Krediler

Esnaf Kefalet Hesaplama Tablosu 2021

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri (EKK), esnaf ve sanatkârları desteklemek amacı ile kredi seçenekleri sunmaktadır. Devlet tarafından sağlanan kaynakların Halk Bankası ile kullandırılması uygun görülmüştür. Kooperatifler, ortağı olan esnaf ve sanatkâra sadece bankaya karşı kefalet verebilmektedir. Kullandırılan bu finansmanların faizleri ile ticari kredi faizleri arasında çıkan farkı, devlet karşılamaktadır.

Kredi Faiz Oranları
VadeYıllık Faiz Oranı
1 yıla kadar%8,5
1 yıldan fazla%8,5
Şahıs üst limitleri en çok 200.000 TL’dir
Kredi vadeleri maksimum 5 yıldır.
*2021’de faiz oranları aylık %0,70 üzerinden kullandırılacaktır.

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere, esnaf kefalet kredi faiz oranları 2021 itibariyle %8,5’dir.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Esnaf kefalet kredi hesaplama 2021 örnekleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Kredi TutarıVadeFaizTaksit SayısıAna TaksitBanka FaiziBanka KomisyonuÖdeme Toplamı
20.000 TL1 yıl%8.5045.000 TL1.083,74 TL127,50 TL21.211,24 TL
25.000 TL1 yıl%8.5046.250 TL1.354,69 TL159,37 TL26.514,06 TL
30.000 TL1 yıl%8,5047.500 TL1.625,63 TL191,25 TL31.816,88 TL
40.000 TL2 yıl%8.5085.000 TL3.891,11 TL609,44 TL44.750,55 TL
40.000 TL3 yıl%8.50123.333 TL5.615,50 TL812,61 TL46.928,07 TL
50.000 TL3 yıl%8,50124.166 TL7.019,37 TL1.015,77 TL58.660,18 TL
60.000 TL4 yıl%8.50163.750 TL11.011,94 TL1.658,5173.795,45 TL
80.000 TL5 yıl%8.50204.000 TL18.132,39 TL2.879,27 TL103.011,66 TL
100.000 TL5 yıl%8,50205.000 TL22.665,49 TL3.599,13 TL128.764,62 TL
120.000 TL5 yıl%8.50206.000 TL27.198,59 TL4.318,92 TL154.517,51 TL

Esnaf Kefalet Kredisi ödemelerinden sonra iade edilen tutar örnekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Kredi TutarıToplam ÖdemeVadeKredi Bitiminde İade Edilecek TutarNet Ele Geçen Tutar
20.000 TL21.211,24 TL1 yıl400 TL19.050 TL
25.000 TL26.514,06 TL1 yıl500 TL23.812,50 TL
30.000 TL31.816,88 TL1 yıl600 TL28.575,00 TL
40.000 TL44.750,55 TL2 yıl800 TL38.100,00 TL
40.000 TL46.928,07 TL3 yıl800 TL38.100,00 TL
50.000 TL58.660,18 TL3 yıl1.000 TL47.625,00 TL
60.000 TL73.795,45 TL4 yıl1.200 TL57.150,00 TL
80.000 TL103.011,66 TL5 yıl1.600 TL76.200,00 TL
100.000 TL128.764,62 TL5 yıl2.000 TL95.250,00 TL
120.000 TL154.517,51 TL5 yıl2.400 TL114.300,00 TL

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Ortaklık Şartları Nelerdir?

EKK ortaklık şartları şunlardır:

 • Esnaf ve sanatkâr olup esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olmak
 • İş ya da ikamet adresinin kooperatifin çalışma bölgesi içinde bulunması
 • Herhangi bir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ortağı olmamak

Esnaf Kefalet Kredisi Kefil Şartları Nelerdir?

Bu krediyi kullanırken sizden ipotek veya kefil göstermeniz talep edilmektedir. Eğer ipoteğiniz bulunmuyor ise 2 kefil göstermek durumundasınız. Göstereceğiniz kefillerin de Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kayıtlı olması şartı vardır.

Esnaf Kefalet Başvurusunda İstenilen Belgeler

Esnaf ve sanatkârları desteklemek için oluşturulan esnaf kefalet kredisine talep yoğundur. Kredi kullanım şartlarına uyan herkes krediye başvurabilmektedir. Esnaf Kefalet kredi başvurusunda gereken belgeler şunlardır:

 • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi
 • Esnaf sicil belgesin aslı ve fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • TC kimlik aslı ve fotokopisi
 • Kooperatiften alınan ortaklık beyannamesi
 • Bağlı olunan odadan alınan oda faaliyet belgesi
 • Vesikalık fotoğraf (4 adet)
 • Muhasebeden kaşeli ve imzalı olarak alınan son dönem hesap özeti
 • SGK dökümü fotokopisi
 • Şoför esnafı için kullanılan ticari aracın ruhsatı aslı ve ruhsatın fotokopisi

Yukarıdaki belgelerin haricinde kefiller için de evrak talep edilmektedir. Kefiller için gerekli belgeler şunlardır:

 • TC kimlik aslı ve fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • Vergi levhasının aslı ve fotokopisi

Esnaf Kefalet Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Esnaf Kefalet Kredisi başvurusu sürecinde, belirtilen şartlara uyan kişiler aşağıdaki aşamaları geçerek kredi alabilmektedirler:

 • Kredi için yazılı olarak kooperatife başvuruda bulunulmalıdır.
 • Başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sürecinde kredi kullanacak kişinin ekonomik durumu araştırılır.
 • Başvuru tarihini takiben 15 gün içerisinde ret veya kabul kararı müracaat eden kişiye yazılı olarak bildirilir.
 • Kefalet miktarı kurumca tespit edildikten sonra kredi teklifi ilgili bankaya verilir ve banka bu teklifi inceleyerek tekrar istihbarat yapar.
 • Halk Bankası tarafından istihbarat olumlu sonuçlanır ise kredi kullanılabilmektedir.

Halk Bankası’ndan Esnaf ve Sanatkârlara Özel Finansman!

Halk Bankası, esnaf ve sanatkârlar için oluşturduğu ürünler ile uygun vade sunmakta, sıfır faizle başlayan finansmanları esnaflar ile buluşturmaktadır. Halk Bankası’nın esnaf ve sanatkârlara yönelik oluşturduğu ürünlerini şöyle göstermek mümkündür:

Kredi ÜrünüKredi İçeriğiKimler Yararlanabilir?
ESKKK Kefaletiyle KredilerHammadde ve döner sermaye gereksinimleri için başvurulan kredi türüdür. 60 aya kadar vadeli sunulmaktadır. Kişinin bağlı bulunduğu ESKKK’nın risk grubuna göre kredi limiti belirlenmektedir.Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı kişiler, en az üç aylık faaliyet süresini tamamlamış olanlar, iş ya da ikamet adreslerinin bulundukları şehirde faaliyette olan kooperatife ortak olan ve medeni haklarını kullanma ehliyetindeki gerçek kişiler.
ESKKK Kefaleti Olmaksızın KredilerHazine desteği ile sunulan bir finansmandır. 60 aya kadar vadeli olup işletmenin durumuna göre kredi limiti değişebilmektedir.Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı kişiler, en az üç aylık faaliyet süresini tamamlamış olanlar, ESKK ortağı olmayıp medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler.
0 Faizli Esnaf KredileriBu kredi kendi içerisinde üçe ayrılmaktadır: Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösteren FinansmanUstalık Belgesi Olan ve Yeni İşyeri Açan Esnaf ve Sanatkârlara KrediGenç Girişimci Esnaf ve Sanatkârlara KrediDetaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Esnaf Yatırım Kredileriİş yer ve araç alımlarına yönelik sağlanan kredidir. Bu kredide üst limit 500.000 TL olarak belirlenmiştir. 120 aya varan vade seçenekleri bulunmaktadır.Detaylı bilgi için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Halkbank Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplama

Esnaf Odası desteği ile Halkbank’tan kredi çekecek olanların geri ödeme planı genel olarak şu şekildedir:

Kredi TutarıTaksitGeri Ödeme Miktarı
10.000 TL375 TL13.514 TL
30.000 TL1.126 TL40.543 TL
60.000 TL2.252 TL81.086 TL
80.000 TL3.003 TL108.114 TL
100.000 TL3.754 TL135.143 TL

Esnaf Kefalet Kredisi Talebinde Eş Rızası İstenmekte Midir?

Birçok banka, kredi kullanırken eş rızasını zorunlu tutmaktadır. Fakat Esnaf Kefalet Kredisi’nde bu şart aranmamaktadır. Türk Borçlar Kanunu’nun 584. maddesine eklenen fıkra dikkate alınacak olursa: ‘’Eşlerden biri mahkemece verilmiş bir ayrılık kararı olmadıkça veya yasal olarak ayrı yaşama hakkı doğmadıkça, ancak diğerinin yazılı rızasıyla kefil olabilir; bu rızanın sözleşmenin kurulmasından önce ya da en geç kurulması anında verilmiş olması şarttır.  Kefalet sözleşmesinde sonradan yapılan ve kefilin sorumlu olacağı miktarın artmasına veya adi kefaletin müteselsil kefalete dönüşmesine ya da kefil yararına olan güvencelerin önemli ölçüde azalmasına sebep olmayan değişiklikler için eşin rızası gerekmez.’’

Esnaf Kefalet Kredi Borcu Ödenmezse Ne Olur?

Ekonomik koşullardan veya mücbir sebeplerden dolayı kredi ödemesini yapamayan kişiler olabilmektedir. Kredi ödenmediği takdirde, borca kefil olan kooperatif, mevcut taksiti, faizi ile beraber bankaya ödemektedir. Bu sayede kredi kullanan kişinin kredi sicili olumsuz etkilenmemektedir. Fakat kooperatifin kişiye yeniden kefil olabilmesi için takibe girmiş ödeme kararının geciktirmeksizin, esnafın kooperatife ödeme yapması gerekmektedir. Eğer borç geri ödenmezse, kredi alacağı için kooperatif gecikme faizini işleme koymaktadır.

Kooperatif, yapılan sözleşme gereğince alacak tahsili için 90 güne kadar ek zaman tanıyabilmekte, eğer dilerse icra takibi dahi başlatabilmektedir. Borçlu kişinin ya da kefillerinin gayrimenkulleri rehin alınabilir veya sattırılabilir. Eğer kooperatif, borca karşı satışa çıkarılan malları üzerine geçirir ise, bu malları 6 ay süresince başkasına satamamaktadır. Bu süre zarfında borçlu kişi, borcunu kooperatife öderse, mallarını geri alabilmektedir.

Esnaf Kefalet Kredi Çeşitleri Nelerdir?

Esnaf ve Sanatkârlara gereksinimlerini karşılayabilmesi için kredi verilmektedir. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliklerinin kredi türleri şunlardır:

Kredi TürüKredi İçeriği
İşletme KredisiEsnaf ve sanatkârlara döner sermaye ve hammadde gereksinimleri için sağlanan kredi türüdür. Şahıs üst limiti 200.000 TL olarak belirlenmiştir.
Kaybolmaya Yüz Tutan Meslek Kollarında Faaliyet Gösteren Esnaf ve Sanatkârlara Kullandırılacak KredilerBu kredi, kaybolmaya yüz tutmuş meslek kollarına verilmektedir. Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi esnaf ve sanatkârlara sunulan finansman türüdür.
Ustalık Belgesi Sahibi Olup Yeni İşyeri Açan Esnaf ve Sanatkârlara Kullandırılacak Finansmanlar3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamınca, finansman desteği başvuru itibariyle en az 1 yıllık ustalık belgesi olan ve bu evrak ile son 1 yılda kendi şahsına işletme kurduğunu belgelendirebilen girişimci kişilere kullandırılan kredi türüdür.
Genç Girişimci Esnaf ve Sanatkârlara Yönelik Kullandırılacak KredilerKOSGEB hibesinden yararlanan kişilerin haricinde, KOSGEB tarafından verilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni bitiren ve başvuru itibariyle 30 yaşını aşmamış olan genç girişimci kişilere KOSGEB’in onayladığı projelerini sunmaları hususunda, 100.000 TL’ye kadar %100 faiz indirimi uygulanarak kullanılan kredilerdir.
İşyeri Edindirme Kredisiİşyeri satın almayı kolaylaştırmak amacıyla kullanılabilen finansman türü olup azami vade 120 ay olarak belirlenmiştir.
Taşıt Edindirme KredisiMesleki faaliyetlerde kullanmak amacıyla sıfır kilometre araç alımlarına yönelik gereksinimlerin giderilmesi hedefiyle kullanılabilen kredidir. Bu kredinin azami vade süresi 84 ay olarak belirlenmiştir.

Esnaf Odası Kredi Masrafları Neler?

Kredi kullanırken, tutarlara faiz eklenmesinin yanı sıra vergi ve masraf giderleri de eklenmektedir. Bankalardan kredi kullanırken dosya masrafı eklenmesi gibi kooperatif de bazı masrafları eklemektedir. Esnaf odası kredi masrafları şu şekildedir:

 • Bloke sermaye masrafı %2 oranında olup 100.000 TL tutarının masrafı 2.000 TL’dir.
 • Masraf oranları %1,25 olup 100.000 TL tutarının masrafı 1.250 TL’dir.
 • Senelik banka komisyon oranı ise her sene için %1 oranında uygulanmaktadır.
 • Risk sermayesi kesintisi %1 olup 100.000 TL tutarından 1.000 TL kesilmektedir.
 • Bölge birliği hisse oranları %0,25 olup 100.000 TL tutarından 250 TL ücret alınmaktadır.

Yukarıdaki masraflar göz önüne alındığında, 100.000 TL kredi kullanacak bir kişinin ortalama masrafı 4.850 TL’dir. Kooperatife ödenecek tutar ise 128.134,79 TL olup kredi kullanan kişinin eline geçecek tutar 95.150,00 TL olmaktadır.

100.000 TL Esnaf Kredisi Ödeme Tablosu

Esnaf kredisini 100.000 TL tutarında, 5 yıl vadeli ve üç ayda bir ödemeli bir şekilde çekecek olan kişinin ödeme planı şu şekildedir:

TaksitAnaparaFaizMasrafKomisyonToplam
15.000,00 TL2.148,61 TLYok250 TL7.398,61 TL
25.000,00 TL2.041,18 TLYok250 TL7.291,18 TL
35.000,00 TL1.955,00 TLYok250 TL7.205,00 TL
45.000,00 TL1.846,39 TLYok250 TL7.096,39 TL
55.000,00 TL1.700,00 TL250 TL200 TL7.150,00 TL
65.000,00 TL1.611,46 TL250 TL200 TL7.061,46 TL
75.000,00 TL1.520,56 TL250 TL200 TL6.970,56 TL
85.000,00 TL1.411,94 TL250 TL200 TL6.861,94 TL
95.000,00 TL1.275,00 TL187,50 TL150 TL6.612,50 TL
105.000,00 TL1.181,74 TL187,50 TL150 TL6.519,24 TL
115.000,00 TL1.086,11 TL187,50 TL150 TL6.423,61 TL
125.000,00 TL977,50 TL187,50 TL150 TL6.315,00 TL
135.000,00 TL859,44 TL125 TL100 TL6.084,44 TL
145.000,00 TL752,01 TL125 TL100 TL5.977,01 TL
155.000,00 TL651,67 TL125 TL100 TL5.876,67 TL
165.000,00 TL543,06 TL125 TL100 TL5.768,06 TL
175.000,00 TL425 TL62,50 TL50 TL5.537,50 TL
185.000,00 TL322,29 TL62,50 TL50 TL5.434,79 TL
195.000,00 TL217,22 TL62,50 TL50 TL5.329,72 TL
205.000,00 TL108,61 TL62,50 TL50 TL5.221,11 TL
Toplam100.000,00 TL22.634,79 TL2.500 TL3.000 TL128.134,79 TL

Esnaf Kefalet 25.000 TL Kredi Hesaplaması

Esnaf kredisini 25.000 TL tutarında ve üç ayda bir ödemeli bir şekilde çekecek olan kişinin ödeme planı şu şekildedir:

Taksit SayısıFaizKomisyonTaksit
1284,38 TL63,19 TL1.850,34 TL
2273,12 TL63,89 TL1.823,49 TL
3258,75 TL63,89 TL1.802,64 TL
4241,72 TL63,19 TL1.775,49 TL
5225 TL48,30 TL1.973,30 TL
6215,62 TL49,37 TL1.701,69 TL
7201,25 TL49,37 TL1.679,51 TL
8184,84 TL48,83 TL1.652,36 TL
9168,75 TL36,93 TL1.793,18 TL
10158,12 TL37,75 TL1.582,77 TL
11143,75 TL37,75 TL1.559,28 TL
12127,97 TL37,34 TL1.532,13 TL
13113,75 TL38,85 TL1.615,71 TL
14100,62 TL26,14 TL1.463,85 TL
1586,25 TL26,14 TL1.439,06 TL
1671,09 TL25,85 TL1.411,90 TL
1756,25 TL14,20 TL1.432,95 TL
1843,12 TL14,52 TL1.344,93 TL
1928,75 TL14,52 TL1.318,83 TL
2014,22 TL14,36 TL1.291,67 TL
Toplam Geri Ödeme32.045,08 TL
Toplam Kesilecek Miktar1.287,50 TL
Ele Geçen Tutar23.712,50 TL
Kredi Bitince İade Edilecek Tutar500 TL

75.000 TL Esnaf Kredisi Ödeme Tablosu 2021

Esnaf kredisini 75.000 TL tutarında ve üç ayda bir ödemeli bir şekilde çekecek olan kişinin ödeme planı şu şekildedir:

Taksit SayısıFaizKomisyonTaksit
1853 TL189 TL5.551,04 TL
2819 TL191 TL5.470,47 TL
3776 TL191 TL5.407,92 TL
4725 TL189 TL5.326,46 TL
5675 TL144 TL5.919,89 TL
6646 TL148 TL5.105,09 TL
7603 TL148 TL5.038,53 TL
8554 TL146 TL4.957,07 TL
9506 TL110 TL5.379,55 TL
10474 TL113 TL4.748,33 TL
11431 TL113 TL4.677,84 TL
12383 TL112 TL4.596,38 TL
13341 TL77 TL4.847,14 TL
14301 TL78 TL4.391,57 TL
15258 TL78 TL4.317,16 TL
16213 TL77 TL4.235i70 TL
17168 TL42 TL4.298,86 TL
18129 TL43 TL4.034,81 TL
1988 TL43 TL3.956,48 TL
2042 TL43 TL3.875,02 TL
Toplam Geri Ödeme96.135,31 TL
Toplam Kesilecek Miktar3.662,50 TL
Ele Geçen Tutar71.337,50 TL
Kredi Bitince İade Edilecek Tutar1.500 TL

125.000 TL Esnaf Kredisi Ödeme Tablosu

Esnaf kredisini 125.000 TL tutarında ve üç ayda bir ödemeli bir şekilde çekecek olan kişinin ödeme planı şu şekildedir:

Taksit SayısıFaizKomisyonTaksit
11,421 TL315 TL9.251,73 TL
21,365 TL319 TL9.117,45 TL
31,293 TL319 TL9.013,19 TL
41,208 TL315 TL8.877,43 TL
51,125 TL241 TL9.866,48 TL
61,078 TL246 TL8.508,48 TL
71,006 TL246 TL8.397,53 TL
8924 TL244 TL8.261,77 TL
9843 TL184 TL8.965,91 TL
10790 TL188 TL7.913,88 TL
11718 TL188 TL7.796,40 TL
12639 TL186 TL7.660,64 TL
13568 TL129 TL8.078,57 TL
14503 TL130 TL7.319,28 TL
15431 TL130 TL7.195,26 TL
16355 TL129 TL7.059,50 TL
17281 TL71 TL7.164,77 TL
18215 TL72 TL6.724,67 TL
19143 TL72 TL6.594,13 TL
2071 TL71 TL6.458,36 TL
Toplam Geri Ödeme160.225,43 TL
Toplam Kesilecek Miktar6.037,50 TL
Ele Geçen Tutar118.962,50 TL
Kredi Bitince İade Edilecek Tutar2.500 TL

175.000 TL Esnaf Kredisi Ödeme Tablosu 2021

Esnaf kredisini 175.000 TL tutarında ve üç ayda bir ödemeli bir şekilde çekecek olan kişinin ödeme planı şu şekildedir:

Taksit SayısıFaizKomisyonTaksit
11,990 TL442 TL12.952,43 TL
21,911 TL447 TL12.764,43 TL
31,811 TL447 TL12.618,47 TL
41,692 TL442 TL12.428,40 TL
51,575 TL338 TL13.813,07 TL
61,509 TL345 TL11.911,87 TL
71,408 TL345 TL11.756,55 TL
81,293 TL341 TL11.566,48 TL
91,181 TL258 TL12.552,27 TL
101,106 TL264 TL11.079,44 TL
111,006 TL264 TL10.914,96 TL
12895 TL261 TL10.724,89 TL
13796 TL180 TL11.310,00 TL
14704 TL182 TL10.246,99 TL
15603 TL182 TL10.246,99 TL
16497 TL180 TL10.073,37 TL
17393 TL99 TL10.030,68 TL
18301 TL101 TL9.414,55 TL
19201 TL101 TL9.231,78 TL
2099 TL100 TL9.041,71 TL
Toplam Geri Ödeme224.315,64 TL
Toplam Kesilecek Miktar8.412,50 TL
Ele Geçen Tutar166.587,50 TL
Kredi Bitince İade Edilecek Tutar3.500 TL

Esnaf Kefalet Kredilerinde İpotek Hesaplaması

Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri (EKK) kredi seçeneklerinden birçok esnaf yararlanabilmektedir. Bu kredilerden faydalanırken de rehin istenmektedir. İşletme kredisini kullanacak kişilerin genellikle taşınmaz olarak ev rehin göstermesi gerekmektedir. Burada dikkate alınan, rehin edilen taşınmaza banka ekspertizinin biçeceği değerdir. Çünkü belirlenen değerin çekilecek kredi tutarının en az %150 üzerinde olması gerekir. Örnek esnaf kefalet kredisi ipotek hesaplama tablosu ise şu şekildedir:

Çekilmek İstenilen Kredi MiktarıGösterilmesi Gerekilen Minimum İpotek Değeri
50.000 TL75.000 TL
75.000 TL112.500 TL
100.000 TL150.000 TL
125.000 TL187.500 TL
150.000 TL225.000 TL
175.000 TL262.500 TL
200.000 TL300.000 TL

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün