Yeni İş Fikirleri

Eczane Nasıl Açılır? Gerekli Belgeler Nelerdir? 2022

Eczane nasıl açılır? Gerekli belgeler nelerdir? Bu iki sorunun cevabı özellikle eczacılık bölümünde okuyanlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır. Eczacılık okumadan eczane açmak mümkün değildir. Peki, eczane açmak için ne mezunu olmak gerekir? Eczane açmak yüksek karlı işlerden biri olsa da eczane açma kontenjanları 2022 yılında hangi bölgelerde yoğunluktaysa o bölgelerde eczane açmak mantıklı olacaktır. Yapılan yeni düzenlemeler sonrasında eczane açmak zorlaştı mı sorusu akıllarda yer etmeye başlamıştır. İçeriğimizi inceleyerek kimler eczane açabilir, eczane açmak için gerekli belgeler nelerdir, ecza deposu nasıl açılır öğrenebilirsiniz. Ayrıca yazımızın son kısmında bulunan eczane açmak isteyenlere tavsiyeler listesi ile güzel bir yol haritası hazırlayabilirsiniz.

Eczane Açmak İçin Gerekli Şartlar

Sistemdeki boşlukların suistimal edilmesinden dolayı yapılan yeni düzenlemelere göre eczane açmak için gerekli şartlar taşınmalıdır. Birçok kişi eczane açmak için eczacı olmak şart mı merak etmektedir. Oysa şartların en başında 5 yıllık eczacılık fakültesinden mezun olmak gelmektedir. Eskiden yeni mezun eczacılar hemen kendi eczanelerini açabiliyordu. 2012 yılında yapılan değişiklik ile eczacılık bölümünden mezun olan eczacılar; 1 yıl yardımcı eczacılık yaptıktan sonra kendi eczanelerini açabilmektedirler.

Eczane açma şartları 2022 yılı için aşağıda listelenmiştir. Bu listede eczane olacak yerin (dükkânın) özellikleri de yer almaktadır:

 • Eczacılık mezunu olmak, mezuniyet sonrasında 1 yıl yardımcı eczacılık görevini tamamlamak.
 • Eczane olarak kullanılacak dükkanın asgari 35 metrekare alana sahip olması gerekmektedir. Bu alana lavabo, tuvalet alanı dahildir. Ancak bodrum, merdiven boşluğu, asmak kat, merdiven altı kısımlar, ara duvarlar, kolonlar bu alandan hariçtir.
 • Eczane olarak kullanılması planlanan binaya ait yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatı bulunmalıdır. Ya da bağlı bulunulan belediyeden alınmış, binanın dükkân ya da işyeri olarak kullanılmasına müsaade eden resmi belge.
 • Eczaneye ait varsa laboratuvar kısmı, gelen hastalar ve müşterilerle temas olmayacak şekilde ayrılmalıdır.
 • Serbest eczaneler bölge halkının serbest bir şekilde girip çıkabildiği yerlere açılmalıdır. Eczanelerin bağımsız dükkanlarda açılması ve faaliyetlerini devam ettirmesi gerekmektedir (havaalanları, otogarlar, limanlar ve tren garlarında açılan eczanelerin dışında kalanlar). Bu eczanelerin cephelerinin ve kapılarının belediyelere ait sokak ve caddelerin üzerinde olması zorunludur.
 • Alışveriş merkezlerinde, sitelerde açılan eczanelerin en az bir kapısının doğrudan dışarıya açılması gerekmektedir.
 • Eczaneye ait birden fazla kapı olabilmektedir. Fakat bu kapı başka bir dükkan ya da mağazaya açılamaz. Eczane laboratuvarının ise dışarı ile doğrudan bağlantısı olması kesinlikle yasaktır.
 • Hastaların, müşterilerin bekleme yeri eczanenin giriş katında olmalıdır.
 • Eczane; aydınlık, havadar ve rutubetsiz olmalıdır. Zemin kolay temizlenebilen ve hijyen koşullarına uyan bir malzeme ile kaplanmalıdır.
 • Özel saklama koşullarına gereksinim duyan ya da soğuk zincire tabi ilaçların saklanabilmesi, kabul edilebilmesi ve aynı şartlarla hastalara sunulabilmesi gerekmektedir. Bu nedenle soğuk zincir muhafaza için buzdolabı bulundurulmalıdır. Bu sistemin düzenli takip edilmesi ve bir sıkıntı olması durumunda sinyal verecek erken uyarı sistemine sahip olması gerekmektedir.
 • Muayenehaneler, sadece görüntüleme ve tahlil hizmeti vermekte olan tanı merkezleri haricinde; içinde sağlık kurum ya da kuruluşu bulunan binalar ve bahçelerinde serbest eczane açılamamaktadır. (otogar, havaalanı, tren garı ve limanlar bu koşuldan muaftır.)

Eczane Açmak İçin Gerekli Belgeler

Eczane açılış işlemi yapılırken ilgili eczacı odası tarafından bazı belgeler istenmektedir. Eczane açmak için gerekli belgeler şunlardır:

 • Eczane açılışı için verilen dilekçenin aslı
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Eczacıya ait, Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenmiş diplomanın aslı gibidir onayı bulunan fotokopisi (ön ve tescilli arka yüzün)
 • Mimar ya da mühendisler tarafından çizilmiş eczaneye ait dükkânın 1/50 ya da 1/100 ölçekli 4 adet krokisi. (eczacılar odasından onay alındıktan sonra 1 tanesi eczacılar odasında, 1 tanesi ilçe sağlık müdürlüğünde, 1 tanesi eczacıda ve 1 tanesi ilgili dosyada bulunmaktadır.) Krokide eczanenin tam adı, net kullanım alanı, adresi, WC, laboratuar alanı, satış kısmı, depo ve benzeri bölümlerin metrekare alanı ve yüksekliği yer almalıdır.
 • Mesleki faaliyetleri gösteren özgeçmiş
 • Göz doktorunun adının ve unvanının açık bir şekilde belirtildiği, mesleği yapmaya engel olacak derecede iki gözün görmekten mahrum olmadığına dair verilmiş uzman hekim göz raporu. (özel sağlık kuruluşlarından alınan göz raporlarının il/ilçe sağlık müdürlüklerinden tasdik edilmesi gerekmektedir.)
 • Eczacının mesleğini yapmasına engel bir hastalığı olmadığını belirten sağlık raporu
 • Adli sicil belgesi (alternatif olarak eczacının mesleğini yapmaya mani mahkûmiyetinin olmadığını gösteren yazılı beyanı)
 • 2 adet vesikalık fotoğraf
 • Eczacının kimliğindeki soyadı ile diplomasındaki soyadı farklı ise soyadı değişikliği ile ilgili belge
 • En son çalışılan işyerinden ayrılma belgesi; ayrılma tarihi, belgeyi imzalayan kişinin unvanı ve ismi yer almadır.)
 • Daha önce başka bir eczane açmış ise açılan son eczanenin durumuna ilişkin ilçe sağlık müdürlüklerinden ya da il sağlık müdürlüklerinden alınmış yazı
 • Eczane olarak kullanılacak dükkana ait yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesinin aslı gibidir onaylı sureti
 • Muvazaa araştırması sonrasında Vergi Dairesi’ne yatırılan harç bedeline ait harç makbuzu
 • Eczane konumunun ve özelliklerinin ilgili kanunlara uygun olduğunu gösteren Eczacı Odası Bölge Temsilcileri tarafından hazırlanmış rapora göre tasdik edilmiş rapor
 • Eczacının kendisine ait eczacılar odası üye sicil numarasının bulunduğu uygunluk belgesi
 • Muvazaa değerlendirme raporu

Eczane açmak için gereken belgeler, eczane açmak amacıyla İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü’ne yapılacak olan ilk başvuru tarihinden en fazla 1 ay önce alınmış olmalıdır.

Eczane Açmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Kimler eczane açabilir?” merak edenlerin çoğu eczane açmak için ne mezunu olmak gerekir öğrenmek istemektedir. Eczacılık okumadan eczane açmak mümkün değildir. Bu nedenle sadece eczacılık mezunları kendi eczanelerini açabilme yetkisine sahiptir.

Eczacılık bölümü 5 yıldır. 5 yılsonunda başarı ile mezun olan eczacılar,  1 yıl yardımcı eczacı olarak bir başkasının eczanesinde staj yapmak zorundadır. Sonrasında gerekli şartları yerine getirerek kendi eczanelerini açma hakkına sahip olmaktadırlar.

Diploma kiralayarak eczane açmak isteyenler için bunun mümkün olmadığını belirtmemiz gerekir. Eczane açma aşamalarından olan muvazaa incelemesinde tespit edilmesi durumunda iki taraf da ciddi şekilde cezalandırılmaktadır. Çünkü yapılan bu teşebbüs kanunsuzdur ve suçtur.

Eczane Açma Maliyeti 2022

Eczane nasıl açılır öğrendikten sonra sırada maliyet hesaplaması gelmektedir. Eczane açma maliyeti hesaplanırken dikkate almanız gerekenler şunlardır:

 • İşyeri kirası
 • Eczanenin iç dizaynı
 • Raf dizilimi
 • İlaç temin edilmesi
 • Yardımcı eczacı

Tüm bu kalemler dikkate alındığında “Eczane açmak için ne kadar para gerekli?” diye soran birisine 100.000-180.000 aralığını belirtmek yanlış olmayacaktır.

Eczane Açma Aşamaları Nelerdir?

Eczane açmak isteyenler öncelikle Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu’nun ilanlarını takip etmelidir. Kurumun ilan ettiği yerler için ilan tarihinden itibaren 30 günlük sürece içinde başvuru yapılabilmektedir. Başvuru sırasında istenecek belgeleri elektronik sisteme yüklemek gereklidir. Daha sonrasında belgelerin aslını kuruma götürmeniz ve başvuruyu onaylatmanız şarttır.

Başvuruların bitiş tarihinden en fazla 10 iş günü içinde yerleştirme puanları hesaplanmaktadır. Yerleştirme puanı ve eczacının tercih sıralaması değerlendirilerek yerleştirme işlemleri yapılır. En yüksek puana sahip eczacılar eczane açma hakkı kazanmaktadır.

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra en fazla 90 gün içinde internet ortamına yükledikleri belgelerin aslını ve istenecek ek belgeleri il/ilçe Sağlık Müdürlüklerine teslim etmelidirler.

Belge tesliminden sonra muvazaa incelemesi başlatılır. Sorun teşkil eden bir durum bulunmaması halinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eczane ruhsatnamesi verilecektir. Bu ruhsatnameyi valilik de onaylamaktadır. 30 gün içinde bu belgeyi teslim almanız gerekmektedir.

eczane nasıl açılır?

Eczane Açma Kontenjanları 2022

İl ve ilçelerde eczane açma kontenjanları bakanlık tarafından tespit edilmektedir. Birçok ilde (özellikle büyükşehirlerde) kontenjanlar neredeyse tamamen dolmuştur. Nerede eczane açabilirim diyenlerin araştırmalarını iyi yapması gerekmektedir. İlçelerdeki nüfusla orantılı olarak eczane açma sayısı, en az 3.500 kişiye 1 eczane olacak şekilde düzenlenmektedir.

Eczane açma kontenjanları 2022 listesine erişmek için tıklayınız.

Eczane Açmak Zorlaştı Mı?

Mevcut eczane sayısının fazlalığı sebebiyle yeni eczane açma kontenjanları gittikçe azalmaktadır. Bu da eczane açmayı daha zor hale getirmektedir. Eczane açmak hala karlı bir iş olsa da, artan sayıdan dolayı kazanç eskiye nazaran bir miktar daha düşmektedir. Ayrıca yardımcı eczacı ve ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu da eczacıların kazanç miktarını etkilemektedir. Eczacılık bölümünden verilen mezun sayısı gün geçtikçe artmasına rağmen, eczane açma kontenjanı bulunmaması sebebiyle hali hazırda eczanesi olanlar devir işlemlerinde yüklü tutarlar talep etmektedir. Bu da eczane devralmayı da zorlaştırmaktadır. Tüm bu bilgilerin ışığında eczane açmak eskisine nazaran zorlaştı diyebiliriz.

Kendi Eczanesini Açanlar Ne Kadar Kazanıyor?

Türkiye’deki standart bir eczanenin kar marjı ilaç dışı ürünlerde %20, ilaçlarda ise %8 civarlarındadır. Hastanelere, sağlık merkezlerine yakın olan eczaneler aylık ortalama 25-30 bin lira kazanmaktadır. Şehir içinde olan bir eczanenin ortalama kazancı ise 9-10 bin lira olmaktadır.

Kendi eczanesini açanlar ortalama 10 bin lira kazanıyor diyebiliriz.

Eczane Açmak İsteyenlere Tavsiyeler

Eczane açmak isteyenlere tavsiyeler Ekşi Sözlük başlıklarında bile kendine yer bulabilmiştir. Bunun sebebi eczacılık mezunlarının stajlarını tamamladıktan sonra kendi eczanelerini açmak istemeleridir. Fakat bunu yapmadan önce başka insanların tecrübelerinden faydalanmak istemektedirler.

İşte eczane açmak isteyenlere tavsiyeler:

 • En ama en önemli konu eczanenizin konumudur. Tabi ki hastanelere, sağlık merkezlerine yaklaştıkça istenilecek kiralar artacaktır. Fakat unutmayın, böyle bir konumdaki eczanenin getirisi de çok olmaktadır. Özellikle yeni açılacak hastaneleri iyi araştırın. Bu sayede daha uygun kira ücretiyle eczanenizi açabilirsiniz.
 • Eczaneniz için aklınızda ekstra planlar yoksa çok büyük bir dükkana ihtiyacınız yok. Ortalama 70-75 metrekare bir eczane sizin için ideal olabilir.
 • İnsanlar eczanenizi kolay bulabilmeli. Bunu ilk olarak seçtiğiniz konumla sağladınız. Fakat bu kadarla bırakmak yanlış olacaktır. Şık ve fark edilir bir tabelaya ihtiyacınız var. Bunun dışında kavşaklara, kaldırımlara eczane tabelası koyarsanız daha çok kişiyi eczanenize çekebilirsiniz.
 • Eczanenizde ilaç satışı dışında satacağınız alternatif ürünler olsun. Bebek ürünleri, anne ürünleri, diş macunu, diş fırçası, vitaminler bunlara örnektir.

Eczacı Kalfası Nasıl Olunur?

Eczacı kalfası olmak için ilk yapmanız gereken şey Türk Eczacılar Birliği ve İşkur tarafından verilmekte olan kurslara katılmak ve sonrasında eczacı kalfalık belgesi almaktır. İşkur meslek edindirme kursları arasında yer alan bu eğitime katıldığınızda 1.000 TL maaş ödemesi alırsınız ve sağlık sigortası primleriniz de ödenir. Kurs bitiminde belgenizle bir eczanede iş bularak eczacı kalfası olabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Başa dön tuşu