Dükkan Açarken Okunacak Dualar ve Anlamları

Dükkan Açarken Okunacak Dualar ve Anlamları
62.510 kez okundu.

Kurdela Kesmek Yerine Dua Etmeyi Tercih Edin!

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

El-hamdü lillâhi uahdeh, uassalâtü vesselâmü alâ men lâ Nebiyye ba’deh.
EûzübiIIâhi mineş-şeytanir-raciym.
Bismillâhir – Rahmânir – Rahiym.
Ve enleyse lil-insâni illâ mâ sa’â
Sadafeallahül azıym.

Okuduğumuz bu âyet-i Celîlesinde: “insanın eline ancak ve ancak çalışmasının karşılığı geçer” buyuran Ulu Allah! Senin bu yüce emrine uyarak bu iş yerimizi açıyoruz ve senin emrettiğin şekilde çalışmak istiyoruz, bu işimizi hayırlı ve devamlı, bereketli eyle yâ Rabbî!

Dükkan işyeri açarken okunacak dua ; İş sahibin her türlü himmet ve gayretlerini hayırlısıyla bereketli ve başarılı eyle yâ Rabbî! Bu iş yerinde (Veya müessesede) çalışacak olan elemanları gayretli kardeşlerimizin kuvvet ve verimlerini fazlasıyla ziyade eyle yâ Rabbî! Vatanımızın ve milletimizin teâli ve terakkisi için çalışanları daima muvaffak eyle yâ Rabbî!
Yâ Rab! Habîbin, yüce Resûlün, Sevgili Peygamberimiz “İki gününü eşit geçiren aldanmıştır” buyuruyor.
İşte bu emri Peygamberi’yi yerine getirmek için, bu günümüzü dünden daha kârlı, daha kazançlı yapmak gayret ve niyyetiyle bu müesseseyi hizmete açmış bulunuyoruz. Bizleri utandırma yâ Rabbî! Her günümüz bir evvelkinden daha üstün ve daha kârlı- kazançlı olsun Yâ Rabbî!Vatanımıza, milletimize eliyle, diliyle, aklıyla, ze- kasıyle böyle müesseseler meydana getiren kardeşlerimizin sayılarını çoğalt yâ Rabbî!

Bu Müesseseyi her türlü kaza ve belâdan, zelzeleden, yangın ve seylabdan muhafaza eyle yâ Rabbî!

Bu yerde hayırlısıyla işlerinde dürüstlükle çalışanları saâdete, iki cihanda selâmete ulaştır yâ Rabbî!
Bu müessesenin her türlü tehlikelerden, zarar ve ziyanlardan korunması ve selâmette kalması için, sahibinin hak yolunda kâim bulunması için, Allâh rızası için el-Fâtihah!
İş Yeri Açılış Duası NOT: Bu konuşma ve duâ, bir binanın yapılışında, temel atılışında, bir müessese veya binanın hizmete açılışında bir atelyenin, bir fabrikanın açılışında konuşulabilir. Kelime ve cümleler yerin durumuna ve muhitin şekline göre söylenebilir. Meselâ: Yapılan yerine, yapılacak denir, açılan yerine açılacak denir._____________________________________________________________________________

 DUA 2

Ey kapıları açan Allah’ım! Bize hayırlı kapılar aç. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bize helal ve temiz rızıklar ihsan eyle, rızkımızı genişlet. Rızık verenlerin en hayırlısı Sen’sin.

İlahi yâ Rabbi! Bu açılış merasiminde, ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Kutsi hadisinde buyurdun; “Ben kulumun zannı üzereyim”. Seni Rahim, Gafur biliyoruz, Rahmet ve Gufran İsm-i Şerifinle tecelli eyle yâ Rabbi. Bizlere kötülükler yaptırtma yâ Rabbi. Bizleri dalâlette, cehâlette bırakma yâ Rabbi. Açlıktan, kıtlıktan, yoksulluktan koru, her türlü âfetlere karşı muhafaza eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Yüce Kur’ân-ı Kerim de buyurduğun; “insanın eline ancak çalışmasının karşılığı geçer” ilahi fermanına uyarak, hayırlı hizmetlere vesile olması niyet ve temennisiyle bu açılışı yapıyoruz. Bu teşebbüs ve faaliyeti hayırlı, bereketli ve devamlı eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Müteşebbislerin ve girişim sahiplerinin niyet ve gayretlerini mübarek kıl. Bu iş yerinde çalışacak, emek sarf edecek kimseleri her türlü kaza ve beladan muhafaza eyle. Verimli ve gayretli olmalarını ihsan eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Bu iş sahiplerine ve hepimize başladığı işi tamamlamayı nasip eyle. Utandırma, utanılacak şeyler yaptırtma, hüsrana uğratma. Açılan bu iş yerinin; hayırlı faaliyet, hizmet ve kazançlara vesile olmasını ihsan eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Her türlü kötülüklerden, fesada uğramaktan, hile ve art niyetlerden, zarardan, fitnelerden, fesat, haset ve kıskançlıklardan koru. Hayırlara vesile kıl. Kolaylaştır, güçleştirme, mübarek eyle yâ Rabbi.

İlahi yâ Rabbi! Bugün burada açılışını yaptığımız iş yerini hayırlı eyle. Halis niyetle atılan bu adımları boşa çıkartma. Dünya ve âhiret mutluluğuna vesile eyle. Hayırlı iş ve kazançlar elde etmeyi, bolluk ve bereketlere ulaşmayı ihsan eyle yâ Rabbi!  Âmin. Velhamdülillehi Rabbil Alemin el-Fatiha..

Dükkan Açarken Okunacak Dualar ve Anlamları Konusuna 2 Yorum Yapıldı
  1. emrah şenol dedi ki:

    Birlikte kazanmaya ne dersiniz?

    1. Vugar dedi ki:

      Nasil

Sayfa başına git