Yeni İş Fikirleri

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır? Başvuru Şartları 2021

Evde bakım parası, bakıma muhtaç bireylerin bakım hizmetlerinin giderlerinin karşılanması amacıyla bireylere verilmektedir. Evde bakım maaşı şartları bulunmaktadır ve bu şartları sağlayan kişilere aylık verilmektedir. Başkasının bakımı ve yardımı olmadan yaşamsal faaliyetlerini yerine getiremeyen, beslenme, giyinme vb. ihtiyaçlarını yalnızken gideremeyen hastalara bakanlar evde bakım maaşından yararlanabilmektedirler.

Engelli bireye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için, engellinin en az %50 engellilik oranı bulunmalı ve bu oran sağlık kurulu raporu ile tespit edilmelidir. Alınacak olan raporda, ‘’ağır engelli’’ tespitinin bulunması şarttır. Eğer kişinin engellilik oranı %50’den az ise engelli bakım maaşından yararlanılamamaktadır.

Engelli bakım maaşından yararlanmak için gelir kriterine de uygun olmak gerekmektedir. Diğer bir deyişle, maaş başvurusunda bulunan kişilerin hanede kişi başına düşen milli gelirleri hesaplanmaktadır. Örnek verecek olursak, engelli bireyin yaşadığı handede eğer 4 kişi yaşıyorsa, bakım aylığından faydalanabilmek için hanedeki toplam gelirin 6.181,68 TL’den fazla olmaması gerekmektedir. Ortalama hesaplama tablosu ise şu şekildedir:

Ailedeki Fert SayısıMaksimum Gelir
23.406 TL
35.114,01 TL
46.181,68 TL
58.532,35 TL
610.228,02 TL
711.932,69 TL

Yukarıdaki tablo örnek olup, ilgili kuruma müracaatta daha detaylı bilgi edinilebilmektedir.

Yaşlı Bakım Parası Nasıl Alınır?

Hasta ve yaşlı kişilerin bakıma muhtaç oldukları tespit edilir ise bakım aylığı ödemesi yapılmaktadır. Devlet, her ay düzenli olarak bakım ödemesi yapmakta ve ödemeler, hasta, yaşlı ve engelli kişinin bakım yapan akrabasına verilmektedir. Yaşlı bakım parası, engelli bakım parası olarak da bilinmektedir. Başvuru için Aile ve Sosyal Politikalar İl/İlçe Müdürlüklerine istenilen belgeler ile müracaat edilmektedir. Başvurular genellikle en geç 30 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Burada önemli olan husus, faydalanılacak maaş için en az günde 8 saat bakım yapılması gerekmektedir.

Evde Bakım Maaşı Kaç Para 2021

Evde bakım maaşı ne kadar sorusu, evde bakım maaşı almaya hak kazanan kişilerin cevap aradığı alanlardandır. Evde bakım maaşı geçtiğimiz yıl 1.402 TL idi. 2021 evde bakım maaşı miktarı ise 1.544,62 TL olarak belirlenmiştir.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Akrabalık Şartı Var Mı?

Engelli bireye bakan herkes evde bakım maaşından yararlanamamaktadır. Evde bakım parası alabilmek için engelli ile bakım yapan kişinin akraba olması gerekmektedir. Yönetmelikte belirtilen hususa göre, üvey akrabalar da evde bakım parası alabilmektedir. Ayrıca engelliye bakan bireyin engelli kişi ile aynı ikamet adresinde bulunması gerekmektedir. Eğer bu sağlanmaz ise bakım hizmetinin tam olarak yerine getirilemeyeceği düşünülerek bakım parasından faydalanılamamaktadır. Engelliye bakabilecek başka bir kişinin bulunmaması ve engellinin ya da yasal temsilcisinin öze veya resmi merkezlerde bakım hizmeti almayı istememesi durumunda ise bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin görüşüne danışılarak bakım hizmeti her gün kolaylıkla gelinip gidilerek yapılabilecek yakınlıkta olur ise farklı adresteki akraba tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Evde Bakım Aylığı Başvurusu

Evde bakım aylığından faydalanacak kişilerin ikamet ettikleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın il veya ilçe müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru yaparken engelli bireyin bulunması şart değildir. Kurumun talep ettiği belgeler ile birlikte yapılan başvuru değerlendirmeye alınmaktadır.

Evde bakım aylığı başvuru sonucu eğer olumsuz ise engelliye ya da yasal temsilcisine ilgili kurumca 30 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmektedir. Belgeler eksiksiz olarak kuruma teslim edilmiş ise heyet tarafından değerlendirmeye alınıp hane incelemesi yapıldıktan sonra il müdürlüğü başvuruyu onaylamaktadır.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Evde Bakım Maaşı İçin İstenilen Belgeler

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il/ilçe müdürlüklerine yapılan evde bakım aylığı başvurusunda istenilen belgeler şunlardır:

  • Devlet hastanesinden alınan engellilik durumunu gösteren belgenin aslı ve fotokopisi
  • TC kimlik numarası beyanı
  • Nüfus müdürlüğünden alınan engelli ve bakım yapacak kişinin adına ikametgâh belgesi
  • Engelli kişinin 2 adet vesikalık fotoğrafı
  • Engelli bireye ait kiralık mülk olması durumunda, kira kontratları; eğer mülkler boş ise de muhtarlıklardan alınan mülklerin boş olduğuna dair belge

Engelli Bakım Maaşı Ayın Kaçında Yatar?

Engelli bakım parası, her ay düzenli olarak ayın 15’i ile 31’i arasında aylık alan kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

Evde Bakım Aylığı Başvuru Sonucu Öğrenme

Evde bakım parası başvuru sonucu e-devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. E-devlet kapısına TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Eğer e-devlet şifreniz yok ise PTT şubelerine TC kimliğiniz ile giderek şifre alabilirsiniz.

Evde Bakım Aylığı Başvurusu
Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama

Başvuru sorgulama işleminizi buradan gerçekleştirebilirsiniz.

Bakım Yapan Kişinin Maaşının Olması Aylık Almaya Etki Eder Mi?

Engelli bireye bakım yapan kişi, sigortalı olarak çalışsa da ailedeki kişi başına düşen gelir 1.544,61 TL’yi aşmadığı sürece bakım parasının alınmasına engel olmamaktadır. Fakat kurumdan maaş almak üzere bildirilen kişi, engelliye bakım yapmayıp başka işte faaliyet gösteriyor ise engelli bakım maaşı alınması kriterlerinin aksaması söz konusu olabilir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu