
 • TJK Şanlıurfa Hipodrom Müdürlüğü
 • TJK Elazığ Hipodrom Müdürlüğü

Yukarıda sarahaten belirtilen müdürlükler dışında herhangi bir makama veya birime yapılan müracaatlar kabul edilmez. Ayrıca posta, e-posta veya faks ile yapılan müracaatlarında bir geçerliliği olmayıp, bu müracaatlar TJK tarafından değerlendirmeye alınmaz ve bu dilekçelere cevap verilmez.

Bayilik Münhasıran hakiki şahsa verilir; hiçbir şekilde hükmi şahsa bayilik verilmeyeceği gibi, hakiki şahısların ortaklığına da bayilik verilmeyeceğinden bu hususa ilişkin müracaatlar kabul edilmez. Tetkik sırasında, müracaatla ilgili yanlış yanıltıcı beyanların veya sahte evrakların tespit edilmesi durumunda, müracaat geçersiz sayılacaktır.

B) BAYİLİK MAHALİNDE ARANACAK ŞARTLAR

 1. Bayilik mahalli, cadde üzerinde veya işlek bir sokakta, giriş katta ve dükkan vasfında olmalıdır
 2. Bayilik mahalli, Sabit Ganyan Bayiliğinin 12. maddesinde belirtilen standartlara uygun bir şekilde tefriş edilebilecek vasıfta olmalıdır.
 3. Bayilik yapılacak mahallin mevcut bayilerle arasındaki mesafe kapıdan kapıya en kısa yaya yolundan asgari 500 mt. Olacaktır.

C) BAYİLİK MÜRACAATLARINDA İSTENECEK BELGELER

 1. TJK tarafından düzenlenen örnek matbu müracaat dilekçesi (ÖRNEK DİLEKÇE İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 2. Noterden tasdikli resimli ve T.C. kimlik numarasını havi nüfus cüzdanı örneği
 3. İkametgah belgesi ( son üç ay içinde alınmış )
 4. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi(son bir ay içinde alınmış)
 5. Özgeçmiş yazısı
 6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti ( Noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir.)
 7. Yeni çekilmiş bir adet renkli vesikalık fotoğraf (arka yüzüne adı/soyadı yazılacak)
 8. Bayilik açılacak mahallin iç ve dış cephesinden yan dükkânları da görüntü içerisine alacak şekilde çoklu sayıda fotoğraf(arka yüzüne müracaat sahibinin adı / soyadı ve müracaat adresi yazılacak
 9. Müracaat eden mal sahibi ise tapu fotokopisi, halen kiracı ise kira sözleşmesine ilişkin belge. Bayilik için yer kiralamayı düşünüyor ise, mal sahibinin kendisine bayilik verildiği takdirde mevcut yeri en az 2 yıllığına kiraya verebileceğine dair noterde düzenlenmiş taahhütnamesi
 10. Tetkik bedeli olarak yatırılan paranın makbuzunun aslı ( 250 TL )
 11. Müracaatın vekil marifeti ile yapılması halinde, TJK tarafından matbu olarak hazırlanan ve noter huzurunda tanzim edilecek vekâletname aslı (ÖRNEK VEKÂLETNAME İLGİLİ MÜDÜRLÜKDEN TEMİN EDİLECEKTİR)
 12. Başvuru sahibi hali hazırda Spor-Toto bayisi ise bayilik ruhsatının fotokopisi ile satış raporlarını gösteren belge.

D) BAYİLİK TALEBİ KABUL EDİLENLERDEN İSTENECEK BELGELER:

 1. Cumhuriyet Savcılığı’ndan adli sicil belgesi (son üç ay içinde alınmış)
 2. Belediyeden iş yeri açma ve tatil günleri çalışma ruhsatı
 3. İkametgâh belgesi
 4. Noter tasdikli resimli ve TC kimlik numarasına havi nüfus cüzdanı örneği
 5. Noter tasdikli iş yerinin tapusu veya 2 yıllık kira sözleşmesi
 6. Noter tasdikli öğrenim belgesi sureti sureti ( noterden onaylı sürücü belgesi de kabul edilir. )
 7. İş yerinde telefon olduğunu gösterir belge
 8. Yeni çekilmiş dört adet fotoğraf
 9. Bayi, vekil kullanacak ise 1(bir) yıl süreli vekâletname
 10. TJK’nın hesaplarına yatırıldığını gösterir 5.000 USD (beş bin ABD Doları) nakit teminatın banka dekontu
 11. Taahhütname (Örnek taahhütname ilgili müdürlükten temin edilecektir)

  Türkiye Jokey Kulübü  Bayilik İletişim Bilgileri

  Adres : Türkiye Jokey Kulübü Veliefendi Hipodromu 34144 Bakırköy/ İstanbul
  Telefon : 444 0 855 , 0 800 219 80 10
  Faks : 0 212 414 69 39
  e-Posta : basin@tjk.org

BEĞEN İLK ÖNCE HABERDAR OL!
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. İstanbul küçükçekmece dedi ki:

  16 senedir atatürk havalimanında taksicilik yapıyorum şöförlüğüm gayet iyi.
  Talsicilik mesleğine başladığım senelerde çarpışan araba gibi araç kullanıyordum
  Şuanda 10 senedir benden yana kaynaklanan bi çizik bile olmamıştır arabada. Kısaca araçlı veya araçsız şöförlük yapabilirim. Talep ettiğim aylık maaş 3.500 tl dir. Saygılarımla…

BİR YORUM YAZ