Gerekli Evraklar

İşyeri Kira Kontratı PDF 2023 Örneği (KORONA DÖNEMİ)

Kiracılar, ev sahiplerinden ev ya da dükkan kiraladıklarında bir sözleşme yaparlar. Buna kira kontratı adı verilmektedir. Kontrat belirlenen süre zarfında geçerlidir. Ancak isteğe bağlı olarak süre uzatılabilmektedir.

Kira Kontratı Örneği PDF (Genel Şartlar)

İşyeri niteliğinde bulunan dükkan ya da mağazaların kiralanması işleminde, işyeri sahibi ile kiralayan arasında yapılan anlaşmadır. Dükkan kira kontratı örneğinde yazılı bulunan hususlar, doğru ve net bir şekilde yazılıp, tarafların imzalamaları gerekmektedir.

Dükkan kira sözleşmesinde yer alan hususlar şunlardır

 • Kiracı, kiralananı özenle kullanmak zorundadır.
 • Kiracı, kiralananda ve çevrede oturanlara iyi niyet kuralları içinde davranmaya zorunludur.
 • Kiracı, kiralananı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez.
 • Kiracı, kiralayanın yazılı izni olmadıkça, kiralananda değişiklik yapamaz; aksi halde, doğacak zararı karşılamak zorundadır.
 • Üçüncü kişilerin kiralanan üzerinde hak iddia etmeleri halinde, kiracı, durumu derhal kiralayana haber vermek zorundadır.
 • Kiracı, kiralananda yapılması gereken dukkanacmak.com onarımları, derhal kiralayana bildirmek zorundadır; aksi halde doğacak zarardan sorumludur.
 • Kiracı, kat malikleri kurulunca kendisine tebliğ edilen hususları, kiralayana haber vermek zorundadır.
 • Kiracı, kat malikleri kurulu kararı uyarınca, yapılması gereken işlere izin vermek zorundadır.
 • Kiracı, kiralanan daki onarımlara katlanmak ve kiralanan daki olağan kullanımdan dolayı yapılması gereken onarımları yapmak/yaptırmak ve giderlerini karşılamak zorundadır.
 • Kiralananın mülkiyet hakkından doğan vergileri kiralayana, kullanımdan doğan vergi, resim ve harçları kiracıya aittir. Uyuşmazlık halinde, yerel örf ve adetler uygulanır.

11.Kiracı, kira sözleşmesinin sonunda, kiralananı aldığı şekilde, kiralayana teslim etmek zorundadır: Keza kiralanan ile birlikte teslim edilen demirbaşlar da alındığı şekilde, kiralana na teslim edilmediği takdirde, oluşan hasarların bedelinin kiralayana ödenmesi veya eski hale getirilmesi zorunludur.

kira-kontratı-örneği
Kira Kontratı Örneği
 • Kiralananın iyi ve kullanılmaya elverişli halde teslim edildiği asıldır. Aksi durum kiracı tarafından ispatlanmak zorundadır. Kiralananın normal kullanımından dolayı ortaya çıkacak yıpranma ve eksikliklerden dolayı kiracı sorumlu değildir.
 • Kiracı, kira sözleşmesinin sona ermesi veya satılığa çıkartılması halinde, kiralananın gezilmesine ve incelenmesine izin vermek zorundadır.
 • Kiralananın boşaltılması/tahliyesi gerektiği hallerde, kiralananın boşaltılmaması durumunda ortaya çıkacak zararlardan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.
 • Kiracı, kendisi  veya birlikte oturanların sağlığı için ciddi tehlike oluşturmayan kusurlardan dolayı, kiralayanı teslim almaktan kaçınamaz, sözleşmeyi bozamaz ve kiradan indirim talebinde bulunamaz.
 • Kiracı, kiralana yaptığı faydalı ve lüks şeylerin bedelini kiralayandan isteyemez ve sözleşme bitiminde bunları kiralayana teslim etmek zorundadır.
 • Kiracı, kiralayanın yazılı olurunu almak ve giderleri kendisine ait olmak üzere, genel anten, uydu anteni, kablo televizyon gibi donanımları yaptırabilir.

İşyeri Kira Şartları Nelerdir?

