Krediler

Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama 2023 (Faizler Değişti!)

Esnaf Kefalet Kooperatifi, esnaf ve sanatkârları desteklemek için kullandırdığı çeşitli finansman destekleri açıklarken kredinin faiz oranlarını ve kredi üst limitlerini de belirlemiştir. Esnaf kredisi 2023 yılında esnaf denilince akla ilk gelen banka olan Halk Bankası tarafından verilecektir. Banka tarafından uygulanacak faiz oranları Ekim ayında güncellenmiştir. TESKOMB tarafından güncellenen en son verilere göre Halkbank tarafından kullandırılacak olan Esnaf kefalet kredisinin faiz oranı %7,5,’dur.

Esnaf kefalet kredisi almadan önce krediye uygulanacak faiz oranlarını, kredinin en fazla ne kadar kullandırıldığını ve kredi toplam geri ödeme tutarlarını doğru şekilde görebilmek için kredinin hesaplamasının düzgün bir şekilde yapılması esnafların lehine olacaktır.

Esnaf Kefalet Kredi Faiz Oranı Değişti mi?

Esnaf kefalet kredi faiz oranı değişti mi sorusu esnaf ve sanatkârlar sıklıkla sorulmaktadır. Son yapılan düzenleme ile ekim ayında yeni genelgede faiz oranında artışa gidildi ve %9,5 olan faiz oranı %7,5’e çıkarıldı. Kullanılan kredilerin ayda bir veya üç ayda bir olmak üzere geri ödeme planları bulunmaktadır.

Esnaf kefalet kredi hesaplama yaparken vade oranları ve faiz oranları dikkate alınmalıdır.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları

2023 Esnaf Kefalet Kredisi faiz oranları, 1 yıla kadar 60 ay vade imkânı ile %7,5’tir. 1 seneden fazla 60 ay imkânı ile de yıllık faiz oranı %7,5 oranındadır. Aylık ise 0,62% oranında istenen limitlerde kullandırılmaktadır.

Vakıfbank Esnaf Kredisi Şartlarını öğrenmek için yazımıza göz atabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi Faiz Oranları
VadeYıllık Faiz OranıAylık Faiz Oranı
1 yıla kadar%7,5%0,62
1 yıldan fazla%7,5%0,62
 • Şahıs üst limitleri en çok 200.000 TL olarak belirlenmiştir.
 • Esnaf kredisinin 2023’de faiz oranları aylık %0,62 üzerinden kullandırılacaktır.
 • Kredi vadeleri maksimum 5 yıldır (60 ay).

Esnaf Kefalet Nedir?

Esnaf kefalet nedir diye soracak olursanız, esnafların ve sanatkârların ticari faaliyetlerini yürütmelerine destek olmak amacıyla Halkbank ile işbirliği içerisinde düşük faizli kredilerin sunulmasını sağlayan bir devlet politikasıdır.

Halkbank Esnaf Kefalet Kredi Başvurusu

Halkbank esnaf kefalet kredi başvurusu her türlü ihtiyaca uygun vade imkanı tanıyan kredi seçenekleri ile esnaf ve sanatkârların yararlanması amacıyla ortak olunan kooperatife yapılmaktadır. Kooperatif, kefalet verilen finansman talebinizi halk Bankası’na iletir ve değerlendirmeyi banka yapar. Bankanın kredi talebinizi onaylaması halinde, kredi kullanımınız gerçekleştirilir.

Halkbank işletme kredisi başvurularının üst limiti 225.000 TL’ye kadardır. İşyeri ve taşıt alımına yönelik ise 500.000 TL’ye kadar yatırım kredisi kullanılabilmektedir.

Halkbank yanı sıra Esnaflara özel kredi kullandıran Ziraat Bankası esnaf kredisi faiz oranlarını öğrenmek isterseniz, Ziraat Bankası Esnaf Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisi İçin Gerekli Evraklar

Esnaf kefalet kredisi için gerekli evraklar aşağıda ki gibidir:

 • Başvuru sahibine ait Kimlik belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Esnaf oda kayıt belgesi
 • Vesikalık fotoğraf
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Esnaf sicil tasdiknamesi
 • Vergi dairesi mükellefiyet belgesi

Gerekli görüldüğü takdirde kefil ya da ipotek istenilebilmektedir. Kefil olan kişi memursa istenilen belgeler şunlardır:

 • Kimlik fotokopisi
 • Gelir belgesi ya da maaş bordrosu
 • İkametgâh belgesi

Esnaf olan kefillerden istenilen belgeler ise:

 • Oda belgesi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi levhası fotokopisi
 • Kimlik belgesi fotokopisi

Kefil olan kişi çalışan ise şu belgeler talep edilir:

 • İkametgâh belgesi
 • TC nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Son aya ait gelir belgesi veya maaş bordrosu

Yukarıdaki belgelerden 3’er adet istenilmekte ve bir asıl, iki adet fotokopi şeklinde talep edilmektedir.

