Basit Usul Vergi (götürü) Mükellefliği Hakkında Bilgi

Basit Usul Vergi (götürü) Mükellefliği Hakkında Bilgi
20.197 kez okundu.

Basit usul vergi mükellefi olmanın genel ve özel şartları;

Gelir Vergisi Kanununun 47  nci maddesine göre basit usul vergi mükellefi olmak için genel şartlar;

  1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.)
  2. İşyeri mülkiyetinin iş sahibine ait olması halinde emsal kira bedeli,  kiralanmış olması halinde yıllık  kira bedeli toplamı Büyük şehir belediye sınırları içinde 3.200 Türk Lirasını,  diğer yerlerde 2.300 Türk Lirasını aşmamak.
  3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisi’ne tabi olmamak.

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır.Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesine göre basit usul vergiye tabi olmanın özel şartları şunlardır;

  1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 47.000 Türk Lirasını veya yıllık satışları tutarının 66.000 Türk Lirasını aşmaması,
  2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 23.000 Türk Lirasını aşmaması,
  3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 47.000 Türk Lirasını aşmaması.

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtia için, bu maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı hadler yerine ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığınca belirlenecek alım satım hadleri uygulanır. Basit usul vergi beyannamesi.

Eğer işyeriniz bu maddelerde belirtilen şartlara uyuyor ise Basit usul vergi götürü vergi ödersiniz. Basit usul (götürü vergi) vergi mükellefleri, vergi borcunuzu İnternet Vergi Dairesi sayfasından gerekli bilgilerinizi sisteme girerek sorgulayabilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git