 • Kiralanan gayrimenkul tekrar kiraya verilemez. Kira işleminin devri gerçekleşemez.
 • Kira sözleşmesi yapılan alanlarda kiralayan şahsın eşi ve çocukları dışında bir başkasının kalması doğru değildir.
 • Kiralanan gayrimenkul hiçbir şekilde mesken dışında kullanılamaz.
 • Kiralayan şahıs, 3 gün içinde muhtarlığa giderek aile bireylerinin bildirimini yapacaktır.
 • Kira sözleşmesi nedeni ile herhangi bir hukuksal işlem olduğunda başvurulacak olan makam mahkeme ya da bulunulan ildeki icra müdürlüğüdür.
 • Evin içerisinde bulunan kapı ve pencereler dukkanacmak.com kullanıma uygun olarak bırakılmıştır.
 • Elektrik aboneliğinin kiracının adına yapılması gerekmektedir.
 • Mülk sahibi herhangi bir arıza durumu olması sonucunda kiracının talebi doğrultusunda bu arızayı 10 gün içerisinde gidermekle yükümlüdür.
 • Kiralayan şahıs ise mülkü korumalıdır.
 • Kiracı yakıt, kapıcı ve aidat gibi giderleri ödemekle yükümlüdür.
 • Günü geldiğinde kira bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

Kira Sözleşmesine Eklenmesi Gereken Notlar

 • Kiracı ve kiralanan mülkün sahibinin adı, soyadı ve adresi doğru bir şekilde yazılmalıdır.
 • Kira sözleşmesinde iki tarafın da T.C. kimlik fotokopileri ve çalışma belgelerinin sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.
 • Kira bedeli kesinlikle sözleşmede olmalıdır. Hem yazı hem de rakamla yazılmalıdır. Şayet sözleşmenin arkasına yine bu tutar yazılacaksa, sözleşmenin ön sayfası ile tutarlı olarak yazılmalıdır.
 • Şayet sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedelinde bir artış oluyorsa bu bedelin sonrasında herhangi bir problem olmaması adına netleştirilmesi gerekmektedir.
 • Şayet güvence amaçlı öncesinde bir bedel alınıyorsa bu bedelin sözleşmede net olarak belirlenmesi gerekmektedir.
 • Bedelin belirlenmesinde herhangi bir vekil tutuluyorsa bunun da sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir.
kira-sözleşmesi-genel-hükümler
Kira sözleşmesi genel ve özel hükümler belirlenmiştir.
 • Kira sözleşmesi yapılırken Bağ-Kur ya da Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan emekli olan kişilerin maaşlarına icra konulabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Şayet kiracı tüzel kişi ise, bu tüzel kişiyi temsil eden şahsın yetkili olup olmadığı kesin olarak kanıtlanmış olmalıdır. Bu durumun kanıtlanması amacı ile noterden alınacak olan imza sirküleri de sözleşme dosyasına eklenmelidir.
 • Kira sözleşmesi yapıldıktan sonra Damga vergisi kanunu kapsamında, verilen süre zarfında bu verginin, ilgili vergi dairesine gidilerek yatırılması gerekmektedir. Bu durum daha sonra faiz ve ceza gibi durumların sorun oluşturmaması adına önemlidir.
 •  Kesilen stopaj ve gelir vergisinin bağlı olunan vergi dairesine ödenmesi gerekmektedir.
 •  Özellikle bazı işyerleri için kira kontratında kira beledi net bir şekilde ifade edilmelidir. Kiracı net olarak ödeyeceği tutarı bilmelidir. Stopaj kesintisi yapılmış olan bedel, vergi dairesine yatırılacaktır.
 • KİRA KONTRATI HARİCİNDE DİĞER EVRAKLAR

Kira sözleşmesi örneğini bilgisayarınıza Word formatında indirebilirsiniz.

Kiralama işlemini gerçekleştirmeden ve kira sözleşmesini imzalamadan önce bu şartları dikkatlice okumanız gerekmektedir. Yoksa ev sahibi tarafından size yüklenmiş maddi yükümlülükler olabilir. Ayrıca sözleşmeye yazılan kira bedelini de incelemenizde fayda var. Yoksa yüksek meblağlarda kira ödemek zorunda kalırsınız. Kira artırımında bu tutarların da sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir. Sözleşmenin arka sayfası var ise, bu sayfanın ön sayfa ile aynı içerikte olmasına özen gösteriniz.

EDİTÖR TAVSİYESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

five + seventeen =

Başa dön tuşu