Teminat olarak istenilecek taşınmazlar için gerekli görülen belgeler ise şunlardır:

 • Tabu sahibi kişinin kimlik belgesinin fotokopisi
 • Sabıka kaydı
 • Tabu fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Belediye emlak beyannamesi
 • Dask fotokopisi

Yukarıdaki belgelere ek olarak fotoğraf vb. talep edilebilmektedir.

Halkbank Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Krediler

Halkbank esnaf ve sanatkarlara yönelik krediler oluşturmuştur. Bu ürünler şunlardır:

 • ESKKK Kefaletiyle Krediler
 • Esnaf Yatırım Kredileri
 • 0 Faizli Esnaf Kredileri
 • ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

ESKKK Kefaletiyle Esnaf Kredisi

ESKKK kefaletiyle esnaf kredisi, Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara özel işletme kredisi olup uzun vade ve uygun ödeme koşullarıyla sunulmaktadır. ESKKK kefaletiyle krediler, hammadde ve döner sermaye gereksinimlerinin giderilmesi için İşletme Kredisi altında verilmektedir.

ESKK Kefaletiyle verilecek olan Kredi özellikleri şunlardır:

 • 60 aya varan vade seçenekleri
 • Aylık, 3 aylık ya da 6 aylık ödeme seçenekleri
 • 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL ya da 225.000 TL limitlidir.

Peki, ESKKK kefaletiyle kredilerden kimler faydalanabilir? İşte yararlanma koşulları:

Esnaf Kefalet Kredisi Almak İçin Şartlar

Esnaf kefalet kredisi almak için bazı şartların sağlanıyor olması gerekmektedir.

Esnaf kefalet kredisi almak için belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir:

 • Esnaf veya sanatkâr olmak,
 • Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olan gerçek kişiler,
 • En az bir yıl boyunca esnaf ve sanatkârlar odasına kayıtlı olup faaliyet içerisinde olmak,
 • Birden fazla kooperatif ortağı olmamak,
 • En az 3 aylık faaliyet zamanını doldurmuş olan,
 • İşinin ya da ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyette olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan,
 • Medeni haklarını kullanmada sınırlaması olamayan, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler yararlanabilir.
 • İş yeri ya da ikametgâh adresinin kooperatifin çalışma bölgesi alanında yer almasıdır.

Başvuru için kayıtlı olduğunuz kooperatife kimlik belgeniz, esnaf sicil tasdiknameniz, esnaf oda kayıt belgeniz ve vergi levhası fotokopiniz ile giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler

ESKKK Kefaleti Olmaksızın Krediler, Halkbank’ın hazine desteği ile sunduğu, döner sermaye ve hammadde ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan İşletme Kredisi özellikleri şunlardır:

 • 60 aya varan vade
 • Aylık, 3 aylık ya da 6 aylık ödeme seçenekleri
 • İşletmenin mevcut durumunun ve de mali verilerinin durumuna göre 100.000 TL – 225.000 TL aralığında kredi limitlidir.

Peki, ESKKK kefaleti olmaksızın kredilerden kimler yararlanabilir? Sunulan krediden yararlanabilecek kişiler şunlardır:

 • Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Müdürlüğüne ve Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olan,
 • ESKKK ortağı olmayan,
 • Minimum 3 aylık faaliyet süresini dolduran,
 • Medeni haklarını kullanma açısından hiçbir sınırlılığı olmayan,,
 • Haklarını kullanım ehliyetine sahip gerçek kişilerdir.

ESKKK kefaleti olmaksızın kredi başvurusu için Halkbank şubelerine esnaf oda kayıt belgesi, kimlik belgesi, vergi levhası fotokopisi ve esnaf sicil tasdiknamesi ile başvuruda bulunabilirsiniz.

0 Faizli Esnaf Kredileri

0 Faizli Esnaf Kredileri, 3’e ayrılmıştır ve vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Sıfır faizli esnaf kredileri şunlardır:

 • Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösterenlere Kredi: Keçecilik, bastonculuk, yazmacılık, yemenicilik, bakır işletmeciliği gibi geleneksel, sanatsal ve kültürel değeri olan kaybolmaya yüz tutan mesleklerde faaliyette bulunan ve ‘’Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi’’ sahibi sanatkâr ve esnaflar bu krediden yararlanabilmektedir. Bu kredi, %100 faiz indirim imkânı ile kullandırılmaktadır. KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamındaki KOSGEB destekli olan kredilerden faydalanmış olan esnaf ve sanatkârlar hariç olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşların hibelerinden faydalananlar bu krediden yararlanamamaktadırlar.
 • Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Kuran Girişimci Esnaf ve Sanatkârlara Kredi: Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvurusu tarihi dikkate alındığında en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu ustalık belgesi ile ilgili meslek konulunda son bir sene içerisinde kendi namına işletme kurduğunu tescilleyen/belgeleyen girişimci esnaflara ve sanatkârlara, %100 oranında faiz indirimi uygulanacaktır. Aynı işletme için önceden başka bir kurum ya da kuruluş tarafından destek alan kişiler, son bir yıl içinde ticari faaliyetlerini ya da vergi mükellefiyetini sonlandıranlar bu krediden yararlanamayacaklardır.
 • Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkârlara Kredi: KOSGEB hibe ve faizsiz kredi desteğinden faydalanan kişiler hariç, KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan, kredi başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını aşmamış olan genç girişimci sanatkâr ve esnaflara, KOSGEB’in onayladığı projeleri Halk Bankası’na sunulur ise 100.000 TL’ye kadar %100 oranında faiz indirimi uygulanır. KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamındaki KOSGEB destekli olan kredilerden faydalanmış olan esnaf ve sanatkârlar hariç olmak üzere diğer kamu kurum/kuruluşların hibelerinden faydalananlar bu krediden yararlanamamaktadırlar.

Esnaf Yatırım Kredileri

Esnaf Yatırım Kredileri, işyeri ve taşıt alım gereksinimleri için esnaf ve sanatkârlara 500.000 TL’ye kadar verilen yatırım kredisi imkânıdır. İşyeri edindirme kredisi kapsamında işyeri satın alınmasına yönelik 120 aya varan vade seçenekleri ile azami 500.000 TL limite sahip kredi imkânı tanınmaktadır. 

Taşıt edindirme kredisinde, ticari faaliyetler için kullanılacak 0 kilometre araç alımlarına yönelik 84 aya varan vade seçenekleri ile maksimum 500.000 TL limitli kredi kullandırılmaktadır.

TESKOMB Üyelik Şartları

TESKOMB, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği olarak esnaf ve sanatkârlara hizmet vermektedir. Küçük boy ve orta boy işletmelere finansman ihtiyaçlarını karşılamak kurulum amacıdır. TESKOMB ortaklık şartları bulunmaktadır.

TESKOMB üyelik şartlarI şu şekildedir:

 • Esnaf ve sanatkâr olmak
 • İş ya da ikamet adresinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması
 • Esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olmak
 • Başka bir kooperatif ortağı olmamak

Esnaf Kefalet Kredisi Masrafları

Esnaf Kefalet kredisi masrafları aşağıda yer almaktadır:

 • Masraf oranı %1,25’tir.
 • Risk sermayesi: %1,00’dır.
 • İstihbarat ücreti 0 TL’dir.
 • Kooperatif hissesi: %0,25’tir.
 • Üst kuruluş hissesi %0,25’tir.

Esnafa Özel Uygun Kredi İmkanı

Esnaf kefalet kredisi uygun kredi olup esnaf ve sanatkârları desteklemek amacıyla kullandırılan bir finansmandır. Örnek esnaf kredisi hesaplama tabloları aşağıda yer almaktadır.

Esnaf Kefalet Kredi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredi hesaplama nasıl yapılır, kredimi nereden hesaplayabilirim gibi birçok soru esnaf ve sanatkârlar tarafından sorulmakta ve merak edilmektedir. Halkbank destekli esnaf kefalet kredinizi hesaplamak için hesaplama motoru veya robotu kullanabilirsiniz. Dilerseniz Halkbank şubelerine giderek de bilgi alabilirsiniz. Kooperatifler arası kimi zaman rakamlarda ve ödeme planlarında farklılıklar olabilmektedir.

10.000 TL Esnaf Kredisi Tablosu

10.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu şu şekildedir:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
19310.000 TL2.500 TL219,58 TL25,83 TL2.745,41 TL
2927.500 TL2.500 TL162,92 TL19,17 TL2.682,09 TL
3925.000 TL2.500 TL108,61 TL12,78 TL2.621,39 TL
4892.500 TL2.500 TL52,53 TL6,18 TL2.558,71 TL
Toplam10.000 TL543,64 TL63,96 TL10.607,60 TL
Ödeme Toplamı: 10.607,60 TL Net Ele Geçen Tutar: 9.525,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 200 TL

20.000 TL Esnaf Kredisi

20.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu şu şekildedir:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
19320.000 TL5.000 TL439,14 TL51,67 TL5.490,84 TL
29215.000 TL5.000 TL325,83 TL38,33 TL5364,16 TL
39210.000 TL5.000 TL217,22 TL25,56 TL5.242,78 TL
4895.000 TL5.000 TL105,07 TL12,36 TL5.117,43 TL
Toplam20.000,00 TL1.087,29 TL127,92 TL21.215,21 TL
Ödeme Toplamı: 21.215,21 TL Net Ele Geçen Tutar: 19.050,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 400 TL

30.000 TL Esnaf Kredisi

30.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
19330.000 TL7.500 TL658,75 TL77,50 TL8.236,25 TL
29222.500 TL7.500 TL488,75 TL57,50 TL8.046,25 TL
39215.000 TL7.500 TL325,83 TL38,33 TL7.864,16 TL
4897.500 TL7.500 TL157,60 TL18,54 TL7.676,14 TL
Toplam30.000 TL1.630,93 TL191,87 TL31.822,80 TL
Ödeme Toplamı: 31.822,80 TL Net Ele Geçen Tutar: 28.575,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 600 TL

50.000 TL Esnaf Kredisi

20.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu örnek olarak aşağıda gösterilmiştir:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
19350.000 TL12.500 TL1.097,92 TL129,17 TL13.727,09 TL
29237.500 TL12.500 TL814,58 TL95,83 TL13.410,41 TL
39225.000 TL12.500 TL543,06 TL63,89 TL13.106,95 TL
48912.500 TL12.500 TL262,67 TL30,90 TL12.793,57 TL
Toplam50.000,00 TL2.718,23 TL319,79 TL53.038,02 TL
Ödeme Toplamı: 53.038,02 Net Ele Geçen Tutar: 47.625,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 1.000,00 TL

100.000 TL Esnaf Kredisi

10.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu şu şekildedir:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
193100.000TL25.000TL2.195,83 TL258,33 TL27.454,16 TL
29275.000TL25.000 TL1.629,17 TL191,67 TL26.820,84 TL
39250.000 TL25.000 TL1.086,11 TL127,78 TL26.213,89 TL
48925.000TL25.000 TL528,35 TL61,81 TL25.587,16 TL
Toplam100.000,00 TL5.436,46 TL639,59 TL106.076,05 TL
Ödeme Toplamı: 106.076,05 TL Net Ele Geçen Tutar: 95.250,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 2.000 TL

200.000 TL Esnaf Kredisi

200.000 TL esnaf kredisi hesaplama tablosu örnek olarak aşağıda gösterilmiştir:

Kredi TaksitGünKalan Ana ParaAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuToplam
193200.000 TL50.000 TL4.391,67 TL516,67 TL54.908,34 TL
292150.000 TL50.000 TL3.258,33 TL383,33 TL53.641,66 TL
392100.000,TL50.000 TL2.172,22 TL255,56 TL52.427,78 TL
48950.000 TL50.000 TL1.050,69 TL123,61 TL51.174,30 TL
Toplam200.000,00 TL10.872,91 TL1.279,17 TL212.152,08 TL
Ödeme Toplamı: 212.152,08 TL Net Ele Geçen Tutar: 190.500,00 TL Kredi Bitiminde İade Edilecek Tutar: 4.000,00 TL

Esnaf Kredileri Veren Bankalar

Esnaflara özel birçok banka tarafından özel kredi paketleri uygulamaya konmakta ve uygun faiz oranları ile esnafla kullandırılmaya devam etmektedir.

Esnaf kredileri veren bankalar şunlardır:

 • Halkbank
 • İş Bankası
 • Albaraka
 • Denizbank
 • Türkiye Finans
 • Vakıfbank
 • Şekerbank
 • TEB
 • INGBank
 • Yapı Kredi Bankası

2023 yılında esnaflara özel kredi sağlayan bankalar dan sizde tüm belgeler ve evrakları bankaya teslim ederek, tüm şartları sağlamanız durumunda kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

nineteen − nine =

Başa dön tuşu