Dükkan Açmak

KOSGEB Destek Alabilecek Faaliyet Alanları Sektörler

06.01.2020
KOSGEB Destek Alabilecek Faaliyet Alanları Sektörler


Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı, Elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı, Elektrik enerjisi üretimi Elektrik enerjisinin iletimi sektörleri ile Elektrik enerjisinin dağıtımı Elektrik enerjisinin ticareti Gaz imalatı; ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı, Gaz imalatı Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı Ana şebeke üzerinden gaz ticareti Buhar ve iklimlendirme temini Buhar ve iklimlendirme temini sektörlerine kredi verilmektedir.

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve İyileştirme Faaliyetleri

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması, Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması Kanalizasyon Kanalizasyon Kanalizasyon Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı Atıkların toplanması Tehlikesiz atıkların toplanması Tehlikeli atıkların toplanması Atıkların ıslahı ve bertarafı Tehlikesiz atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi Materyallerin geri kazanımı Hurdaların parçalara ayrılması Tasnif edilmiş materyallerin geri kazanımı İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri sektörlerinde kosgeb hibe kredisi verilmektedir.

İnşaat Sektörü

Bina inşaatı İnşaat projelerinin geliştirilmesi İnşaat projelerinin geliştirilmesi İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, Bina dışı yapıların inşaatı, Kara ve demir yollarının inşaatı Kara yolları ve otoyolların inşaatı Demir yolları ve metroların inşaatı Köprüler ve tünellerin inşaatı Hizmet projelerinin inşaatı Akışkanlar için hizmet projelerinin inşaatı Elektrik ve telekomünikasyon için hizmet projelerinin inşaatı, Bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı, Su projeleri inşaatı, Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapılara ait projelerin inşaatı Özel inşaat faaliyetleri, Yıkım ve şantiyenin hazırlanması Yıkım Şantiyenin hazırlanması Test sondajı ve delme, Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve diğer inşaat tesisatı faaliyetleri, Elektrik tesisatı Sıhhi tesisat, ısıtma ve iklimlendirme tesisatı Diğer inşaat tesisatı Binanın tamamlanması ve bitirilmesi Sıva işleri Doğrama tesisatı Yer ve duvar kaplama Boya ve cam işleri, İnşaatlardaki diğer bütünleyici ve tamamlayıcı işler Diğer özel inşaat faaliyetleri Çatı işleri Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel inşaat faaliyetleridir.

inşaat-sektörü

İnşaat sektörü

Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı  sektörü

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti,  ile onarımı, Motorlu kara taşıtlarının ticareti,  Otomobillerin ve hafif motorlu kara taşıtlarının ticareti,  Diğer motorlu kara taşıtlarının ticareti,  Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı, Motorlu kara taşıtlarının bakım ve onarımı, Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının ticareti,  Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının toptan ticareti,  Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının perakende ticareti,  Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, , bakımı ve onarımı, Motosiklet ve ilgili parça ve aksesuarların ticareti, , bakımı ve onarımı, Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak yapılan toptan ticaret Tarımsal hammaddelerin, canlı hayvanların, tekstil hammaddelerinin ve yarı mamul malların satışı ile ilgili aracılar, Yakıtların, maden cevherlerinin, metallerin ve endüstriyel kimyasalların satışı ile ilgili aracılar, Kereste ve inşaat malzemelerinin satışı ile ilgili aracılar, Makine, sanayi araç ve gereçleri ile deniz ve hava taşıtlarının satışı ile ilgili aracılar, Mobilya, ev eşyaları, madeni eşyalar ve hırdavatların satışı ile ilgili aracılar, Tekstil, giysi, kürk, ayakkabı ve deri eşyaların satışı ile ilgili aracılar, Gıda, içecek ve tütün satışı ile ilgili aracılar, Belirli diğer ürünlerin satışı ile ilgili uzmanlaşmış aracılar, Çeşitli malların satışı ile ilgili aracılar, Tarımsal hammadde ve canlı hayvanların toptan ticareti,  Tahıl, işlenmemiş tütün, tohum ve hayvan yemi toptan ticareti,  Çiçeklerin ve bitkilerin toptan ticareti,  Canlı hayvanların toptan ticareti,  Ham deri, post ve deri toptan ticareti,  Gıda, içecek ve tütün toptan ticareti,  Meyve ve sebzelerin toptan ticareti,  Et ve et ürünlerinin toptan ticareti,  Süt ürünleri, yumurta ve yenilebilir sıvı ve katı yağların toptan ticareti,  İçecek toptan ticareti,  Şeker, çikolata ve şekerleme toptan ticareti,  Kahve, çay, kakao ve baharat toptan ticareti,  Balık, kabuklular ve yumuşakçalar da dahil diğer gıda maddelerinin toptan ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki gıda, içecek ve tütün toptan ticareti,  Ev eşyalarının toptan ticareti,  Tekstil ürünlerinin toptan ticareti,  Giysi ve ayakkabı toptan ticareti,  Elektrikli ev aletleri toptan ticareti,  Porselen ve cam eşya ile temizlik maddelerinin toptan ticareti,  Parfüm ve kozmetik ürünlerinin toptan ticareti,  Eczacılık ürünlerinin toptan ticareti,  Mobilya, halı ve aydınlatma ekipmanlarının toptan ticareti,  Saat ve mücevher toptan ticareti,  Diğer ev eşyalarının toptan ticareti,  Bilgi ve iletişim teknolojisi ekipmanlarının toptan ticareti,  Bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılım toptan ticareti,  Elektronik ve telekomünikasyon ekipmanlarının ve parçalarının toptan ticareti,  Diğer makine, ekipman, aksam ve parçaları ile büro mobilyalarının toptan ticareti,  Tarımsal amaçlı makine ve ekipmanlar ile aksam ve parçalarının toptan ticareti,  Takım tezgahlarının toptan ticareti,  Madencilik, bina ve bina dışı inşaat makinelerinin toptan ticareti,  Tekstil endüstrisi makineleri ile dikiş ve örgü makinelerinin toptan ticareti,  Büro mobilyalarının toptan ticareti,  Diğer büro makine ve ekipmanlarının toptan ticareti,  Diğer makine ve ekipmanların toptan ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer toptan ticaret Katı, sıvı ve gazlı yakıtlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti,  Madenler ve maden cevherlerinin toptan ticareti,  Ağaç, inşaat malzemesi ve sıhhi teçhizat toptan ticareti,  Hırdavat, sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı malzemelerinin toptan ticareti,  Kimyasal ürünlerin toptan ticareti,  Diğer ara ürünlerin toptan ticareti,  Atık ve hurda toptan ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki perakende ticaret Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan diğer perakende ticaret Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gıda, içecek ve tütün perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki meyve ve sebze perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki et ve et ürünlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki balık, kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki ekmek, pastalar, unlu mamuller ve şekerli ürünlerin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki içeceklerin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki tütün ürünlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalardaki diğer gıda ürünlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda otomotiv yakıtının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) teçhizatının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bilgisayarların, çevre donanımlarının ve yazılım programlarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ses ve görüntü cihazlarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer ev eşyalarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tekstil ürünleri perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat, boya ve cam perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda halı, kilim, duvar ve yer kaplamalarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda elektrikli ev aletlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda mobilya, aydınlatma teçhizatı ve diğer ev eşyalarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kültür ve eğlence mallarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kitapların perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda gazeteler ve kırtasiye ürünlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda müzik ve video kayıtlarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda spor malzemelerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda oyunlar ve oyuncakların perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer malların perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda giyim eşyalarının perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda ayakkabı ve deri eşyaların perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda eczacılık ürünlerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda tıbbi ve ortopedik ürünlerin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kozmetik ve kişisel bakım malzemelerinin perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çiçek, bitki, tohum, gübre, ev hayvanları ve ev hayvanları yemleri  perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda saat ve mücevher perakende ticareti,  Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer yeni malların perakende ticareti,  Kullanılmış malların satıldığı mağazalardaki perakende ticaret Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla yapılan perakende ticaret Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla gıda, içecek ve tütün ürünleri perakende ticareti,  Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla tekstil, giyim eşyası ve ayakkabı perakende ticareti,  Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla diğer malların perakende ticareti,  Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan perakende ticaret Posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret Mağazalar, tezgahlar ve pazar yerleri dışında yapılan diğer perakende ticaret sektörlerine hibe kredi verilmektedir.Yorumlar
 1. Gürkan dedi ki:

  Yumurta paketleme tesisi açmak istiyorum. Bunu icin destek var mı acaba bilgilendirirseniz sevinirim.

 2. ayse dedi ki:

  Kucuk terzi dukkani actim ama daha tam ustume almadim bu adamada kosgepten destek alabilir miyim

 3. Cinema salonu dedi ki:

  Merhaba sinema salonu açmak istiyorum bu iş üzerine devlet kredisi alabiliyormuyum bi bilginiz varmı

 4. Zafer hosnut dedi ki:

  Cnc lazer kesim markalama atolyesi acmak istiyorum ne kadar kredi cikar yada cikarmi

 5. ali dedi ki:

  Otolastik tamiri açmak istiyorum nevsehir

 6. Murat dedi ki:

  Beko loder almak istiyorum bunun için bi destek varmı varsa nakadarına hiybe veriyor ögrenebilirmiyim şimdiden teşekür ederim

 7. Hüseyin demir dedi ki:

  Hali yikama dukkani acmak istiyorum

 8. van dedi ki:

  satış ve pazarlama.gıda kozmetik temizlik üzerine

 9. İzmir bornova dedi ki:

  Tüpgaz ve damacana su satışı market

 10. İzmir bornova dedi ki:

  Tüp gaz ve damacana su satışı

 11. manisa demirci dedi ki:

  Adım nurullah Gökhan Çocuk Giyim ve ayakkabı uzerine açmak istiyorum nasıl olur

 12. Toroslar dedi ki:

  Su mersinde yeni projeler yapmak istiyorum yurdumuzun en gozde yerlerinden biri olan mersin su anda içler acisi yenilik için inşaat sektöründe degisik projeler yapmak istiyorum o yuzden yardiminizi ivedilikle bekliyorum

 13. İstanbul Maltepe dedi ki:

  Mefruşat işiyle uğraşıyorum. Daha önce dışarıya dikiş tecrübemde var. Evde ailece yapabileceğimiş iş imkanlarından faydalanmak istiyorum. Sabun paketlemek kalem yapmak iplik temizlemek gibi. Geri dönerseniz çok mutlu olurum.

 14. Altındağ dedi ki:

  İnşaat sektöründe ev,işyeri,spor salonları,büro amaçlı kullanılan ofisler v.b yerleşik alanların duvar ve tavan kağıtlarının uygulanması

 15. Altındağ dedi ki:

  İnşaat sektörü kapsamındaki ev,işyeri,spor tesisleri,eğlence yerleri v.b. yerleşik mekanların duvar kağıtları ve tavan kağıtları uygulaması

 16. İzmir konak dedi ki:

  İplik temizleme paketleme .

 17. İzmir konak dedi ki:

  Ticaret satış evde yapılane islet

 18. İzmir konak dedi ki:

  Paketleme ve iplik temizleme iş..

 19. Abdullah Sarı Yozgat/Sorgun/Aydınlıkevler Mahallesi. dedi ki:

  Kültür mantarı yetiştiriciliği için destek varmı? Detaylarını paylaşırsanız sevinirim. Saygılarımla.

 20. Yozgat/Sorgun/Aydınlıkevler Mahallesi. dedi ki:

  Solucan gübresi üretmek istiyorum destek kapsamında mı? Varsa ne kadar oranı karşılıyorsunuz? Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Saygılarımla.

 21. esin aktas dedi ki:

  Cafe

 22. Büyük başbesicilik dedi ki:

  Besicilik yapmak istiyorum nasıl destek alabilirim

 23. Boncuk işi,nikah şekeri ,kınapaketi,davetiye,kutu katlama gibi işler Aydın/Kuşadası'nda ikamet ediyorum yardımlarınızı bekliyorum .İlginizden dolayı şimdiden teşekkür ederim. dedi ki:

  Evde işler yapıp aile bütçemize katkıda bulunmak ve sigortamı ödemek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.Kuşadası’nda ikamet ediyorum.

 24. Defne dedi ki:

  Afyonda iş kurmayı düşünen arkadaşlarım varsa ulaşabilimi

 25. insaat malzemeleri satan isyeri acmak istiyorum dedi ki:

  Haber bekliyorum

 26. Solucan gübresi dedi ki:

  solucan gübresi üretmek istiyorum organik gübre destek varmı

 27. ayakkabı satışı dedi ki:

  ayakkabı için varmı ayakkabı dükkanı

 28. Tekel Büfe dedi ki:

  Tekel Büfe Açmak İstiyorum. ve suan Koskep kursuna gidiyorum Belgeyi alamak için. dükkanı açmak için bilgisayarımdır dolabımdır raflarımdır yani dükkanı dükkan yapcak mazemeleri karşılar diyor hocam. ama içecek yiyecek olan kısmını karsılamazmıs karsılamasın sorun deil onları ben alırım sadece dükkan acmama ve kirama mazememe yardım etsin yeter. ama tekel büfe acacam o dükkanı acmama yardım edermi acaba ?Kesin Bir Bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. tesekkurler.

 29. kusculuk ve net cafe dedi ki:

  Kusculuk ve net cafe için destek varmı bilen varmi

 30. tır alıp nakliye işi yapmak istiyorum 20 yıldır bu işi yapıyorum şofor olarak kıredi alabilirmiyim dedi ki:

  Nakliye işine kıredi varmı

 31. ana okulu dedi ki:

  ana okulu açmak istiyorum koskep hibe verir mi?

 32. Anonim dedi ki:

  arkadaşlar zirai faaliyetlere kosgeb destek verir mi

 33. huzurevı dedi ki:

  engellı bakım merkezı acmak ıcın veriliyormu kredi

 34. Anonim dedi ki:

  olmasında zaten, alanda satanda ıcende ıcenın yanında duranda sebep olanda gunaha gırıyor;)

 35. kktc dedi ki:

  adamanın varsa alırsın bakma palavralaraına

 36. Elektrik dedi ki:

  Meslek lisesi elektrik bölümü mezunu yum,yaşım 42 elektrik malzemeler i satan dükkan açmak istiyorum acaba hibe krediden faydalanabilirmiyim? Bilgilendirirseniz sevinirim teşekkürler …

  1. Alabilirsiniz dedi ki:

   Zaten özellikle meslek üzeri veriliyor ilk size çıkar

 37. Anonim dedi ki:

  İdda bayisi için kredi veriyormu

 38. ali kırlı dedi ki:

  devren kiralık bir tekel bayii var burayı devralmaya düşünüyorum param yetiyor ama içine sermaye koyacak param yok hangi şartlar altında koskep ten hibe alabilirim
  manisa merkezde ikamet ediyorum devralacağım dükkan büyükşehir belediyesinin mülkiyeti

  1. Anonim dedi ki:

   Alkole yok bence 🙂